Pulling the plug

>> Wednesday, September 30, 2009


Zie Update

h/t digby

Ik heb al eerder over de slechte politieke strategie van links in Amerika geblogd. Timide laten ze de beschuldigingen van de Republikeinen over zich heen komen. Soms verweren ze zich zelfs niet of te laat (Kerry's Swiftboating), soms bieden ze hun verontschuldigingen aan waar het helemaal niet nodig is - waardoor ze dus impliciet schuld erkennen, - en ze hebben geen duidelijke standpunten. Oh ze hebben wel goede plannen, maar die zijn meestal te ingewikkeld om uit te leggen. Rechts doet dat veel beter: zij spreken niet van erfbelasting maar van Death Tax, zij hebben het niet over gezondheidszorg maar over Obama Care en Pulling the Plug on Grandma. Als een Democraat iets zegt waardoor zij "geraakt" worden dan nemen ze onmiddellijk maatregelen en laten niet over zich lopen. Daar houden Amerikanen van. En zeg nou eens eerlijk, wij Nederlanders toch ook?

Zie bijvoorbeeld wat deze Republikein over de hervorming van de gezondheidszorg zegt:Maar eindelijk is er dan een Democraat die heeft begrepen hoe je je moet verweren. Even wat achtergrond voor U de volgende film bekijkt. Tijdens zijn redevoering voor het Congress zei Obama dat de Republikeinen geen plan hadden. De Republikeinen hielden toen demonstratief papieren omhoog. Hierop zouden hun de plannen staan.

Alan Grayson deed wat bij dit soort aanvallen vaak het beste is, hij onderzocht de claim van de tegenstander, en kwam tot een verrassende conclusie.
Geen tienpuntenplan, geen lange redevoering, nee, een zin slechts: don't get sick and if you do, die quickly. Dat is veel effectiever dan een goed beargumenteerd tegenargument - helaas, maar zo werkt democratie.

Je kunt er gif op nemen dat de Republikeinen niet over zich heen laten lopen. Misschien wordt het toch interessant.

Update:
Zoals te verwachten was wordt verwacht dat hij zich verontschuldigd, hoe is het toch mogelijk dat je zo iets kan zeggen?. Grayson houd echter stand, dat is wel bijzonder:

Read more...

Bent U ook een fascist?

>> Tuesday, September 29, 2009


Zie update
Stel een verdwaalde PVV-er leest de NRC en slaat open op Elsbeth Etty's interview van Rob Riemen. Eerst zal hij met gemengde gevoelens de titel lezen: Een gecorrumpeerde elite is gevaarlijker dan de politieke islam. [1] Zelf vindt hij namelijk beiden gevaarlijk, maar ja, wat is het gevaarlijkst? Geprikkeld door de stelling zal hij gaan lezen, maar al snel blijkt dat zijn vooroordeel over de linkse media ook nu weer waar is (bold face van mij):

Er zijn maar weinig mensen die hardop zeggen dat Wilders een fascist is. Waar baseert u dat op?

„Hij leidt geen democratische partij, maar een beweging zoals Mussolini en Hitler dat ook hebben gedaan. Ten tweede wet hij alles te herleiden tot één zondebok, de islam. En die zondebok moet ook het land uit, en Europa uit. Ook dat hebben we eerder meegemaakt. Hij doet een beroep op het Gesundes Volksempfinden. Dat berust op puur bedrog, want hij zal nooit iets kunnen oplossen. Ik begrijp niet waarom er met zoveel schroom wordt gesproken over het feit dat deze man een fascist is. Het fascisme heeft tal van verschijningsvormen. In Amerika manifesteert het zich als anti-zwart en diepreligieus, in West-Europa als seculier en anti-islam, in Centraal-Europa als katholiek en anti-joods. Het is flauwekul dat je Wilders geen fascist zou mogen noemen zolang hij ons niet de schetsen toont van de concentratiekampen die hij voor moslims op het oog heeft. Mussolini heeft ook geen concentratiekampen gebouwd. De ideologie van Wilders, en daar gaat het om, is volstrekt anti-democratisch. Hij gelooft niet in democratie. Hij is de man van de pure anti-vrijheid.”

Volgens Rob Riemen is hij een fascist - hij stemt immers PVV, een fascistische partij.

"Zo, ik ben dus een fascist" zal hij concluderen. Nee, natuurlijk zal hij dat niet concluderen. Wie vindt zichzelf nou een fascist - behalve een klein clubje halve zolen die, als het goed is, door de AIVD in de gaten worden gehouden? Geen enkel weldenkend mens zal zich heden ten dagen bekennen tot het fascisme. Het fascisme is het Satanisme van deze tijd, en Hitler is zijn profeet.

Als we het onuitspreekbare kwaad willen benoemen dan worden Hitler en het fascisme genoemd. Dit is niet alleen kwetsend voor de beschuldigden, het trivialiseert ook het kwade karakter van het fascisme.
Door op deze wijze over fascisme te spreken wordt een politieke stroming taboe verklaard. Met fascisten praat je niet, die bestrijd je. Voor zo iemand heb je geen respect, het oordeel is gesproken. Als Rob Riemen zich afvraagt hoe het toch mogelijk is dat zo veel mensen met schroom het woord fascisme in de mond nemen, dan is dat omdat dat het einde is van het gesprek is en omdat daar het geweld begint.

De achterban op haar beurt zal er ook weinig van opsteken. Wie vind zichzelf nou een fascist? U toch ook niet? Rob Riemen, Linkse Kerk! Niet dat het veel zal uitmaken, de NRC wordt toch alleen maar gelezen door de linkse Elite, het grauw kijkt liever TV.

Het is goed dat hij stelling neemt tegen de cynische elite die de beschaving over laat aan het spel der vrije markt, dat is denk ik namelijk een van de oorzaken van de huidige problemen. En het is ook goed dat hij de motieven en ideeën van Wilders aan een kritisch onderzoek onderwerpt, want dat is hard nodig.

Wilders hij heeft rare vriendjes in de USA, hij stigmatiseert een bevolkingsgroep, hij maakt gebruik van onlust gevoelens van kiezers voor politiek gewin. Maar de PVV is (nog) geen fascistische partij.

Overigens verwacht ik niet dat gesprekken met Geert Wilders zelf veel zullen opleveren: die zullen er namelijk niet zijn. Als een slim strateeg vermijdt hij dit soort confrontaties om liever voor eigen publiek op te treden - daar kan hij scoren. Wat de elite, althans het niet corrupte deel ervan moet doen, is de rest van het land overtuigen dat zij niet corrupt zijn en dat zij  hen, en hun problemen, serieus nemen. Dat doe je niet door hen af te schilderen als fascist.

Om te oefenen is hier vast een dubbelinterview met twee PVV-ers[red.: hinderlijke spelfout gecorrigeerd]

Update 18 okt 2009: Wim Brands van het programma Boeken van de VPRO heeft Rob Riemen geinterviewd. Het interview is hier te zien. Meer informatie hier.
----
[1] Voor zover ik kan nagaan staat het helaas niet online

Read more...

Woordspelletjes

>> Sunday, September 27, 2009Zie Update: video van Law & Order over martelen


Onenigheid

Omdat de Republikeinen niet willen dat er onderzoek wordt ingesteld naar de misstanden die onder het bewind van Bush hebben plaatsgevonden stappen zij uit de Senaatcommissie dat hier onderzoek naar doet. Officieel stappen ze er uit omdat Eric Holder, Obama's minister van Justitie, na lang te hebben geaarzeld, heeft besloten om CIA agenten te vervolgen.
"Had Mr. Holder honored the pledge made by the President to look forward, not backwards, we would still be active participants in the Committee's review," the ranking Republican on the intelligence panel, Sen. Christopher S. Bond of Missouri, said in a statement. "What current or former CIA employee would be willing to gamble his freedom by answering the Committee's questions? Indeed, forcing these terror fighters to make this choice is neither fair nor just."
En dat, ondanks de bescheidenheid van Obama en zijn team, want er wordt alleen vervolgd daar waar medewerkers de richtlijnen van het Office of Legal Council (OLC) hebben overschreden:

"His decision was made in line with his duty to examine the facts and to follow the law," said spokesman Matthew Miller. The department "**will not prosecute anyone who acted in good faith and within the scope of the legal guidance given by the Office of Legal Counsel** regarding the interrogation of detainees."
Richtlijnen
Zoals ik al zei, het doel van Holders vervolging is heel bescheiden, het gaat alleen om medewerkers die de richtlijnen van het Witte Huis hebben overtreden. Om te begrijpen hoe bescheiden dat is moet je weten wat deze richtlijnen inhouden.

Wat wel en niet was toegestaan bij het verhoren van gevangenen werd bepaald door de Office of Legal Council Dit is de juridische afdeling van het Witte Huis. Door de OLC zijn richtlijnen opgesteld volgens welke het was toegestaan om verdachten te martelen, b.v. door  het beruchte water boarden. Natuurlijk stond in de richtlijnen  niet letterlijk dat martelen was toegestaan maar werd geherdefinieerd wat martelen was.

Iets is pas martelen, volgens het Bybee memo als de pijn gelijk is aan de

[...] intensity to the pain accompanying serious physical injury, such as organ failure, impairment of bodily function, or even death.


Een ander kenmerk van marteling zou zijn dat men pijn doet om het pijn doen. Daarvan was bij deze verhoren natuurlijk geen sprake: het ging immers om het inwinnen van informatie over terrorisme.

Dit Bybee memorandum (maar geschreven door John Yoo) en latere memo's van gelijke strekking zijn een schaamteloze verkrachting van het recht, en zijn later door Bush dan ook ingetrokken. Maar desondanks dat, dit zijn de richtlijnen waaraan Holder refereert als hij zegt dat hij alleen mensen zal vervolgen als zij deze hebben overtreden.

Er is nog een bijzonderheid op te merken over deze memo's: ze waren geheim. Het is toch merkwaardig dat een regering beleidsrichtlijnen - wat in feite neerkomt op wetgeving voor de betrokken medewerkers -  geheim houden?

Neurenbergverdediging


Gegeven het misdadige nivo van deze richtlijnen kun je stellen dat Holder de CIA medewerkers toestaat de neurenbergverdediging te gebruiken. Dat is het rechtvaardigen van misdaden met het argument dat je niet verantwoordelijk bent voor je handelen omdat het opdracht was van hogerop.

Zij die hebben gehandeld volgens het Bybee memorandum worden niet vervolgd. Of, om het maar eens plat te zeggen: martelen van verdachten tijdens verhoor is toegestaan als het maar in opdracht is.

Ik ga er vanuit dat ik hier niet hoef uit te leggen hoe zwak deze verdediging is.

spelen volgens de regels

Dit is ernstig, waarom?

De Democraten spelen het spel altijd volgens de regels, in tegenstelling tot de Republikeinen die dat niet altijd doen:
The Republicans' decision is a blow to the goal of Sen. Dianne Feinstein (D-Calif.), the committee chairman, to produce a bipartisan report that cannot be described as a political attack on Bush-era policies.
De "regel"  die wordt overtreden is dat na een wisseling van de wacht, het beleid van de vorige regering niet onderwerpen mag worden aan juridisch onderzoek. Nu doet alleen de regeringspartij nog mee aan het onderzoek waardoor de oppositie partij nu alle beschuldigingen kan afdoen als partijdig. Het onderzoek kan zo dus makkelijk - althans voor de eigen gelovigen en aanhangers - verdacht gemaakt worden.

Niet alleen heeft het consequenties voor de politiek maar er is nog een tweede reden dat dat ernstig is: de Republikeinse partij, neemt impliciet afstand van het principe van de rechtstaat.

In en rechtstaat martelt men geen gevangenen, zet ze niet jaren lang, vaak nog onschuldig (alsof dat al iets uitmaakt) in de gevangenis - in kooien in de open lucht - om ze jarenlang te laten rotten zonder enige vorm van proces.  Ook Obama aarzelt nog steeds met rechtsvervolging van de verdachten omdat hij bang is dat een aantal van hen vrij gesproken zal worden. Maar verdachten van eenmisdrijf, ook als het om terrorisme gaat, hebben recht op een een eerlijk proces.

Een ander fundament van een democratie is dat men volgens de regels speelt, en deze regels consequent toepast, ongeacht wie er in de regering zit. Soms komt het je goed uit, maar soms ook niet.  De huidige oppositie partij heeft 8 jaar lang geregeerd en er zijn wetten overtreden. Nog niemand heeft daarvoor verantwoording afgelegd en met vervolging is nog niet eens een begin mee gemaakt: alleen wat lage medewerkers die de verhoren hebben uitgevoerd worden nu - misschien - vervolgd.


Als een politicus iets stouts gedaan heeft is een van de manier om daar onderuit te komen door te zeggen dat hij het niet heeft gedaan want "het was eigenlijk wat anders". Zo durfde Bill Clinton te beweren dat hij geen seks had gehad met Monica Lewinsky. Hiervoor is hij bijna uit het presdentschap ontheven.


Blijkbaar is voor Republikeinen het hebben van buitenechtelijke seks een ernstiger vergrijp dan het martelen van (onschuldige) gevangenen.

Update: Toevallig, vlak nadat ik deze post had klaargezet zag ik dat er een speciale Law & Order aflevering is uitgekomen, de eerste aflevering van seizoen 20 in deze TV-serie, die gaat over dit onderwerp. Meer hierover bij Marcy Wheeler. Dit is de trailer:

Read more...

Spiro Agnew

>> Wednesday, September 23, 2009


[...] Tonight I want to discuss the importance of the television news medium to the American people. No nation depends more on the intelligent judgment of its citizens. No medium has a more profound influence over public opinion. Nowhere in our system are there fewer checks on vast power.

Zo begon Spiro Agnew, Vice President van Nixon, zijn rede op 13 november 1969, nu bijna 40 jaar geleden waarin hij zich beklaagde over de media.

Waarom is dit een moment om bij stil te staan? Deze rede heeft - nog in embrionale vorm - de kenmerken van de campagne die 40 jaar door rechts tegen de media is gevoerd.

In een deze speech, (13 November 1969, Des Moines, IA) beschuldigde Agnew de media ervan het nieuws vanuit een links perspectief te brengen.
Monday night a week ago, President Nixon delivered the most important address of his Administration[...] The audience of 70 million Americans gathered to hear the President of the United States was inherited by a small band of network commentators and self-appointed analysts, the majority of whom expressed in one way or another their hostility to what he had to say.

It was obvious that their minds were made up in advance.

[...]

When Winston Churchill rallied public opinion to stay the course against Hitler’s Germany, he didn’t have to contend with a gaggle of commentators raising doubts about whether he was reading public opinion right, or whether Britain had the stamina to see the war through. When President Kennedy rallied the nation in the Cuban missile crisis, his address to the people was not chewed over by a roundtable of critics who disparaged the course of action he’d asked America to follow.

Nixon en Agnew vonden dat ze niet fair werden behandeld, zeker niet in vergelijking met andere grote politici. Zij zochten de fout echter niet bij zichzelf maar bij de journalisten.
The purpose of my remarks tonight is to focus your attention on this little group of men who not only enjoy a right of instant rebuttal to every Presidential address, but, more importantly, wield a free hand in selecting, presenting, and interpreting the great issues in our nation. First, let’s define that power.

[...]

Now how is this network news determined? A small group of men, numbering perhaps no more than a dozen anchormen, commentators, and executive producers, settle upon the 20 minutes or so of film and commentary that’s to reach the public. This selection is made from the 90 to 180 minutes that may be available. Their powers of choice are broad.

They decide what 40 to 50 million Americans will learn of the day’s events in the nation and in the world. We cannot measure this power and influence by the traditional democratic standards, for these men can create national issues overnight. They can make or break by their coverage and commentary a moratorium on the war. They can elevate men from obscurity to national prominence within a week. They can reward some politicians with national exposure and ignore others.
[...]
We can deduce that these men read the same newspapers. They draw their political and social views from the same sources. Worse, they talk constantly to one another, thereby providing artificial reinforcement to their shared viewpoints.
Let op, dit is belangrijk, hij beschuldigt een kleine groep journalisten, een voornamelijk linkse elite die veraf staat van de gewone burger, de "echte Amerikaan". Dezelfde elite, gescheiden van het grauw door een grote kloof, heeft nu ook de Atlantische oceaan overgestoken en domineert tegenwoordig ook hier "de MSM" zoals sommigen menen.

Is it not fair and relevant to question its concentration in the hands of a tiny, enclosed fraternity of privileged men elected by no one and enjoying a monopoly sanctioned and licensed by Government?

The views of the majority of this fraternity do not -- and I repeat, not -- represent the views of America. That is why such a great gulf existed between how the nation received the President’s address and how the networks reviewed it. Not only did the country receive the President’s speech more warmly than the networks, but so also did the Congress of the United States.

[...]

And in the networks' endless pursuit of controversy, we should ask: What is the end value -- to enlighten or to profit? What is the end result -- to inform or to confuse? How does the ongoing exploration for more action, more excitement, more drama serve our national search for internal peace and stability?

Gresham’s Law seems to be operating in the network news. Bad news drives out good news. The irrational is more controversial than the rational. Concurrence can no longer compete with dissent. [...] a narrow and distorted picture of America often emerges from the televised news. A single, dramatic piece of the mosaic becomes in the minds of millions the entire picture. The American who relies upon television for his news might conclude that the majority of American students are embittered radicals; that the majority of black Americans feel no regard for their country; that violence and lawlessness are the rule rather than the exception on the American campus.

We know that none of these conclusions is true.

Perhaps the place to start looking for a credibility gap is not in the offices of the Government in Washington but in the studios of the networks in New York! Television may have destroyed the old stereotypes, but has it not created new ones in their places? What has this "passionate" pursuit of controversy done to the politics of progress through logical compromise essential to the functioning of a democratic society?
Behalve de waarschuwing voor De Elite valt nog iets op in deze speech, Agnew waarschuwt dat de media vooral geïnteresseerd zijn in sensatie. [1] In die tijd waren dat de studentenprotesten en rassenonlusten. Tegenwoordig zijn het geen studenten maar Teabaggers en Glenn Beck die het nieuws domineren. Nieuws gaat niet over de inhoud, problemen worden nauwelijks uitgelegd, nieuws is alleen interessant als het kijkers trekt. Waarheid of niet, het maakt vaak niet uit, zoals nu weer blijkt in de ACORN affaire.

Het plaatje is overigens de cover van het boek van Rick Perlstein - ik ben het nog aan het lezen en wil hier later over bloggen.

----
[1]: Grasham's Law = Bad money drives out good. Mooi gevonden.

Read more...

Tijdgeest

>> Monday, September 21, 2009Zie Update

En toen was er Beatrix:

In 1980 was ik bij het kroningsfeest van Beatrix in Amsterdam. Ik zat met vrienden in een café op het Rokin - niet ver van de plechtigheid dus. Kort daarvoor hadden we nog over het Rokin gelopen en gekeken naar de stalletjes met Oranje-kitsch en andere handelswaar. Het was een mooie zonnige dag, met een heus Oranje Zonnetje". Oh heerlijke kitch.


Plotseling, uit het niets, veranderde alles. Er werd verf tegen het raam van het café gegooid en de eigenaar sommeerde ons naar achteren te gaan. Buiten was de straat leeg en even later zagen we de ME - toen nog met rieten schilden. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik dit zag. Toen alles weer rustig was liepen we weer langs diezelfde stalletjes, althans dat wat er van over was.

Ik heb al eens eerder geblogd over "De Kloof". De vermeende verwijding die er is tussen onder en boven, het grauw en de elite. Dit wordt aangevoerd om te verklaren dat mensen daarom op Geert Wilders stemmen. Nu heb ik weinig met Geert Wilders, maar dat is te veel eer voor hem. Behalve dat ik twijfel aan deze theorie, heb ik toen een aantal alternatieve verklaringen (die elkaar overigens niet uitsluiten) aangevoerd.

Mijn laatste punt was de onvrede over de toename van het aantal migranten dat zich heeft gevestigd in ons land. Ik heb daar nog eens wat over nagedacht. Het zijn niet alleen maar die vermaledijde buitenlanders. Wat mij nog meer opgevallen is is het grote verschil met de jaren 60 - de optimistische jaren die nog tot ver in jaren 70 doorliepen overigens.

Dat optimisme is echter verdwenen en voor mij is het besef hiervoor gekomen op het hierboven beschreven moment.

Ik noem voor de volledig nog maar een aantal zaken waar ons denken 180 graden van is omgedraaid.
 • De energie raakt op en dat wat we nu nog verbranden zal de aarde zoals wij die nu kennen veranderen in een broeikas. En Kernenergie - de enige energiebron die soelaas zou kunnen bieden - mag niet van Greenpeace.
 • Langzaam vergiftigen wij ons wereld. Een vriendin van me zijn ooit dat ze niet meer echt kon genieten van de natuur omdat ze besefte dat er overal vergif was.
 • Terroristen hebben onze droom veiligheid en zekerheid verstoord. Niet meer kunnen wij denken dat wij de wereld Democratie en Vrede brengen. In ontwikkelingshulp geloofd al bijna niemand meer.
 • Onze buren zijn nu vaak Somaliërs of Marokkanen, niet meer Ome Jan waar we een kopje suiker bij kunnen lenen.
 • Recent is daar nog eens de economie bij gekomen. Te nauwer nood zijn we ontkomen aan een depressie zoals we die in de jaren 30 hebben gekend. Waarschijnlijk zijn we daaraan ontsnapt, maar dat geeft geen reden tot gerustheid: de komende 10 jaar zullen we "keihard" moeten "snoeien". En er moeten "keuzes gemaakt worden". Heerlijk geruststellend, niet?
 • Hadden we toen nog hoop en vertrouwen in de Wetenschap - man op de maan!, kanker zal genezen worden! - ook daar is veel van verdwenen. Wetenschap brengt vieze chemie met kankerverwekkende kleurstoffen, en kan Aids ook al niet genezen.
 • Dat brengt mij op de seksuele revolutie: die heeft ons niets anders dan SOA's en pornografie gebracht.
 • En dan is er het verlies aan coherentie in de maatschappij: het uiteenvallen in fracties, er zijn geen zuilen meer, geen Bonte Dinsdagavondtrein, geen Zwiebertje op zaterdagmiddag, ... de verloren jaren 50 leven nog steeds. De jaren 50 zijn de spiegel van de huidige tijd. Laat ik het zo zeggen: door te kijken naar onze dromen zie je wat er niet is. Zoals mensen in de oorlog droomden van recepten (ik heb dat wel eens gehoord dat men receptenboeken las) in een tijd dat er bijna niets te eten was, zo dromen wij nu van een verloren tijd waarin "geluk nog heel gewoon was".
 • Er is geen hoop meer, ook de politiek kan er niets aandoen. Politici zijn zakkenvullers die alleen maar aan hun eigen positie denken.

De politiek is daarvan een reflectie. Mensen zijn cynisch en teleurgesteld en stemmen daarom op politici die daar uiting aan geven en zeggen dat ze daar wat aan willen doen.

Wat zal Alexander ons brengen?
----
Update 20/10/09:

Afgelopen Zondag is in de serie Grimmig Nederland van Buitenhof over dit onderwerp gesproken. Rob Trip interviewde Remieg Aerts, sinds 2003 hoogleraar politieke geschiedenis en Joep Leersen hoogleraar Europese Studies aan de UvA. Met veel genoegen heb ik de heren aangehoord en als eenvoudige Koekebakker is het toch mooi dat mijn analyse door deze geleerde heren wordt bevestigd.

Ook Remieg Aerts is van mening dat De Kloof juist niet groter maar kleiner is en ook hij noemt de ontwikkeling van het marktdenken als een van de oorzaken voor onze problemen. Door de grote toename van de welvaart in de jaren 60 is een sterk zelfontplooiings ideaal ontstaan. Iedereen wil "zich zelf zijn" en liefst zo veel mogelijk. Een ander gevolg hiervan is de opkomst van de commerciële-TV waardoor er zoveel meer mogelijkheden zijn om onvrede te uiten. Als je maar voortdurend herhaalt dat er een probleem is dan wordt het probleem als veel erger ervaren.
Ook Joep Leersen benadrukt de opkomst van de nieuwe media. Hij vergeleek de commentaar secties van sommige kranten en weblogs met de deur van een WC waarop iedereen zijn stoutste gedachten opschrijft (dit zijn mijn woorden) alleen wordt het nu landelijk gepubliceerd.

Er werd nog veel meer interessants gezegd. U kunt het beter zelf bekijken. Zie ook mijn posts over De Kloof en over Televisie.
----
[Red.: kleine redactionele aanpassing voor de leesbaarheid aangebracht]

Read more...

Geen Rijnlandsmodel

>> Saturday, September 12, 2009

Carter is Amerikaan en is op vakantie geweest in Europa. Ik weet verder niet meer van hem dat hij Carter heet en dat hij commentaar geeft op een post van DDay over de hervorming van de ziektekostenverzekering op Digby's blog Hullabaloo.

Carter schrijft:

I just returned from a 2 week vacation in Europe. The imprint on me was that near unfettered capitalism in the US has deeply scarred the national psyche, making us incapable of reaching out & helping our fellow humans in time of distress. Instead, our marketplace economy has oriented us toward only thinking of advancing our self interest, usually at the expense of people around us. The tougher the economy & the more competitive, the greater the concern with what's in it for me.

Lees ook de rest.

Misschien idealiseert hij Europa (buurmans gras) maar wat hij over zijn eigen land zegt geeft te denken.

Read more...

Over seks en sluiers

>> Friday, September 11, 2009


Updated
Naomi Wolf (30/8/09): Behind the veil lives a thriving Muslim sexuality

Phyllis Chesler (9/9/09): De boerka: ultieme feministische keus?

Via Hoeiboei heb ik een stukje gevonden van Naomi Wolf, over seksualiteit en de sluier. Hoeiboei heeft niet het stukje van Wolf, maar wel het commentaar van Phyllis Chesler vertaald en gepost.Ik ben eerst Naomi Wolf gaan lezen.

Na The Beauty Myth, en andere vergelijkbare werken, is het natuurlijk geen verassing dat Wolf over dit onderwerp schrijft:

Ideological battles are often waged with women's bodies as their emblems, and Western Islamophobia is no exception.

Kort samengevat: Wolf schrijft over haar eigen ervaring met de sluier in Marokko. Tot haar eigen verassing ervaart ze een gevoel van bevrijding, als ze gesluierd door een kashba in Marokko loopt. Zij bestrijdt daarom dat de sluier een teken is van onderdrukking van de vrouw. De sluier is geworteld in een sterke scheiding van publiek en privé.

privé versus publiek

Bij haar omzwervingen door het Midden Oosten heeft ze al vaak ervaren dat er een groot verschil is tussen de openbare wereld van de straat waar vrouwen nederig en preuts zijn en de privacy van het eigen huis waar de vrouw haar vrouwelijkheid tonen:
Outside the walls of the typical Muslim households that I visited in Morocco, Jordan, and Egypt, all was demureness and propriety. But inside, women were as interested in allure, seduction and pleasure as women anywhere in the world.

Dit wordt bevestigd door de vrouwen zelf, die zeggen dat zij geen sluier dragen omdat het moet maar omdat ze daardoor bevrijd zijn van hinderlijk mannelijk gedrag. Zij willen niet meer gezien worden als "object". Dit zijn uiteraard feministische principes [1]:
Indeed, many Muslim women I spoke with did not feel at all subjugated by the chador or the headscarf. On the contrary, they felt liberated from what they experienced as the intrusive, commodifying, basely sexualising Western gaze[...]
"When I wear my headscarf or chador, people relate to me as an individual, not an object; I feel respected". This may not be expressed in a traditional Western feminist set of images, but it is a recognisably Western feminist set of feelings.

Deze uiting van feminisme bij moslima's spreekt Wolf natuurlijk aan en ze gaat het zelf proberen.

I experienced it myself. I put on a shalwar kameez and a headscarf in Morocco for a trip to the bazaar. Yes, some of the warmth I encountered was probably from the novelty of seeing a Westerner so clothed; but, as I moved about the market - the curve of my breasts covered, the shape of my legs obscured, my long hair not flying about me - I felt a novel sense of calm and serenity. I felt, yes, in certain ways, free.

Wat is volgens Wolf de betekenis hiervan? Daar kan ik haar niet helemaal volgen. Zij stelt dat ook in het christendom en jodendom seksualiteit als zondig wordt afgeschilderd, maar:

Islam and Judaism never had that same kind of mind-body split. So, in both cultures, sexuality channeled into marriage and family life is seen as a source of great blessing, sanctioned by God.

Wat de (christelijke) mind/body split hiermee te maken heeft begrijp ik niet. Het hele opstel draait om de scheiding tussen privé en publiek - althans wat seksualiteit betreft. Door de seksualiteit uit te bannen van het openbare leven zijn vrouwen bevrijd van overlast veroorzaakt door overmatige mannelijke seksuele driften.

impotentie en pornografie
Er is nog een ander voordeel volgens Wolf verbonden aan het uit het openbare leven verbannen van seksuele prikkels: mannen worden er potenter door. Nee, serieus:
Among healthy young men in the West, who grow up on pornography and sexual imagery on every street corner, reduced libido is a growing epidemic, so it is easy to imagine the power that sexuality can carry in a more modest culture. And it is worth understanding the positive experiences that women - and men - can have in cultures where sexuality is more conservatively directed.
Hier heeft Naomi Wolf natuurlijk een punt: al ben ik niet meer zo heel jong, (maar gelukkig nog wel gezond) ik kan dit inderdaad beamen: als ik een tijd geen seks heb gehad heb ik er des te meer zin.

Ten slotte merkt Wolf op dat keuzevrijheid voor haar belangrijk is. Als een vrouw in het Westen, (niet in het Midden-Oosten dus) er voor kiest om een sluier te dragen dan is er niet noodzakelijker wijze sprake van dwang. En bedenk dat vrouwen in het Westen op hun beurt ook zijn onderworpen aan dwang, namelijk de dwang om mooi, seksueel aantrekkelijke te zijn.

Het commentaar van Phyllis Chesler
Chesler heeft zelf ervaring opgedaan met de behandeling van vrouwen in het Midden-Oosten: zij was getrouwd met een Afghaan en heeft een tijd in Afghanistan gewoond. Die ervaring was niet goed en zij heeft dan ook geen goed woord over voor Wolfs's ideeën over de sluier en aanverwante artikelen om de vrouwelijkheid te bedekken:
Naomi Wolf ontdekt dat sluiers sexy zijn.
[Volgens Naomi Wolf] zijn vrouwen in chadors [...] in werkelijkheid feministische ninja warriors. Liever dan toe te staan dat ze met open mond worden nagestaard door vreemde mannen, kiezen ze ervoor de ‘mannelijke blikken’ te omzeilen door zich ervoor te verbergen.
Helaas wordt haar opstel ontsierd door een persoonlijke aanval op Wolf die niets te maken heeft met de kwestie: zij memoreert namelijk aan een voorval uit de verkiezingscampagne in 2000 die George W. Bush  heeft verloren het presidentschap heeft gegeven.
Wolf is de sprankelende, feministische schrijfster die Vice President Al ‘Het Klimaat’ Gore ooit adviseerde welke kleuren hij zou moeten dragen tijdens zijn campagne en die bevriend is of was met de dochter van Gore. Om het plaatje compleet te maken: Ik ken Wolf en haar ouders al meer dan een kwart eeuw, zij het oppervlakkig.
De oppervlakkige kennis die zij heeft van Wolf is blijkbaar niet erg positief. Daar komt bij dat de het verhaal dat Naomi Wolf Al 'Het Klimaat' Gore zou hebben geadviseerd een leugen is die rechtstreeks komt uit de dikke duim van Karl Rove en George 'Mission Accomplished' Bush.

Er staan wel meer van dit soort hatelijkheden in het verhaal die niet bijdragen aan haar argumentatie:
Nu Wolf niet langer het naïeve meisje met de hindeogen is van vervlogen dagen, ziet ze de voordelen van het niet altijd blootgesteld zijn.
en
Maar eigenlijk denk ik dat Wolf niet echt op zoek is naar de ‘genuanceerde’ waarheid betreffende ‘vrijheid voor vrouwen’ maar eerder hengelt naar Saoedisch goud en een goede positie binnen de Democratische partij. Wat ze in dit korte artikel heeft geschreven ondersteund ten slotte de positie van President Obama betreffende de moslimwereld.
Zij plaatst zich hiermee in het kamp van verongelijkte rechts-extremisten die nooit zullen toegeven dat ze ongelijk hadden.

Wat beweert Chesler dan wel?

Marabel Morgan is onder ons.

Pardon? Jawel:
Marabel Morgan is onder ons! Midden jaren 70 adviseerde Morgan vrouwen hun echtgenoten bij de deur te begroeten gehuld in sexy kleding en/of doorzichtige plasticfolie met alleen zichzelf daaronder. Van haar boek, De Totale Vrouw, werden meer dan tien milljoen [sic] exemplaren verkocht. Volgens de Christelijke Morgan “wordt een vrouw pas echt mooi voor haar echtgenoot als ze haar leven overgeeft aan hem en als ze hem eert en aanbidt, en bereid is hem ter wille te zijn.”
Mij ontgaat volledig wat Chesler hiermee wil zeggen. Blijkbaar is het een parodie op Wolf - wilde seks achter de voordeur, maar niet op straat.

Waar Chesler natuurlijk wel gelijk in heeft - en zij kan het weten want ze heeft het aan den lijve ondervonden - is dat vrouwen in islamitische landen geen keuze hebben en heel slecht behandeld worden, ondanks het feit dat ze een sluier, chador of burka dragen. Alleen zeer rijke vrouwen in Saoedi Arabië voldoen aan het beeld dat Wolf schetst van de vrouw die publiekelijk een sekseloos wezen is, maar privé een aantrekkelijke, seksueel actieve vrouw. Wolf schets een geïdealiseerd beeld dat niet bestaat.

Conclusie
Wat moeten we hier nu van maken? Cheslers kritiek op Wolf - theorie en praktijk liggen ver uit elkaar, de sluier is geen bevrijding - is terecht maar doet niet ter zake: Wolf zegt namelijk zelf dat ze haar stelling "de sluier is bevrijdend" alleen in het westen toepast en niet in het Midden-Oosten, waar vrouwen geen vrije keuze hebben. Maar Wolf gaat hier wel erg makkelijk voorbij aan de wrede en brute realiteit van het dagelijks leven van vrouwen in Arabische en islamitische culturen.

Wolf legt deze vrouwen bovendien woorden in de mond die rechtstreeks uit het westerse feministische denken komen. Dit zijn duidelijk vrouwen die Wolfs boeken gelezen hebben:
Many women said something like this: "When I wear Western clothes, men stare at me, objectify me, or I am always measuring myself against the standards of models in magazines, which are hard to live up to - and even harder as you get older, not to mention how tiring it can be to be on display all the time. When I wear my headscarf or chador, people relate to me as an individual, not an object; I feel respected."

Niet dat daar iets mis mee is maar Wolfs opvattingen over de sluier zeggen meer over Wolf zelf en haar feminisme dan over de Islam, en de vrouw in het Midden-Oosten. Het zijn typisch westerse, feministische ideeën die zij projecteert op vrouwen die sluiers dragen.
Haar standpunt over de sluier sluit aan bij haar ideeën over pornografie, al komt dat wat komisch over. Als mannen te veel worden blootgesteld aan seksuele prikkels dan is dat slecht voor hun libido. Ik ben het met Naomi Wolf eens dat er veel fout is in onze maatschappij waar het gaat over de omgang met seksualiteit en de verhoudingen tussen man vrouw, maar haar oplossing zou de zaak alleen maar erger maken. Ik moet iedere keer denken aan een cartoon van Kamagurka (?) waarin een man wordt afgebeeld die, om te voorkomen dat hij aan seks denkt, steeds tegen zichzelf zegt: "ik moet niet aan seks denken, ik moet niet aan seks denken, ...". Hij kan nergens anders aan denken. Dat is eerder typerend voor onze samenleving - en in extreme mate voor Islamitische landen waar alle publieke uitingen van seksualiteit, zijn uitgebannen.[2]

Daar komt bij dat blijkbaar alleen het bedekken van vrouwelijke seksualiteit nodig is. Waarom mannen niet verplichten om een zware baard te laten staan en alleen losse kleding te dragen (ik bedenk maar wat)? Hebben vrouwen nooit zin in seks? Dat er iets niet klopt is duidelijk, en dat kan niet verholpen worden door het te bedekken met een lapje stof.

Update: Zoals ik in het commentaar al meldde lees ik momenteel Occidentalism van Ian Buruma en Avishai Margalit. Volgens hen speelt de bejegening van vrouwen in het Midden-Oosten een rol bij het Occidentalisme:
[...] the idea that [a] woman is "the protected jewel" in man's crown, and bestows honor on the man by the way he defends her, does feed into Occidentalism. The veil is part of this. Being oblivious to one's role as the guardian of the "jewel" is to be without honor or, more disturbingly without even a sense of honor. Western permissiveness, to the believers, shows not just a lack of morality, but a lack of the most basic sense of honor.

Naomi Wolf heeft dit blijkbaar zo niet gevoeld. De vrouw als bezit van de man, het is voor ons nog maar moeilijk te bevatten.

----
[1] boldface in dit en alle volgende citaten zijn van mij
[2] Ik heb helaas geen link, en het is al lang geleden dat ik deze cartoon in de krant gezien heb, maar het is me altijd bij gebleven

Read more...

De Hemlock Society

>> Monday, September 7, 2009
Al eerder schreef ik over de Hemlock Society van Karl Rove. Ik schreef dat door hetze en bangmakerij de democratie om zeep wordt geholpen.

Een andere bron van gif die de samenleving aantast is de propaganda van Glenn Beck. Hij voert een systematische campagne tegen alles wat liberal of progressief is. BAGnews meldt
Just as Hitler applied a degenerate label to most contemporary art, Beck is attacking art and sculpture as a left-wing subliminal vehicle -- a Trojan Horse -- to brainwash and control the masses. The arts and artistic freedom represent a sacred hallmark of free society. As TPM reader SG describes (as cited by Josh Marshall), the insanity of the wingnuts has been mainstreamed over the past few weeks and months and has completely crossed the line. Beck is in very dangerous territory here.

Beter nog, kijk zelf en vraag u af: waarover heeft hij het?

Ik wil eigenlijk geen vergelijking maken met Nazi's en Hitler, maar Glenn doet het zelf, in overmaat zelfs. Hij demoniseert de progressieven door laster propaganda, op de zelfde manier als de Nazi's en de Communisten dat deden in de vorige eeuw. Dat is wat ik bedoel met vergiftiging van de democratie.

Net als bij Rove, doorziet Beck het cynisme van zijn handelen (blijkbaar) niet. Hoe harder Billie Turf roept "ik heb de taartjes niet opgegeten" hoe harder wij lachen....

Read more...

De kloof

>> Wednesday, September 2, 2009

In Trouw van 6/6/09 bericht Perdiep Ramesar over Mark Bovens die een verklaring heeft gevonden voor de winst van de PVV en SP.

Volgens Bovens is De Randstad in tweeën gedeeld: er is een links, kosmopolitische Randstad, voornamelijk in Amsterdam en Utrecht en er is een lokaal, nationalistische Randstad geconcentreerd in Den Haag en Rotterdam.  De kosmopolitische Randstedeling is meer in milieu en internationale samenwerking geïnteresseerd, de lokale Randstedeling maakt zich vooral zorgen over leefbaarheid en criminaliteit.

Volgens Bovens kan de verkiezingswinst voor de populisten verklaard worden door deze "nieuwe" (aanhalingstekens in origineel) politieke scheidslijn.
De tweedeling hoog versus laag en middelbaar opgeleid speelde volgens de hoogleraar jarenlang onderhuids een rol, maar kwam boven sinds de opkomst van Pim Fortuyn en de SP. Na Fortuyns dood namen Wilders' partij en de beweging van Rita Verdonk het electoraat van de LPF over. Zij zijn de nieuwe volkspartijen die de stem des volks vertolken, 'namelijk de lager en middelbaar opgeleiden die de meerderheid van de Nederlandse bevolking vormen'.

Ik heb vragen over die tweedeling. Bovens stelt dat deze al langer bestaat en al dateert van voor de SP en Fortuyn er waren.  De populisten maken alleen maar gebruik van deze tweedeling voor politiek gewin.

Ten eerste, hoe lang was die tweedeling er al? Is deze groter dan vroeger of minder? Mij lijkt het eerder voor de hand te liggen dat deze tweedeling juist minder is geworden in plaats van meer. Door toegenomen opleidingsniveau van de bevolking en door veel ruimere mogelijkheden dan vroeger om voor iedereen die daar de capaciteit voor heeft om te gaan studeren, lijkt me dat deze kloof - zoals het meestal wordt aangeduid - juist kleiner is dan vroeger, zeg 50 of 100 jaar geleden. Toch wordt deze "nieuwe" tweedeling nu als oorzaak genoemd voor het opkomen van de populisten.

Ten tweede, populisten zijn van alle tijden en het is onlosmakelijk verbonden met democratie. Ik kan me nog de Boerenpartij herinneren - deze partij heeft een korte bloei gehad maar het heeft niet tot de aardverschuivingen geleid die we nu hebben.

En ten slotte, Bovens stelt dat het onderscheid tussen de beide delen van de bevolking zich uit in de reikwijdte van hun belangstelling: lokaal of internationaal. Maar dat is toch ook niet van de laatste dagen? Daar komt bij dat door het ruime aanbod van goedkope reizen het tegenwoordig alleen maar makkelijker is, ook voor een jongen uit volk, om verre reizen te maken. Dat was vroeger echt anders.

Een paar andere verklaringen heb ik wel:

1. Het wegvallen van de Zuilen - vroeger had iedereen contact met "boven" via zijn of haar eigen zuil, via pastoor, voorzitter van de vereniging of lidmaatschap van de corresponderende politieke partij.
2. Binnen een Zuil kon men zich geborgen voelen, er was meer onderlingen solidariteit die er tegenwoordig niet meer is. Althans zo herinneren wij het ons. Mensen zijn nu afhankelijk van de staat (uitkering, subsidies) en aangewezen op zichzelf - men wordt tegenwoordig geacht zelfstandig na te kunnen denken en te beslissen (en te stemmen).
3. Uit Amerika is de ideologie over gewaaid dat de Vrije Markt alles het beste iegelt en dat de overheid alles slecht doet. Alles is te koop, als je maar geld hebt - en talenten om geld te verdienen. Niet iedereen is daar even goed in.
4. Last but not least: de nu overbekende problemen met migranten.

Samenvattend: de mensen zijn bang dat het laatste beetje geborgenheid dat ze nog hebben - Nederland, Oranje, en alles wat daar bij hoort - hun ook nog eens ontnomen zal worden door (linkse) idealen van Europese Eenwording en Globalisering.

Om de problemen die er nu in de politiek zijn te begrijpen hebben we helemaal geen "nieuwe" scheidslijnen nodig, in tegendeel, het roept alleen maar meer vragen op omdat "de kloof" juist minder is dan vroeger.

Update, 10/9/09: een paar kleine redactonele verbeteringen aangebracht
Zie ook de Update bij mijn post over de Tijdgeest

Read more...

Karl Rove's Hemlock Society

>> Tuesday, September 1, 2009

(h/t BagnewsNotes)

Uit het lood


(Jacques-Louis David, De Dood van Socrates)

De democratie in Amerika is volledig uit het lood geslagen. Dat is niet iets van de laatste dagen - de laatste 15 tot 20 jaar, maar het is al veel eerder begonnen. Sinds er weer een Democraat tot president is gekozen is de waanzin weer helemaal boven komen drijven. Overigens was dat niet veel anders onder Clinton: wie kan zich nog Whitewater, de "moord" van Vincent Foster, vermeende Cocaine smokkel door Clinton en bovenal de impeachment wegens het liegen over orale seks,  herinneren?


wat is erger?


Als er een Republikein aan de macht is lijkt de politiek tot rust te komen, althans op het eerste gezicht. Er zijn dan plotseling geen schandalen meer, geen uitzinnige burgers die protesteren tegen de "Hitler in het Witte Huis".
Maar denk niet dat het dan minder erg is: omdat iets niet meer in het nieuws is wil dat niet zeggen dat het minder erg is geworden. Als de Republikeinen in het Witte Huis zitten dan valt alleen de berichtgeving over de politiek, althans de kritische berichtgeving geheel stil. In tegenstelling tot wat rechts in Amerika en Nederland denkt zijn "de media" namelijk helemaal niet links - dat is een mythe die conservatieven maar al te graag in stand houdt omdat zij daar baat bij heeft. Alle kritiek kan dan namelijk op conto van deze "bias" worden gezet, alleen Links doet domme dingen volgens hun.

Geleidelijk aan komt nu steeds meer informatie naar boven waaruit blijkt dat onder het bewind van de Republikeinen:
 • een land is aangevallen en bezet zonder dat daarvoor een aanleiding was al beweerde men van wel - maar dat was gelogen
 • de wet op grote schaal is overtreden door bespionering van de eigen bevolking
 • een wereldwijde Goelag Archipel is opgebouwd van geheime gevangenissen waar gevangen soms jaren lang in verdwenen - soms gekidnapt van straat, in eigenland of in het buitenland - en werden gemarteld, zonder recht op een eerlijke rechtsgang. Soms ging het hier om onschuldige burgers, of kinderen die voor een misverstand werden aangezien voor een terrorist.

En dan is deze lijst nog lang niet compleet: katrina, Politieke vervolgingen en een mondiale economische crisis kunnen er nog aan worden toegevoegd.

Dat is wat anders dan liegen over orale seks met je secretaresse de enige beschuldiging die heeft standgehouden.

En nu er Democraten aan de macht zijn die proberen de gezondheiszorg te hervormen, breekt de hel los.


De Hemlock SocietyMedia Matters bericht over Karl Rove, de republikeinse strateeg die op Fox News wordt geinterviewd over de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg. Volgens meerdere Republikeinse policy - waaronder dus Rove - worden zieke bejaarden in de nieuwe wetgeving gestimuleerd om euthanasie te plegen als het einde nadert. Sarah Palin heeft het zelfs over Death Panels


Volgens Karl Rove wordt in een boekje over gezondheidszorg voor veteranen, op pagina 99 doorverwezen naar vereniging voor euthanisie: "Compassionate Choices". De veteranen worden volgens hem gestimuleerd tot euthanasie - ik neem aan dat hij veronderstelt dat de Demokraten op die manier de kosten voor de gezondheidszorg onder controle willen houden - hij noemt deze vereniging voor de grap de Hemlock Society.De grap is echter dat er geen pagina 99 is, het boekje heeft maar 55 pagina's. Niet alleen dat, ook op de bestaande pagina's wordt niet doorverwezen naar een de vereniging Compassionate Choices, c.q. de Hemlock Society.

Het gebrek aan invoelingsvermogen en begrip voor de situatie is bijzonder stuitend. Hoe slim Karl Rove ook is, hij doorziet blijkbaar niet het cynisme van zijn grap.  Bedenk dat hier lol wordt gemaakt over soldaten die zwaargewond zijn teruggekomen, verlamt of bijvoorbeeld door hersenbeschadiging levenslang veroordeeld zijn tot verblijf in een verpleeghuis en, inderdaad, misschien wel binnenkort sterven. Dit is het gevolg van een oorlog die mede door de leugens van Karl Rove mogelijk is gemaakt. 
Bedenk ook dat Nederlanders in diezelfde oorlog, aan de Amerikaanse kant hebben mee gevochten. In Afghanistan wordt nog steeds gevochten en sterven nog steeds soldaten in deze oorlog.

Niet alleen op dit nivo ontgaat hem de clou. Ook op een ander nivo is de "grap" typerend voor Rove's barbarij: met Hemlock is Socrates vermoord, de filosoof die te veel lastige vragen stelde aan vermeende autoriteiten. En dat is precies wat Karl Rove en zijn medestanders van de Republikeinse partij aan het doen zijn - niet door moord of vergiftiging wordt mensen het woord ontnomen maar door hetze, bangmakerij en overschreeuwen wordt nuchtere discussie, waarbij kritische vragen gesteld worden aan politici, onmogelijk gemaakt. De Amerikaanse democratie wordt langzaam maar zeker vergiftigd met het gif van Rove's Hemlock Society.

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP