Disfunctionele demokratie

>> Saturday, May 24, 2008

Amerika is een machtig land. Als een sukkel tot president wordt gekozen, en dat is gebeurd, dan merken we dat hier, in Nederland, ver weg aan de andere kant van de oceaan. De sukkel heeft een boevenbende, met oorlogszuchtige sukkels en aasgieren, als regering om zich heen geformeerd en nu zitten we met de gevolgen. Het zou niet nodig moeten zijn maar toch, ik kan het niet laten: Afghanistan, Irak Middenoosten in brand, geen maatregelen tegen klimaat verandering en economische crisis vergelijkbaar met de grote depressie. Dat is het werk van Bush & Co.

Maar, zo kun je je dan afvragen, hoe kan het toch dat ze zo’n sukkel tot president gekozen hebben? Amerika is toch een ontwikkelde democratie, geen bananenrepubliek waar de eerste de beste populist 90 % van de stemmen krijgt?

Om dat te begrijpen moet je weten hoe in Amerika verkiezingen beslist worden. Een cruciale rol bij het bepalen van de uitslag heeft de pers maar vooral de TV. Ik kan proberen dat zelf uit te leggen, maar dit kan ik beter overlaten aan Bob Somberby en Tristero. Voordat ik verwijs naar hun blogs moet u eerst dit artkel van John Judis in de New Republic lezen: An Autopsy Report. Het is een wat voorbarig post mortem van de campagne van Hillary Clinton.

Lees daarna de bespreking van Bob Somberby en dan de verdere uitbouwing van deze analyse A Mighty Howl, door Tristero, gast blogger op Hullabalo van Digby.

Read more...

Fundamentalisten

>> Sunday, May 18, 2008

Tom Dispatch:

When the history of this era is finally written, based on the Tai Chi Principle, Osama bin Laden and his scattering of followers may be credited for goading the fundamentalist leaders of the United States into using the power in their grasp so -- not to put a fine point on it -- stupidly and profligately as to send the planet's "sole superpower" into decline. Above all, bin Laden and his crew of fanatics will have ensured one thing: that the real security problems of our age were ignored in Washington until far too late in favor of mad dreams and dark phantoms. In this lies a bleak but epic tale of folly worthy of a great American novelist (wherever she is).

Het “fundamentalisme” verwijst naar een eerder artikel van Tom:

Force, then, was their idol and they bowed down before it. When it came to the loosing of that force (and the forces at their command), they were nothing short of fervent utopians and blind believers. They were convinced hat with such force (and forces), they could reshape the world in just about any way they wanted to fit their visionary desires.

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP