Israël schendt Geneefse conventies

>> Saturday, June 5, 2010

De zinloze oorlog in de media leidt af van veel belangrijkere zaken: Israël schendt internationale verdragen waardoor de bevolking van Gaza onnodig lijdt. Amerika en Nederland houden Israël de hand boven het hoofd.


Israël zal ongetwijfeld reputatieschade lijden maar het doel is bereikt: door zeer hard optreden is een afschrikwekkend voorbeeld gesteld en de blokkade is niet doorbroken. En dat was het doel: in stand houden van de isolatie van Hamas en de afsluiting van de Palestijnse enclaves in Israël. De discussie gaat nu voornamelijk over de precieze gang van zaken bij de bestorming van de schepen. De Free Gaza Movement wordt er van beschuldigd te zijn geïnfiltreerd door een paar actievoerders (via) die banden hebben met de terroristische organisaties. Het is match nummer zoveel in de wedstrijd tussen de pro/anti-Israël lobby en de pro/anti-palestijnen lobby (doorhalen wat niet van toepassing is) in het kader van de wereldkampioenschappen 'wie heeft gelijk'. Hierbij komt het er vooral op aan dat je zo behendig mogelijk de pers bespeelt. Door selectief beelden te verspreiden van de raid scoort Israël alvast een vroeg punt. Als de actievoerders vrijkomen krijgen zij een kans, maar zij zijn in het nadeel omdat de aandacht van het nieuws al weer naar een ander onderwerp is verlegd.

Onderzoek
Naar de gang van zaken tijdens de entering van de schepen moet natuurlijk onderzoek gedaan worden. Het is vanzelfsprekend dat dit niet door Israël zelf kan worden gedaan omdat de uitslag van een dergelijk onderzoek door niemand serieus genomen kan worden (behalve Israël). Het is dan ook bijzonder vreemd dat minister Verhagen al vrij snel laat weten dat hij eerst het onderzoek van Israël wil afwachten. Ook de grootste sponsor van Israël – de Verenigde Staten – wil het onderzoek van Israël afwachten (via).

Vierde Geneefse Conventie
Volgens artikel 55 van de vierde Geneefse Conventie heeft een bezettingsmacht zoals Israël de plicht om de bevolking van het bezette gebied van genoeg voedsel, medicijnen en andere voorraden te voorzien. Omdat dit artikel zo belangrijk is in dit verhaal geef ik hier het volledige weer.

Art. 55. To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring the food and medical supplies of the population; it should, in particular, bring in the necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the resources of the occupied territory are inadequate.


The Occupying Power may not requisition foodstuffs, articles or medical supplies available in the occupied territory, except for use by the occupation forces and administration personnel, and then only if the requirements of the civilian population have been taken into account. Subject to the provisions of other international conventions, the Occupying Power shall make arrange- ments to ensure that fair value is paid for any requisitioned goods.


The Protecting Power shall, at any time, be at liberty to verify the state of the food and medical supplies in occupied territories, except where temporary restrictions are made necessary by imperative military require- ments (vierde Geneefse conventie 1947).

Toelichting bij begrip Protecting Power: dit is een onafhankelijk land of instantie. Deze rol kan worden vervuld het Rode Kruis of de VN.

Maar het is echter duidelijk dat Israël niet aan deze verplichting voldoet of zelfs maar wil voldoen. Door de invoer van onvoldoende bouwmateriaal, voedsel en medicijnen te verhinderen lijdt de bevolking (vooral kinderen) aan ondervoeding. Ruim een jaar later is de infrastructuur die tijdens de operatie Cast Lead werd vernietigd nog steeds niet hersteld. Israël houdt de anderhalf miljoen inwoners gevangen op een stuk land dat ongeveer een kwart van de omvang is van de provincie Utrecht terwijl er bijna anderhalf keer zoveel bewoners leven.

 opppervlak populatie
Utrecht: 1363 km2 1.08 miljoen
Gaza: 360 km2 1.55 miljoen

Israël beweert bovendien dat het gerechtigd was om schepen te enteren die in internationale wateren varen. Dit is echter enkel en alleen toegestaan in een oorlogssituatie, hiervan is echter overduidelijk geen sprake. Het ging om levering van hulpgoederen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de deze transporten misbruikt worden voor wapentransport, maar hierin is voorzien in het verdrag. De UN, het Rode Kruis of EU, kan de invoer inspecteren.

Tragisch
De vierde Geneefse Conventie is geïnspireerd door de ervaringen van de tweede wereldoorlog, en met name het lijden van de bevolking. Natuurlijk kan men zeggen dat het slechts een papieren tijger is, maar het biedt een richtlijn om uit deze hopeloze situatie te komen. Het is vreemd dat juist Israël, dat zich er op voorstaat een rechtsstaat te zijn die is omgeven door dictaturen, internationale verdragen zo schaamteloos schendt. Ook de slappe houding van Barack Obama, die zo graag een andere politiek dan zijn voorganger wil voeren in het Midden-Oosten, is teleurstellend. Nederland, tenslotte, wil graag gastland zijn voor internationale rechtsspraak, maar laat zien dat het nog niet begrepen heeft dat dat verplichting schept: namelijk dat je de handhaving ervan zelf ook nastreeft.

(Eerder gepubliceerd op GC)

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP