Een thuisland voor de Palestijen

>> Monday, May 31, 2010

Op dit moment is net bekend hoe het is afgelopen met de vloot van zes tot acht schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza: in ieder geval één schip is geënterd door het Israëlische leger, ook zijn er doden gevallen. Deze tocht had natuurlijk vooral een symbolische betekenis omdat men maar een beperkte hoeveelheid goederen kan mee nemen. Israël was nooit van plan om de vloot door te laten. Als het aan Israël ligt, blijven de grenzen van Gaza gesloten. Ook via de zee is de Gazastrip geblokkeerd, niet alleen voor hulpgoederen maar ook voor de visserij. Het is verboden om meer dan vijf kilometer uit de kust te varen. Dit is bijzonder schrijnend omdat er door de blokkade een groot tekort is aan vers voedsel.

De Gazastrook is sinds 2007 volledig afgesloten van de buitenwereld nadat Hamas door een staatsgreep aan de macht kwam. Israël beweert dat de afsluiting nodig is om te voorkomen dat Hamas wapens kan aanschaffen. Niet alleen is de blokkade weinig effectief – Hamas komt toch wel aan wapens door smokkel – het is ook contraproductief omdat de bevolking er onder lijdt. Vooral kinderen lijden aan ondervoeding omdat er te weinig (vers) voedsel is.

Zuid-Afrika
De manier waarop Israël omgaat met Gaza, waarbij het een etnische bevolkingsgroep opgesloten houd in een afgezonderd deel van het land, dat niet soeverein is, doet denken aan de thuislanden van Zuid-Afrika. Het heeft er niets mee te maken maar helemaal toevallig is het niet dat Israël ooit goede connecties had met Zuid-Afrika. In de jaren 70 toen de apartheid op haar hoogtepunt was en Zuid Afrika werd geregeerd door de blanke boeren was er een innige band tussen de twee landen. In die tijd heeft Shimon Peresh aan Zuid Afrika kernwapens te koop aangeboden. Uiteindelijk heeft Zuid Afrika die niet gekocht, maar er was altijd een innige band tussen Israël en het apartheidsregime van Zuid-Afrika.Een ander weinig bekend feit is dat de staatsgreep waardoor Hamas aan de macht is gekomen een tegencoup was. De burgeroorlog, die werd gewonnen door Hamas, is namelijk uitgelokt door een geheime operatie van de Amerikanen. Deze hoopten door in het geheim Fatah soldaten te trainen en te bewapenen een coup tegen democratisch gekozen Hamas-regering te forceren. Dit is dus op een afschuwelijke manier mislukt en sindsdien zit Gaza op slot.

Straf
Als straf voor het steunen van Hamas worden nu 1,5 miljoen mensen gevangen gehouden op een klein gebied. De jeugd die daar opgroeit, leert dagelijks hoe het is om te leven onder Israëlische dreiging en bezetting. Wie dan verrast is over de haat voor Israel is naïef. Dit is de ideale voedingsbodem voor Hamas en andere fundamentalistische organisaties om nieuwe aanhang te rekruteren. Sinds 2007 is de de situatie dramatisch verslechterd, vooral door de strafexpeditie van Israel tegen Hamas, de operatie Cast Lead, waarbij veel schade is aangericht aan de infrastructuur in Gaza. Door de blokkade – waardoor maar op zeer beperkte schaal bouwmateriaal kan worden geïmporteerd – is er nog weinig terecht gekomen van heropbouw.

U kunt de vloot van de Free Gaza Movement volgen op twitter Een goede website met meer achtergronden over Gaza en Israël is Mondoweiss.


CC foto: Free Gaza
Cross posted op De Jaap en GC

Read more...

Whats in a name?

>> Tuesday, May 25, 2010

Onlangs vroeg iemand mij, waarom schrijf je onder pseudoniem?. En vorig jaar met de Kerst had de Koningin het in haar Kersttoespraak over mensen die op internet zich achter hun schermen verbergen om alles te durven zeggen.

De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen maar ze blijven op 'veilige' afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde.

Dat was niet de reden. De reden om niet met mijn eigen naam te schrijven was dat ik er geen enkel vertrouwen in had wat andere mensen er van denken. Ik heb nooit de intentie gehad om als anoniem lafbekje overal te spreken zonder te voorschijn te komen, integendeel. Bovendien heeft trollen en zuigen mij nooit aangetrokken. Ook heb ik de misschien wat romantische notie dat op internet iedereen vrij en zonder ruggespraak kan zeggen wat hij of zij denkt, waarbij het niets uit maakt wie je bent, alleen maar wat je zegt.

Als verder niets van je bekend is dan dat wat je geschreven hebt, is het enige wat telt dat wat je geschreven hebt. Kletsen en argumenteren, dat is al wat ik wil.

En waarom dan Koekebakker? Koekebakker is de verteller van Titaantjes, van Nescio.

Jongens waren we maar aardige jongens. Al zeg ik ’t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden hun wel eens laten zien hoe’t moest. We, dat waren wij, met z’n vijven. Alle andere menschen waren ‘ze’. ‘Ze’, die niets snapten en niets zagen. ‘Wat?” zei Bavink, ‘God? Je praat over God? Hun warme eten is hun God.’Op enkele ‘goeie kerels’ na werd iedereen door ons veracht. Heel stilletjes zeg ik daar nu bij: Én niet ten onrechte’, maar dat mag niemand hooren. Ik ben nu geen held meer. Je weet niet hoe je de menschen nog eens noodig kunt hebben. En Hoyer vind ook dat je geen aanstoot moet geven. Van Bekker zie of hoor je niks meer. En Kees Ploeger praat van die rare kerels die ‘m op den slechten weg brachten. Maar toen waren we in de dagen onzer dwaasheid, de uitverkorenen. Gods, ja God zelf. Verstandig zijn we nu, alweer behalve Bavink, en we kijken mekaar aan en glimlachen en ik zeg tegen Hoyer: ‘we zijn er niet op vooruit gegaan.’Maar Hoyer is al te ver heen, hij begint bij de bonzen van de S.D.A.P. te hooren, en maakt een gebaar van twijfel met z’n handen en z’n schouders.
Wat we eigenlijk doen zouden is ons nooit duidelijk geweest. Iets zouden we doen. Bekker had een vaag besef dat-i alle kantoren wilde afbreken. Ploeger wilde zijn baas z’n eigen klokken laten inpakken en er bij gaan staan met een sigaar in z’n hoofd en vloeken op die kerels die nooit iets konden doen. Eéns waren we’t, dat we ‘eruit’ moesten. Waaruit, en hoe? Eigenlijk deden we niets anders dan praten, rooken, drinken en boeken lezen. Bavink vrijde bovendien nog met Lien. Achteraf bedenk ik, dat we een prachtig stel kerels geweest waren om rijk te zijn, maar ‘centen hebben’ vonden we verachtelijk; alleen Hoyer begon daar vrij gauw anders over te denken. Bavink begreep niet, waarom die kerels zoo maar in rijtuigen mochten rijden en dure jassen aanhebben en andere lui commanderen, die niet stommer waen dan zijn. Automobielen zag je toen nog zo niet.
Heele zomernachten stonde we tegen ’t hek van ’t Oosterpark te leunen en honderd uit te boomen. Een heel kamerameublement zou je daaraan hebben kunnen verdienen, als je dat allemaal had kunnen onthouden. Er wordt toch zooveel geschreven tegenwoordig.

En voor wie mijn echte naam wil weten, deze staat nu in mijn profiel. Maar wat maakt het uit?

Speciaal geschreven voor Beatrix die er over begon en voor Bart die het vroeg. Meer over bloggers en hun pseudoniem.
----
29/5/10: typefauten en format aangepast.

Read more...

Waarom verliezen de Democraten steun?

Waarom verliezen de Democraten zo vaak de verkiezingen. Hoe is dat mogelijk na 30 jaar conservatief en rechts beleid dat zoveel problemen heeft veroorzaakt?

Uit peilingen blijkt dat in Nederland de meerderheid van de kiezers rechts stemt. Dat is verbazingwekkend omdat de problemen waar we op dit moment mee worden geconfronteerd vooral veroorzaakt zijn door beleid van rechtse politici. Door deregulatie van de financiële markt zitten we nu midden in de grootste crisis sinds de jaren '30. Hoewel links nauwelijks aan de macht is geweest de afgelopen jaren – met een notoire uitzondering in de jaren '90 – is rechts in de Nederlandse politiek aan de winnende hand.

Ook in de Verenigde Staten zien we dit fenomeen. Na de overwinning van de Democraten in 2008 lijkt ook in Amerika de steun voor de Democraten af te nemen. Bij een tussentijdse verkiezing voor de senaatzetel in Massachusetts verloren de Democraten hun filibuster-proof meerderheid. Ook zien we regelmatig protesten van boze burgers die zich hebben verenigd in de Tea Party Beweging. Obama's successen van de laatste tijd bij de hervorming van de ziektekostenverzekering en de hervorming van de financiële wereld lijkt de dalende tendens overigens wel wat af te zwakken. Maar toch, waarom doen de Democraten het relatief slecht? Waarom zijn er alleen Tea Party protesten in Amerika en aanstaande zaterdag zelfs ook in Nederland, waarbij men nota bene protesteert tegen het gevaar van links. Het is een gotspe.


Ik geef paar voorbeelden uit de Amerikaanse politiek om te laten zien waarom, in ieder geval in Amerika, links het relatief slecht doet.

Democraat Robert Reich beschrijft hoe zijn eigen partij toegeeft aan Wall Street. Machtige en (te) grote banken – de veroorzakers van de crisis – worden door steun van de overheid overeind gehouden. En uiteraard is de oppositie druk in de weer om te doen alsof de huidige problemen de schuld zijn van Obama, terwijl de crisis toch echt onder Bush is begonnen.

Maar er zijn nog meer redenen. Zoals ik al eerder schreef is de manier waarop de hervorming van het ziektekostenstelsel tot stand kwam niet bijzonder sterk. Na een volstrekt zinloze poging om één of meer Republikeinen er bij te betrekken, gingen de Democraten lekker onderling ruzie maken. En ook in dit geval kon de wet uiteindelijk alleen tot stand komen door veel concessies te doen aan de industrie: de ziektekostenverzekeraars bijvoorbeeld verdienen veel geld met de regeling omdat Amerikanen zich over een paar jaar verplicht moeten verzekeren.


Dan zijn er nog de mensenrechten. Obama blijft keer op keer teleur stellen. Hij gaat door met de 'oorlog' in Afghanistan (en soms zelfs in Pakistan) waarbij vaak grote aantallen onschuldige slachtoffers vallen. Hij neemt geen afstand van het beleid van zijn voorganger. Er is in het geheel geen onderzoek gekomen naar de misdaden en schendingen van de mensenrechten van zijn voorganger en er zijn nog steeds mensen in dienst die voorstander zijn van 'enhanced interrogation' – martelen dus. Nog steeds probeert Obama te voorkomen dat terreurverdachten zich kunnen verdedigen bij een onafhankelijke rechter. Door deze houding heeft hij de facto de gehele verantwoording voor deze misstanden van zijn voorganger overgenomen.

Maar de lijst is nog veel langer. Kort voor de olieramp in de Golf nam Obama het standpunt van de Republikeinen over om te gaan boren in de kustgebieden. We kunnen nu allemaal zien hoe verstandig dat wel niet is. Als bonus wordt hem nu verweten dat hij niet snel genoeg maatregelen neemt om de ramp te bestrijden door niemand minder dan Sarah Palin.
En verder: Obama neemt geen duidelijk standpunt in voor reductie van de CO2 uitstoot, hij neemt geen hard standpunt in tegen Israel. Op zenders als Fox News en in andere rechtse media is vaak te horen dat Obama een extremist is, dat hij heel erg links is, een socialist en meer van dat soort beschuldigingen. Dit is, zoals ik hier heb laten zien, volstrekte onzin. Obama is op zijn best een 'centrist'. Hij lijkt er van overtuigd te zijn dat de polarisatie in de Amerikaanse samenleving kan worden gestopt door samen te werken met conservatieven en het bedrijfsleven. Op conservatieven en rechts Amerika zal dit echter weinig indruk maken, die weten het zeker: Obama is een socialist en links is gevaarlijk.

Naschrift (komt net via het inmiddels onmisbare Twitter binnen): de harde anti- immigratie wetten in Arizona kunnen wel eens heel goed gaan uitpakken voor de Democraten. Mexicaanse Amerikanen stemmen in het najaar waarschijnlijk en bloc voor de Democraten.

Opmerking: Linkse partijen in Nederland zijn in mijn ogen de PvdA, SP, D66, GroenLinks, CU en de PvdD. Rechtse partijen zijn dus het CDA, VVD, PVV, TON en SGP. Peiling van week 20

(cross posted op GeenCommentaar)

Read more...

Hoe Bijzonder is Obama Care?

>> Tuesday, May 18, 2010

(cross posted op GeenCommentaar)
Zondagavond werd de Frontline-documentaire Obama's Deal uitgezonden door Zembla. Hierin werd verteld hoe de nieuwe wet voor de ziektekostenverzekering in de VS (kortweg 'Obama Care') tot stand is gekomen. Dit is heel erg interessant omdat de gang van zaken rond de totstandkoming van deze wet illustreert wat er mis is in de Amerikaanse Democratie. Zo werd duidelijk gemaakt dat deze wet er alleen kon komen doordat de machtige lobby van farmaceutische bedrijven en de ziektekosten- verzekeraars grote concessies hebben afgedwongen. Concessies die naar verwachting de kas zullen spekken van deze bedrijven.

Door meerdere twitteraars werd tijdens de uitzending geopperd dat de documentaire niet fair was. Net als de fel bekritiseerde Zembla-uitzending van 2 weken daarvoor - 'Wilders Profeet van de Angst' - was dit volgens hen ook weer een voorbeeld van linkse vooroordelen ten gunste van Obama. Ook werd gesteld dat de Democraten ondanks de vele felle protesten hun zin willen doordrukken. De Democraten zouden partijbelang stellen voor landsbelang.

In een vorige post heb ik al laten zien dat veel van de verwijten van republikeinen geheel niet terecht zijn. Volgens hen is Obama bezig met het invoeren van een socialistische heilstaat en wil hij volgens Sarah Palin 'doodscommissies' instellen die moeten gaan beslissen of bejaarden en kinderen met Down Syndroom (zoals een van haar eigen kinderen) nog geholpen mogen worden. Concrete, eerlijke kritiek was er eigenlijk niet en een echt tegenvoorstel hadden zij niet. Maar wat onderbelicht bleef in deze documentaire is het belang van de nieuwe wet. Al sinds de jaren zestig proberen de democraten de ziektekostenverzekeringen te hervormen. Te beginnen met Ronald Reagan wordt er campagne gevoerd tegen Socialized Medicine:Het 'Program of Compulsory Health Insurance' waar de nog jonge Ronald Reagan campagne tegen voerde is het huidige Medicare. Een van thema's van de Town Hall protesten vorig jaar was nota bene de angst dat Medicare zou worden afgeschaft ten behoeven de invoering van... Socialized Health Care!

Ook blijft onderbelicht hoe Amerikaanse verzekeringsbedrijven werken en hoe groot de noodzaak is voor hervorming. Vorig jaar (10 juli 2009) had Bill Moyers Journal een interview met Wendell Potter, voormalig lid van de raad van bestuur van CYGNA, een van de grootste ziektekostenverzekeraars in Amerika. Wendell Potter verteld in deze aflevering van Moyers Journal waarom hij is afgetreden uit de raad van bestuur van CYGNA. Hij raakte overtuigd van de noodzaak van hervormingen doordat hij een zogenaamde 'health care expedition' bezocht. Regelmatig gaan artsen en verplegers naar arme delen van het land om gratis gezondheidszorg aan te bieden. Een soort van Dokters Zonder Grenzen dus, maar dan in Amerika.

Wendell Potter vertelt:

WENDELL POTTER: It was being held at a Wise County Fairground. I took my camera. I took some pictures. It was a very cloudy, misty day, it was raining that day, and I walked through the fairground gates. And I didn't know what to expect. I just assumed that it would be, you know, like a health-booths set up and people just getting their blood pressure checked and things like that.
But what I saw were doctors who were set up to provide care in animal stalls. Or they'd erected tents, to care for people. I mean, there was no privacy. I've got some pictures of people being treated on gurneys, on rain-soaked pavement.
And I saw people lined up, standing in line or sitting in these long, long lines, waiting to get care. People drove from South Carolina, Georgia, Kentucky and Tennessee all over the region, because they knew that this was being done. A lot of them heard about it from word of mouth.
There could have been people and probably were people that I had grown up with. They could have been people who grew up at the house down the road, in the house down the road from me. And that made it real to me.
BILL MOYERS: What did you think?
WENDELL POTTER: It was absolutely stunning. It was like being hit by lightning. It was almost - what country am I in? It just didn't seem to be a possibility that I was in the United States. It was like a lightning bolt had hit me.
BILL MOYERS: People are going to say, "How can Wendell Potter sit here and say he was just finding out that there were a lot of Americans who didn't have adequate insurance and needed health care? He'd been in the industry for over 15 years."

Maar bekijk vooral het hele interview! Welbeschouwd is deze aflevering van Zembla veel te braaf en geenszins vooringenomen links. Integendeel, zou ik willen zeggen. Obama en Rahm Emanuel komen er eigenlijk veel te goed vanaf. Maar dat is iets voor een andere post.

Read more...

Gevangenen van onze vrijheid. Over de detentie en behandeling van Fayiz Al Kandari en Fouad Al Rabiah.

>> Monday, May 3, 2010

Morgen is het 4 mei. Wij herdenken dan dat we 65 jaar geleden zijn bevrijd van een wrede bezetter en we eren onze bevrijders op 5 mei. Ieder jaar ben ik er bij in Wageningen als de steeds kleinere ploeg oude mannen in de parade voorbij loopt.

Ook nu weer vechten de Amerikanen voor onze vrijheid.  Goed toch zou je denken. Hoewel … stelt u zich het volgende voor:

U bent zich van geen kwaad bewust. Toch wordt u op een dag opgepakt omdat u op de verkeerde plaats bent op het verkeerde moment. U bent daar omdat u zich als hulpverlener het lot aantrekt van de vluchtelingen die daar zijn gestrand. In het dagelijks leven heeft u gewoon een baan. Maar gelukkig: al snel hoort u dat u wordt uitgeleverd aan de Amerikanen. U vindt dat helemaal niet vervelend, integendeel: de Amerikanen hebben nog geen 20 jaar geleden uw land bevrijd van een wrede bezetter: Saddam Hoessein. U hebt dus niets te vrezen want u heeft niets gedaan en de Amerikanen staan toch aan de goede kant?

Fout gedacht.

Deze blogpost gaat over Fayiz Al Kandari en Fouad Al Rabiah. Twee Koeweiti die in 2001 zijn gevangen genomen in Afghanistan. Al Rabiah is vorig jaar december 2009 vrij gelaten is weer terug in Koeweit. Al Kandari zit nog steeds gevangen op Guantanamo Bay en wacht op voorgeleiding voor een rechter. Zij worden verdedigd twee militairadvocaten [1] Lt. Col. Barry Wingard and Lt. Cmdr. Kevin Bogucki. Ik baseer deze post op de speciale “Guantanomo Town Hall” podcast van BlogTalkRadio. Zie ook Scott Horton op zijn onvolprezen No Comment die regelmatig blogt over deze en soort gelijke zaken. Ook Andy Worthington heeft over deze zaak geschreven.

Fouad Al Rabiah
Al Rabiah heeft 8 jaar onschuldig gevangen gezeten is vorig jaar vrijgelaten. Het heeft 7 jaar geduurd voordat hij aan een rechter werd voorgeleid om gehoord te worden over zijn aanhouding. (In het Engelse taalgebied noemt men dit grondrecht Habeas corpus). Toen de rechter de bewijzen van de Amerikaanse overheid zag had zij geen andere keuze dan hem vrij te laten omdat er geen enkel bewijs tegen hem was.

Al Rabiah is een gelovig moslim, van 42 jaar en in dienst bij Kuwait Airways. Het is niet de eerste keer dat hij als hulpverlener in diverse oorlogsgebieden aanwezig was. Elke keer met toestemming van zijn werkgever die volledig op de hoogte was van zijn verblijf en activiteiten. Zo ook deze keer. In juli 2001 was hij 10 dagen in Afghanistan als hulpverlener om de situatie in vluchtelingenkampen te onderzoeken. In oktober 2001 ging hij voor een tweede bezoek naar Afghanistan. Ook deze keer moest hij daarvoor verlof opnemen: 14 dagen vakantie. Zijn werkgever wist dus steeds wat hij ging doen. Maar deze keer kwam hij niet terug. In oktober 2001 werd hij opgepakt toen hij probeerde terug te keren via Iran. Hij werd bij de grens tegengehouden. Voordat hij werd gearresteerd heeft hij nog contact gehad met zijn broer en via hem zijn baas gevraagd om extra vakantie dagen. Dat is controleerbaar en het is niet iets dat een terrorist zal doen.
Het staat 100% vast dat Al Rabiah een onschuldige hulpverlener is. Er is geen enkele reden om iets anders te geloven.

Hij is gearresteerd enkel omdat hij Arabier is. Een Arabier in Afghanistan op dat moment was in de ogen van de Amerikanen per definitie verdacht. Maar als er verder geen enkel bewijs was waarom is hij dan zo lang vast gehouden? Voor een deel komt dat door een cultureel misverstand.
[8:20] The united states government new there was an important member of Al-Qaeda Adull Abdalla al-Kuwaiti. It just so happens that mr Al Rabiah also goes by the name Abdull Abdalla al-Kuwaiti. And this is why I say it’s cultural misunderstanding. Because to American ears Abdull Abdalla al-Kuwaiti sounds like such a specific name. It sounds like Kevin Bruce Kevin Bogucki and you ask yourself how many Kevin Bogucki’s can there really be in one particular geographic location? But Abdull Abdalla al-Kuwaiti. All that means is Son of Abdulla from Kuwait or the Father of Abdulla from Kuwait. So it would be like describing someone as Johns father from New York.[transcript KKB]

Uit dit citaat wordt duidelijk hoe naïef en slecht voorbereid de Amerikanen deze oorlog zijn begonnen.

Het meest schokkerende is dat men hem door langdurige en zware verhoren zover heeft gekregen dat hij misdaden heeft bekend die hij niet heeft begaan. Deze misdaden waren bovendien zo absurd dat de rechter dit omschreef “volkomen ongeloofwaardig”:
It defines logic that in October 2001 after completing a two week leave from Kuwait Airways where he had worked for 20 years Al Rabiah traveled to Tora Bora and began telling senior Al Qaeda leaders how they should organize there supplies in fixed square mile mountain complex that he had never previously seen and it was occupied by people who he had never previously met.[11:07] while at the same time acting as supply technician and mediator of supply disputes that arose among various fighting factions. This man who had previously beyond dispute only visited Afghanistan only for 10 days a few months earlier was somehow now in charge of supplies at the Tora Bora mountain complex. This is absolutely ridiculous and yet the interrogators managed to get him to admit that. And how did they do that? They did it by telling him that he was never to go home if he didn’t admit to something, because no one leaves Guantanamo Bay as an innocent man.

So eventually over time despite his initial protestations of his innocence mr Al Rabiah eventually started saying exactly what they wanted him to say. The interrogators would hear a random unreliable peace of information from an other detainee and then they would tell mr. Al Rabiah that exact same piece of information and he would give it back to them because that’s what they wanted him to say.[transcript KKB]

Dus zo doet men dat tegenwoordig - “inlichtingen verzamelen” - tijdens een moderne oorlog die wordt gevochten met de meest geavanceerde apparatuur en computers die te krijgen zijn. Ik blijf me verbazen om de domkoppigheid van de Amerikanen, maar dat terzijde.

Ondanks het feit dat de bewakers en ondervragers dus wisten dat het allemaal onwaar was (zij vertelden de gevangene immers zelf wat het antwoord moest zijn) werden steeds wredere en brutalere verhoormethoden gebruikt. De Geneefse Conventies waren volgens hen toch niet van toepassing omdat het geen reguliere soldaten waren maar terroristen. Wel pech wel natuurlijk als je geen terrorist bent. De Amerikaanse regering wist dat elk bewijs tegen hem waardeloos was. Het enige wat de regering tegen hem had was zijn schuldbekentenis, die een valse – want afgedwongen - bekentenis was.

Al Rabiah is in december 2009 vrijgelaten en terug gekeerd naar Koeweit. Dat kon pas gebeuren nadat hij na 7 jaar onschuldig vastgehouden te zijn de mogelijkheid kreeg zijn zaak voor de rechter te verdedigen. Voor de rechter bleek dat de regering geen enkel argument of bewijs had om Al Rabiah nog langer vast te houden. Al Rabiah is nu vrij, maar deze zaak bewijst dat er onschuldige mensen in Guantanamo Bay zitten. Dit is zo on Amerikaans zegt een van de militairadvocaten – het gaat in tegen alles waar wij voor staan.

Fayiz Al Kandari
Luitenand Kolonel Wingard vertegenwoordigt Fayes Al Kandari. Een 34 jaar oude Koeweiti die nu voor het 9e jaar gevangen zit zonder dat er beschuldigingen tegen hem zijn uitgebracht. Al Kandari is even onschuldig als Al Rabiah.
Blogger GottaLaff op Political Carnival schrijft over de behandeling die Al Kandari heeft moeten ondergaan.

(hij vraagt aan de lezer: stel u voor dit werd uw kind of broer of geliefde aan gedaan)

Now imagine this: That person you adore...
  • enduring wood screws piercing his scull during a 24-hour plane ride to Cuba where he'd be imprisoned
  • having his ribs broken by strangers who don't speak his language
  • choking on blood from a head laceration after having been beaten
  • being exposed to temperatures that chilled him to the bone, then having cold water thrown all over him
  • having his eardrums nearly explode from excruciatingly loud music
  • suffering from severe sleep deprivation night after night until he had no idea what day it was, or if he was even sane any more
  • being left for days chin-deep in sewage and blood-infested icy water
  • hearing death threats whispered into his ear
  • being stripped naked and humiliated in front of men and women who taunted him.... and worse.
Al Kandari is door troepen van de Noordelijke Alliantie gevangen genomen dus niet door Amerikanen. Hij is tegen betaling aan de Amerikanen uitgeleverd. Er is geen enkel bewijs dat hij heeft deelgenomen aan vijandelijke handelingen tegen Amerikanen. Toen hij hoorde dat zou worden uitgeleverd aan de Amerikanen was hij zelfs blij: als Koeweiti is hij juist pro-Amerikaans. De Amerikanen hebben hem zelfs bevrijd van Saddam Hoessein tijdens de eerste golfoorlog.


Als hij aan de Amerikanen wordt overgedragen beginnen ze meteen met de “enhanced interrogation” – marteling dus. De eerste Amerikaan die hem ziet heeft hem een vuistslag in het gezicht. Zomaar, zonder enige reden. Vanaf dat moment is hij de meeste tijd geketend. Soms wordt hij dagen lang met handen aan het plafond vastgebonden. Dagenlang wordt hij wakker gehouden. Van het ene op het andere moment is hij in een nachtmerrie terecht gekomen. Een nachtmerrie die nu 9 jaar heeft geduurd en nog niet is afgelopen. De enige aanklacht die er tegen hem is, is dat hij als Arabier in Afghanistan was. In 2002 wordt hij overgebracht naar Guantanamo Bay. Een vrouw zegt tegen hem: “you are going to hell you son of a bitch for what you did on 9/1”. Een misdaad waar Al Kandari part nog deel aan had. Duizenden foto’s worden hem getoond van mannen die hij niet kent. Dat zegt hij ook, maar zijn ondervragers blijven vol houden: we weten dat jij deze mensen kent. Al Kandari blijft bij zijn verhaal - in tegenstelling tot veel anderen die wel bekennen.

Uiteindelijk zijn er twee mogelijke aanklachten die volkomen absurd zijn:
1. Hij is een soort super Al Qaeda lid – dit alles op basis van “bekentenissen” van andere gevangen. Volgens deze theorie heeft hij duizenden uren video opnamen gemaakt en verspreid in het MO. (Van deze tapes is er overigens niet een terug gevonden, de Amerikaanse regering heeft niet een voorbeeld voor de rechtszaak kunnen vinden)
2. Hij was in een trainingkamp – ook gebaseerd op bekentenissen van andere gevangenen.

De gang van zaken bij dit soort “bewijzen” is als volgt: een gevangen hoort van andere gevangenen dat die of die zus of zo heeft gedaan. Deze gevangen “bekent” dat tijdens zijn verhoor. Dit wordt vertaald voor de ondervrager. De ondervrager maakt daarvan een rapport en geeft dat door aan zijn superieur. Deze vat dit vervolgens samen geeft het door aan zijn superieuren. Dit is alles bewijs dat er is. Veel mensen zijn alleen maar opgepakt omdat de Amerikanen $20.000 betaalden per Arabier die in Afghanistan aanwezig was op het moment van de inval.

Obama v.s. Bush
De regering Bush is intussen al meer dan een jaar afgetreden en vervangen door de regering Obama. Dit heeft echter geen enkel verschil gemaakt voor de bandeling van deze gevangen, of voor de mogelijkheid dat zij een eerlijk proces zouden krijgen hebben. Obama is naar het schijnt nog steeds bezig om een wet voor te bereiden waardoor het mogelijk moet worden om mensen zonder enige vorm van proces vast te kunnen houden voor de rest van hun leven.

Bij veel mensen in Europa, links en rechts, bestaat de indruk dat er met Obama een einde is gekomen aan deze praktijken. O, het martelen is wel gestopt maar dat is al onder Bush gebeurd. Het vasthouden van onschuldige mensen zonder dat de mogelijkheid hebben tot een eerlijke rechtszaak gebeurd nog steeds.

Het is mij niet duidelijk welke zaak er wordt gediend door (veelal onschuldige) mensen zo lang te mishandelen en zonder rechtszaak gevangen te houden. Is het dan misschien toch waar dat Barak Hussein Obama stiekem werkt aan het stichten van het nieuwe Kalifaat? Want als er een beweging voordeel heeft van deze praktijken dan zijn dat wel radicale, anti-Amerikaanse moslimfundamentalisten zoals Al Qaeda.

Natuurlijk zijn niet alle mensen op Guantanamo Bay onschuldig. Maar zoals deze twee verhalen laten zien zaten en zitten er nog steeds onschuldige mensen. Al jaren lang. Onder de meest inhumane omstandigheden. In naam van onze vrijheid. De vrijheid waarvoor wij onze bevrijders van 65 jaar geleden nog steeds zo dankbaar zijn.

----
Noten
[1] Dit zijn Advocaten in een militaire tribunaal neem ik aan. Het zijn zelf ook leger-officieren. Van de website: Lt. Col. Barry Wingard and Lt. Cmdr. Kevin Bogucki, the U.S. military attorneys for Kuwaiti Guantanamo Bay detainee Fayiz Al Kandari, […] Lt. Col. Wingard, a Judge Advocate General (JAG) in the Air Force, has served 26 years in the U.S. military and is a veteran of both the Bosnia and Iraq conflicts. Lt. Cmdr. Bogucki, a Judge Advocate General (JAG) in the Navy, previously represented former Kuwaiti detainee Fouad Al Rabiah, an innocent man who was released from Guantanamo Bay in December 2009. Fayiz Al Kandari, who was sold into U.S. custody in 2001, has been imprisoned for more than eight years.
----
Figuren
[1] Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
[2] Fouad Al Rabiah
[3] Rechter Kollar-Kotelly. Door Reagan benoemd, zeker geen bleeding heart liberal

[4] Khogyani District, Nangarhar Province, Afghanistan. Looking south to the Tora Bora (Koh-i-Safed) mountains (bron: Wikimedia)
[5] Fayes Al Kandari
[6] Gevangenen in Guantanamo Bay (Washington Post)
[7] Kaart oost-Afghanistan met Tora Bora  (WikiMedia)
[8] Bevrijding in Nederland (http://www.mijngelderland.nl/snuffelen-in/foto-video/fotogalerie-festival-gelderland-1900-2000/galerie-6/)


----
Update 3/5/10: de radio applet van BlogTalkRadio verwijderd omdat deze automatisch start bij laden van de pagina.

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP