Haiti en de wereld volgens rechts.

>> Wednesday, January 27, 2010

zie Update 29/1
Bij het volgen van berichtgeving in rechtse media over Haïti begin ik me te voelen als Bill Murray in Groundhog Day: het is nog geen voorjaar en steeds weer de zelfde ellende: wat een arm land is Haïti en dat hebben de Haïtianen vooral aan zich zelf te danken!. Maar gelukkig is het in Nederland niet zo erg als in Amerika, constateerde ik in mijn vorige post. Daarop kom ik terug na lezing van de berichtgeving in Elsevier over Haïti [1] geschreven door Robbert de Witt, "sinds februari 2009 chef van de redactie buitenland". Niet omdat de problemen worden toegeschreven aan Voodoo, afspraken met de duivel of "barensweeën" en meer van dergelijke onzin maar omdat het op een veel subtielere manier de waarheid verdraait.

"Al twee eeuwen ellende"
Haïti is een vervloekte natie, zo begint de Witt:
Een vervloekte natie, zo spreken de diepgelovige Haïtianen zelf vaak over hun land. Er zijn inderdaad maar weinig plaatsen op aarde waar een aardbeving harder had kunnen toeslaan dan op Haïti.
Het land is straatarm en wordt geplaagd door geweld, terwijl de Spanjaarden vijfhonderd jaar geleden nog zo onder de indruk waren van de rijkdom van het land met zijn uitgestrekte groene bossen. Die zijn nu allemaal gekapt door de bevolking voor brandstof, met als gevolg dat na elke topische regenbui de straten onderlopen en de grond wegspoelt.
Hoe heeft het zover kunnen komen volgens Robbert de Witt?

Opstand
Al direct na de "gewelddadige opstand" waarmee het land is ontstaan gaat het mis want:

Het land is ontstaan uit een gewelddadige opstand [...] West Afrikaanse slaven werken op de suiker en koffieplantages, totdat zij na de eerste succesvolle slavenopstand in 1804 een eigen republiek stichten.
Maar vanaf dan gaat het bergafwaarts. Een hele reeks dictators buit de bevolking uit, en kan alleen met geweld worden verjaagd. De krankzinnigste is ongetwijfeld François Duvalier, de plattelandsdokter die zichzelf presenteert als hoge priester van de voodoo.

Maar ook nadat de Duvaliers zijn verdwenen wordt het niet beter, pas nadat Aristide is verdreven gaat het iets beter, maar dat is voornamelijk dankzij de VN "kosten: ruim een half miljard dollar per jaar". Alleen de handel in drugs en hulpgoederen bloeit. Hulporganisaties zullen daar overigens niet over klagen, want zoals bekend zijn die maar wat al te blij met deze werkverschaffing want Haïti biedt werk aan zeker tienduizend hulporganisaties!

De zwarte bevolking
Op het randje is de volgende paragraaf:

Niet alleen vanwege de zwarte bevolking wordt het land ' een stukje verdwaald Afrika' genoemd: het land bungelt onder aan alle treurige internationale lijstjes, tussen de armste Afrikaanse landen.

Met andere woorden: het zijn negers, en kijk maar, net als in Afrika maken die er niets van. Het staat er niet letterlijk, maar men kan het wel makkelijk zo lezen als men dat wil.

Merk ook op dat de Witt op een eigenaardige manier schrijft over het ontstaan van Haïti. Hij heeft het over een "gewelddadige opstand" waaruit Haïti is ontstaan. Maar kun je dat niet ook zeggen van Amerika? Hebben de de blanke kolonisten zich niet ook op gewelddadige wijze verzet tegen de Engelse overheersers? Waarom wordt over Haïti slechts vermeld dat het om een slavenopstand ging, is dat soms minder glorieus? Blijkbaar is het wat anders wanneer blanke kolonisten in opstand komen dan wanneer zwarte slaven dat doen.

De andere wereld van Elsevier
Dit bedekte racisme is echter nog niet eens mijn grootste bezwaar tegen dit verhaal. Het venijn zit hem in wat niet verteld wordt. Niets over de uitbuiting door de Fransen - Haïti is de 'Parel van de Cariben', waar het pas na de slavenopstand mis gaat. Niets over de isolatie door Amerika en Frankrijk en ook over de herstelbetalingen aan Frankrijk horen wij niets. Over de Amerikaanse bemoeienis met Haiti wordt alleen gezegd dat zij bezorgd zijn voor de grote stroom vluchtingen.

De toestroom van duizenden Haïtianen was in 1994 reden voor Washington om militair in te grijpen. Amerikanen bezetten het land ook al tussen 1915 en 1935

Zoals Elsevier het beschrijft is het net of het land onbestuurbaar is geworden door de domheid van het zwarte ras waardoor de Amerikanen af toe wel moeten ingrijpen. Door de armoede wil iedereen het land verlaten en is er een grote stroom van vluchtelingen. Het enige dat de Amerikanen doen is zich zelf beschermen voor deze instroom van minderwaardige mensen. Het is als of de ellende "spontaan" ontstaat, er zijn geen externe oorzaken waardoor Haïti zoveel problemen heeft.

Zoals ik in mijn vorige post al schreef, en voor de zekerheid herhaal ik het nier nog maar eens, de Duvaliers ontvingen steun van Amerika in ruil voor het voorkomen dat Haïti communistisch zou worden.

Vrije Markt
In ruil voor IMF steun werd het land economisch geopend. Zo konden westerse bedrijven zich er vestigen en nuttig gebruik maken van goedkope arbeidskrachten in sweat shops voor naaiwerk. Uit een rapport blijkt dat vrouwen er 70 uur per week werken, 50 dagen achter elkaar, zonder vrije dagen. Dat heet vrije markt economie en die staat zoals bekend in hoog aanzien bij rechts. Zou het daarom door de Witt niet vermeld worden?

Elsevier heeft geen oplossing voor de problemen van Haïti, maar op het weblog Geen Stijl weten ze wel raad. Ook bij Geen Stijl staat de Vrije Markt hoog in aanzien en volgens hen is het maar het beste als we het ingezamelde geld gewoon cash uitkeren aan elke Haïtiaan.
Dat is een extreme ultraboost van de economie die nu op z'n gat ligt. En bedenk dan dat er in bijna IEDER land ter wereld dit soort bedragen worden binnengeharkt. Dan heb je dus binnen een maand een McDonalds, een Lidl, een ABN-Amrobank, hypotheekadviseurs en Dirk Scheeringa maak je er minister van Financiën. Kortom. Beschaving!
Dit is dubbele winst in de ogen van rechts natuurlijk: de Vrije Markt doet het werk en die vervelende linkse hulporganisaties hebben het nakijken.

De wereld volgens rechts
Van Elsevier en Geen Stijl leren we weinig over Haïti, maar des te meer over rechts. Dit is de wereld volgens rechts: geef arme mensen geld dan worden ze rijk en verder heeft iedereen zijn problemen aan zichzelf te danken. Zelf zullen zij zeggen dat ze geen racisten zijn maar dat cultuur de oorzaak van de problemen is.

Ook kan rechts Haïti aanvoeren als goed voorbeeld waarom ontwikkelingshulp niet werkt: het maakt de ontvangers afhankelijk van hulp - en het helpt toch niets. En, ik zou het haast nog vergeten, hulpgevers zijn alleen maar uit op eigen belang, uiteraard, want iets anders past niet in hun mensbeeld.

----
Update 29/1: De ontwikkelingsexpert van Elsevier, Arend Jan Boekestijn, in de Elsevier van deze week (29/1):
In Haïti zijn de slaven er echter in geslaagd zich van hun ketenen te verlossen. Wat was er mooier geweest als de ex-slaven een staat hadden gesticht die was uitgegroeid tot een baken van vrede, veiligheid en welvaart?
Ja, toe, doe een serieuze poging om die vraag te beantwoorden. Maar helaas, het is nog steeds Groundhog Day bij Elsevier:
[direct aansluitend] Het heeft niet zo mogen zijn. Haïti lijkt gevangen in corruptie, slecht bestuur en staatsgrepen. Buitenlandse interventies haalden weinig uit. En het wrange is dat daar waar de slavenopstanden in het verleden mislukten, de nakomelingen van de slaven er beter voor staan dan in Haïti. Armoede heeft dus kennelijk meer vaders dan de koloniale erfenis alleen.
Voor Boekestijn is Haïti een mooie blanco-test om het effect van kolonialisme te meten: wat gebeurd er als je een land in de derde wereld snel de-koloniseert? De wereld is voor hem een groot laboratorium van landen met verschillend niveau van kolonisatie.
De rest van zijn column gebruikt Boekestijn om uit te leggen dat ontwikkelingshulp ook niet helpt. Hij ziet echter wel een andere mogelijkheid: handel is beter dan hulp - de Haïtiaanse regering moet eigendomsrechten gaan beschermen en bureaucratie afschaffen:
Als de Haïtiaanse regering vanaf nu eigendomsrechten gaat beschermen en allerlei bureaucratische regels afschaft die het leven ondernemers zuur maken, kan het wat worden.
Nee, Groundhog Day is voorlopig nog niet voorbij.

Update 28/1: spelfout gecorrigeerd.
----
Noten:
[1]: Elsevier, 23 januari 2010, gedrukt op versnipperd hout. Ik heb helaas geen link kunnen vinden.
----
Figuren:
[1]: Tom Tomorrow over Pat Robertson. Bekijk de complete strip bij Salon.com.
[2]: François "Pap Doc" Duvalier. (Bron: Wiki Media).
[3]: John Trumbull's painting "Declaration of Independence" (bron: Wiki Media)
[4]: Een markt in Haïti. (bron: Wiki Media).

Read more...

De barensweeën van Haiti

>> Sunday, January 17, 2010

Zelfs onze Nationale Mental Coach twittert over het onbenul dat over Haiti wordt uitgekraamd:Haïti - 'Door de zonde verloor het heelal zijn evenwicht en zucht de schepping in barensweeën.' Begrijp jij dit?


"Begrijp jij dit?" vraagt hij aan ons. Ik kan hier natuurlijk wel een "gevat" antwoord opgeven - dat is niet zo moeilijk - maar de waarheid is een droevige geschiedenis is die veel pijnlijker voor ons is dan we willen weten.


Onbenul en dominees
Door dominees en andere commentatoren worden soms stuitende onzinnigheden verkondigd. Het artikel waar Wim de Bie bovenstaand citaat uit haalt is een voorbeeld van Nederlandse bodem. Hier een iets vollediger citaat uit het artikel van Koert van Bekkum in het AD [benadrukking van mij]:

De Bijbel wijst een andere weg, de weg van de ontferming, de praktische hulp en de tenhemelschreiende klacht. Als God niet alles in zijn handen houdt, is elk mens aan de willekeur prijsgegeven. Door de zonde verloor het heelal zijn evenwicht en zucht de schepping in barensweeën. Maar wie de ellende ziet, stamelt en kan maar één ding zeggen: Heer, waarom gebeuren deze verschrikkelijke dingen?

Zonde, zuchten, barensweeën - wat betekenen deze woorden in het licht van de gebeurtenissen op Haiti? Ik waag mij niet aan een antwoord en hou het bij een donatie op Giro 555. Maar ik heb er ook nog wel wat over te zeggen, want op de vraag "Heer waarom gebeuren deze verschrikkelijke dingen" is wel degelijk een antwoord - en dan heb ik het niet over plaattektoniek.


Een pakt met de duivel
De  reacties in Amerika zijn nog veel extremer. De Amerikaanse dominee Pat Robertson maakt het bijvoorbeeld wel heel bont:
"They were under the heel of the French. You know, Napoleon III, or whatever. And they got together and swore a pact to the devil. They said, we will serve you if you'll get us free from the French. True story. And so, the devil said, okay it's a deal."

Hoe weet Robertson dat er een pakt met de Duivel is gesloten?  Robertson weet helemaal niet eens waar hij over praat: Napoleon III was tijdens de Haitiaanse revolutie nog niet eens geboren. Je kunt er lacherig over doen - rare jonges die Amerikanen -  maar bedenk dat Pat Robertson nog niet zo lang geleden adviseur was van wat toen een van de machtigste mensen van de wereld was: President Bush. Of, zoals Tristero zegt: Pat Robertson Is Far More Important Than You Will Ever Be.


Haat-Jockey
Waar je bij Pat Robertson nog kan denken: die man is een godsdienstwaanzinnige met veel invloed, kun je Rush Limbaugh het beste karakteriseren als een rechtse haat-jocky met een miljoenenpubliek. Ik ken zijn precieze kijkcijfers niet maar er luisteren gemiddeld meer mensen naar zijn programma's dan naar Radio 1 tijdens de ochtendspits.

Deze man laat zien waar Compassionate Conservatism werkelijk voor staat (via Media Matters for America):This wil play right in Obama's hands. A humanitarian compassionate huh ... they will use this to a burnish their, shall we say there credibility with the black community in ... the both light-skinned and black-skinned community in this country. It's made to order-form, thats why he couldn't wait to get out there. He could not wait to get out there.

De haat van Rush Limbaugh voor alles dat links en progressief is zo groot dat hij niet zal aarzelen om de ramp in Haiti te misbruiken om uit te halen naar Obama.

Nederland
In Nederland is het gelukkig niet zo erg, en ik wil Gerard Driehuis in geen geval vergelijken met de Amerikaanse (haat-)dominees van hierboven, maar toch klopt er iets niet met zijn column in de Volkskrant: Was Haiti maar Frans gebleven.

Met deze paragraaf begint Driehuis:


Geen land heeft zoveel verwachtingen de bodem ingeslagen als Haïti. Geen land in Noorden Zuid-Amerika is zo arm als Haïti. Geen land op het westelijk halfrond heeft zo’n sombere toekomst als Haïti.

Volgens Driehuis is Haiti te vroeg onafhankelijk geworden. Hij stelt de vraag "wat als de slavenopstand op Haiti was mislukt"? Als het slechts 44 jaar langer afhankelijk had kunnen blijven dat had het kunnen profiteren van het omgekeerd kolonialisme.

Armoede
Voordat ik even verder ga eerst wat feiten. Ik heb een paar gegevens op een rij gezet van drie landen: Haïti, de Dominicaanse Republiek en voor de volledigheid Nederland. Het is vooral interessant om Haïti te vergelijken met de Dominicaanse Republiek omdat beide landen op het zelfde eiland liggen: Hispaniola.

Wolfram Alpha weet te melden:

HaitiDomikaanse RepubliekNederland
population9.88 million people9.95 million people16.5 million people
Median Age18.5 years (world rank: 195th)24.7 years (world rank: 132nd)40 years (world rank: 24th)
GDP per capita$716.51 per person (2008) (world rank: 203rd)$4573.92 per person (2008) (world rank: 125th)$2699.49 per person (2008) (world rank: 15th)
literacy fraction52.90%87%99%


Als u Haïti vergelijkt met de Dominicaanse Republiek dan ziet u dat dat laatste land er veel beter aan toe is. Je kunt dan al snel tot de conclusie komen dat als al het andere gelijk is - beide landen liggen immers op het zelfde eiland Hispaniola - de onafhankelijkheid niet in het voordeel is geweest van Haiti.

Omgekeerd kolonialisme
Dat is waar, maar het is de halve waarheid. Met de kreet omgekeerd kolonialisme wordt de suggestie gewekt dat Haiti slechts in de steek werd gelaten en dat Frankrijk door de onafhankelijkheid niet de kans kreeg om de zegeningen van het democratische en vrije westen door te geven aan de arme Haitianen. Maar niets is minder waar. In plaats van steun of verwaarlozing kwamen er sancties. Als straf voor de opstand werd Haiti onderworpen aan een handelsembargo van 20 jaar en pas in 1825 werden de relaties met Frankrijk hersteld op voorwaarde dat het geleden verlies gecompenseerd zou worden. De laatste herstelbetaling werd gedaan in 1947! Dat is pas omgekeerd kolonialisme!

Haiti was vóór de opstand een van de rijkste kolonies, zo niet de rijkste kolonie van het westelijk halfrond. Het was rijker dan de 13 kolonies van de Engelsen. Als gevolg van de nietsontziende uitbuiting door de Fransen is het land ecologisch verwoest en na de revolutie is het land geïsoleerd en gestraft.

Amerikaans Imperialisme
In plaats van Haiti te vergelijken met de Dominicaanse Republiek kan je het land ook vergelijken met een ander land dat zich door een opstand had bevrijd van een koloniale macht. Nog maar kort voor de opstand in Haiti hadden de Amerikaanse kolonien zich logsgemaakt van de Engelsen.

Men zou denken dat de Amerikanen hun Haitiaanse broeders met open armen zouden ontvangen maar het tegendeel was het geval. De Amerikanen waren namelijk zelf slavenhouders en zagen met zorg de gebeurtenissen aan in Haiti - zoiets kon in Amerika natuurlijk ook gebeuren.


Ook in de vorige eeuw had men weinig over voor de voormalige slavenkolonie. Het Amerikaans beleid werd bepaald door minachting en racisme. Van 1915 tot 1934 bezette de Amerikanen Haiti. Noam Chomsky schrijft hierover:
Wilson's troops murdered, destroyed, reinstituted virtual slavery, and demolished the constitutional system. After ruling for 20 years, the US left "the inferior people" in the hands of the National Guard it had established and the traditional rulers. In the 1950s, the Duvalier dictatorship took over, running the show in Guatemalan style, always with firm US support.
Papa Doc Duvalier wist handig gebruik te maken van de angst voor het communisme van de Amerikanen om geld los te krijgen. Ron Brown, voormalig minister voor Handel onder Clinton heeft nog gelobbied voor Baby Doc, de opvolger van Papa Doc.
----
17/1 updated:  kleine correcties.
----
18/1 update David Brooks
David Brooks heeft het in zijn column in de NYT over het zelfde thema: waarom is het verschil tussen de Dominicaanse Rep. en Haiti zo groot:
Why is Haiti so poor? Well, it has a history of oppression, slavery and colonialism. But so does Barbados, and Barbados is doing pretty well. Haiti has endured ruthless dictators, corruption and foreign invasions. But so has the Dominican Republic, and the D.R. is in much better shape. Haiti and the Dominican Republic share the same island and the same basic environment, yet the border between the two societies offers one of the starkest contrasts on earth — with trees and progress on one side, and deforestation and poverty and early death on the other.
Hij klaagt dat ontwikkelings hulp maar niet wil helpen. De oorzaak is volgens Brooks gelegen Voodoo cultuur van de Haitianen.
Haiti, like most of the world’s poorest nations, suffers from a complex web of progress-resistant cultural influences. There is the influence of the voodoo religion, which spreads the message that life is capricious and planning futile.
De verklaring voor de problemen van Haïti is duidelijk volgens Brooks: het is de cultuur.en ontwikkelingshulp helpt daarom niet. Het is een makkelijke verklaring die goed uitkomt voor de rechts-liberaal: ze hebben het aan zichzelf te danken. 
Lees Jim Sleepers antwoord op Brooks: Whose Voodoo?

24/1 Update:
Seumas Milne schrijft in de Guardian over de hulp die het land heeft gehad van de IMF en de US:
Thirty years ago, for example, Haiti was self-sufficient in its staple of rice. In the mid-90s the IMF forced it to slash tariffs, the US dumped its subsidised surplus on the country, and Haiti now imports the bulk of its rice. Tens of thousands of rice farmers were forced to move to the jerry-built slums of Port-au-Prince.

21/2 Update: De uitstekende economische podcast/blog Planet Money legt wat er voor hulp nodig is: Small Business, Big Debts In Haiti - en om het misverstand uit de wereld te helpen dat hulp niet nodig is. Maar het laat tegelijkertijd ook goed zien waarom hulp vaak niet werkt. Grote complexe problemen hebben nu eenmaal vaak geen eenvoudige oplossingen.

Read more...

De newspeak van de staatspuritein Syp Wynia.

>> Saturday, January 9, 2010

Het is maar goed dat Syp Wynia niet altijd gelijk heeft zoals Stan de Jong meldt, want:

Crisis leidt bijna altijd tot het toenemen van de staatgreep op de burger

Bijna altijd Gelukkig maar dat het niet altijd zo is, denk ik dan maar. Staatsgrepen daar hou ik niet van, en al zeker niet als de staat ze pleegt. U begrijpt waarom deze kop in de Elzevier van 19 december [1] mijn aandacht trok.

Het blijkt dat Syp Wynia zich zorgen maakt over de gevolgen van de crisis. Als deze crisis in omvang vergelijkbaar is met de Grote Depressie van de jaren 30 - dan is het tijd om ons zorgen te maken over eventuele gevolgen ervan.


Twee gevaren
Wynia is beducht voor twee groepen: nieuwe puriteinen en de religieuze puriteinen.

De nieuwe puriteinen zijn de progressieve elite die mensen "nette dingen bij willen brengen":  meer sporten, minder drinken, roken, eten en zij maken zich natuurlijk ook zorgen over het klimaat.

De lijst kan worden uitgebreid met van staatsege opgelegde 'diversiteit', het georganiseerd mengen an rassen, gelovigen, vrouwen en mannen. Deze tendens wordt doorgaans voor 'progressief' versleten.

Het zijn dus zaken waar Syp Wynia zich als 'conservatief' blijkbaar niet druk over maakt.
De 'progressieven' proberen dit te bereiken door het vergroten van de staatsinvloed. Van staatswege wordt het volk dus puriteinse waarden opgelegd.[2]

En dan is er nog een tweede puriteinse golf. Uit het oosten komen niet de Driekoningen, zoals onlangs werd gevierd, maar orthodoxe moslims. De grote kinderrijkdom van deze bevolkingsgroep, met name in Turkije, heeft een exodus richting het westen tot gevolg. Ook bedreigen zij in eigen land de seculiere staat. Dit zijn de religieuze puriteinen. Zij verbieden het drinken van alcohol en roken en dwingen vrouwen de islamitische hoofddoek te dragen om religieuze redenen.

Uit het Oosten komen tegelijkertijd tijd religieuze puriteinen, die alles wat libertijns is verafschuwen maar gek genoeg vaak op steun van ongelovige Europese progressieven kunnen rekenen. [3]
Crisis

De economische crisis versterkt deze twee ontwikkelingen omdat door een crisis de macht van de staat toeneemt, dat zagen we in de jaren 30 en dat zien we nu ook:

Nederlandse inperkingen op de vrijheid van meningsuiting die nog steeds van kracht zijn, verwierven in de jaren dertig hun plaats in de wetgeving. Neem de katholiek politicus Carl Romme, die in diezelfde crisisjaren kans zag de gehuwde vrouw haar werk af te nemen en naar het aanrecht te verbannen.

en zo is het nu ook:
De economie is onder de huidige omstandigheden sowieso snel aan het verstatelijken. In ons land beheert de staat voor het eerst sinds langere tijd weer meer dan de helft van de economie. Er wordt een nooit vertoonde toezichtsindustrie opgebouwd. Het vrije ondernemerschap wordt verder aan banden gelegd. De staat breidt intussen zijn eigen ondernemerschap uit.

Wat lees ik nu? Waren al die verzelfstandiging, privatisering, afstoten van taken, dan schijn? Over welke tijd schrijft Syp Wynia? Als er iets is dat de laatste 20 tot 30 jaar heeft beheerst dan is het wel de deregulatie, privatisering en een zich terugtrekkende overheid. Het einde van de "maakbare samenleving" werd ons verteld. Sommigen spraken zelfs van het einde der geschiedenis omdat vrije markten zich overal op de zelfde manier zouden gaan ontwikkelen en dit zou leiden tot een "liberaal paradijs".

En is de crisis niet juist ontstaan doordat de staat zich terugtrok van de markt en regulatie overliet aan het spel der van de vrije markt? In Amerika onttrok de overheid ontrok zich aan de controle en het bankwezen - dat paste niet in het conservatieve wereldbeeld. De staat moest zich vooral niet met de markt beïnvloeden want als zij dat doet doet dan gebeuren er erge dingen. Bewust werd toegelaten dat een compleet schaduwbanksysteem ontstond, gebaseerd op derivaten (van hypotheken). En omdat er geen enkele regulatie was was het mogelijk dat deze banken met een verhouding echt/virtueel vermogen van van 1 op 100 gingen "beleggen". De huidige crisis is ontstaan toen dat kaartenhuis instortte.

"Toevallig"
... maar ik dwaal af. Dat Syp Wynia niet altijd gelijk heeft was al duidelijk. Wat hij met zijn column wil zeggen is dat de twee puriteinse stromingen elkaar niet alleen versterken (de progressieven multiculturelen puriteinen praten het religieuze puritanisme goed) maar er zit ook een heel kwalijk luchtje aan. Dit is de laatste paragraaf van zijn column:

O ja. Het is natuurlijk toeval, maar in de jaren dertig waren er ook politici die vaak niet zo van mensen hielden en al helemaal niet van ondermensen, maar wel van dieren en zodoende het vegetarisme propageerden, 'zuiver' biologisch eten voorschreven, roken en alcohol bestreden, gefixeerd waren op schone lucht en schone wouden, bedrijven aan hun leiband legden en uiteindelijk desastreus succesvol waren. Alleen diversiteit, daar hielden die politici niet zo van.

Als het niet zo afgezaagd was zou ik zeggen dat een lelijk geval van Godwin's wet is. Maar er is meer: niet geheel toevallig moet hierbij denken aan een boek waar veel over te doen is geweest in Amerika, n.l. Liberal Fascisism. [4]

Giftaal
Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Meaning by Jonah Goldberg (Doubleday, 496 pages)In dit boek wordt namelijk precies betoogd waar Wynia op doelt - zonder het uit te spreken natuurlijk. Liberalisme is ontsproten aan uit het fascisme. Het is moeilijk te begrijpen hoe je iets dergelijks met een stalen gezicht durft te beweren, maar in Amerika is dit blijkbaar mogelijk bij een deel van de bevolking . Behalve gebrek aan kennis speelt hier waarschijnlijk ook nog een rol dat het woord socialisme - synoniem met liberal voor veel Amerikanen - ook gevoerd werd door fascisten, die zich in Duitsland immers tooiden met de naam Nationaal Socialisme.


In de titel wordt het giftaal principe toegepast: door het woord liberal te koppelen aan fascisme in de boek titel, die natuurlijk vaak wordt genoemd, wordt zo een associatie gelegd met het taboe-woord fascisme. Op deze wijze wordt de term liberalisme verder verdacht gemaakt. Door jarenlange propaganda van rechts is het woord nu zelfs bij links verdacht geworden, zo erg dat er boeken geschreven worden over waarom het niet erg is om jezelf liberal te noemen. Het is een geuzennaam geworden.

David Neiwert wijst er op dat dit ook een vorm van Newspeak is: door het koppelen van twee tegengestelden wordt de werkelijke betekenis van de woorden veranderd en bewust verwarring geschapen. Ook elders heeft hij uitvoerig over dit boek heeft geschreven:

Goldberg proceeds to define everything that he himself considers undesirable as "fascist." This is just about everything even remotely and vaguely thought of as "liberal": vegetarianism, Social Security, multiculturalism, the "war on poverty," "the politics of meaning." The figures he labels as fascist range from Woodrow Wilson and Franklin D. Roosevelt to Lyndon B. Johnson and Hillary Clinton. Goldberg's primary achievement is to rob the word of all meaning -- Newspeak incarnate.

Maar het kan natuurlijk ook toeval zijn dat ik aan dit boek van Goldberg moest denken toen ik Wynia's column las. De grap is natuurlijk dat Wynya zelf een staatpuritein is: zoals een puritein niets moet hebben van seks zo verafschuwt hij alles dat met De Staat te maken heeft - hij is inderdaad een staatspuritein in de ware betekenis van het woord.
---- 
Update 28/1 (2): Wynia wordt columnist bij Buitenhof, hij krijgt binnenkort een groter platform - op de linkse omroep nog wel. 

Update 28/1 en 5/2: typefouten gecorrigeerd
----
Noten
[1] Elsevier 19 dec, p87 De Staatspuriteinen (op verpulvert hout gepuliceerd, dus geen link)
[2] Waarom plaatst hij deze woorden in aanhalingstekens?
[3] Het is niet relevant voor mijn betoog, daarom als noot: dit is een wel heel karikaturale interpretatie van het begrip tolerantie.
[4] In deze post gebruik het woord liberaal of liberal in de Amerikaanse betekenis, dus als progressief, niet in de Europese betekenis die staat voor het vrije-markt-denken en eerder conservatief is. Syp Wynia is denk zo'n liberaal.

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP