Nieuwe resultaten in de strijd tegen drugs: levamisol in cocaine

>> Sunday, June 26, 2011

Ik heb al eerder geschreven over de blinde vlek van de Nederlandse autoriteiten als het gaat om drugsbestrijding. Het is voor kinderen onder 18 betrekkelijk eenvoudig om aan drugs te komen dankzij de lobby van de drugshandelarenalcoholbranche: verhoging van de minimum leeftijd om alcohol te mogen kopen is een kostbare wet want er wordt veel geld verdiend met de verkoop van drank aan kinderen. In plaats daarvan wordt nog steeds geld en mankracht verspilt voor de bestrijding van de hennepkwekerij en wordt het zo moeilijk mogelijk gemaakt voor volwassen gebruikers om deze drug te kopen.
Ook vertel ik niets nieuws als ik schrijf dat de criminalisering en bestrijding van illegale drugs meer leed dan goed doet. Maar af en toe is het goed om dit toch nog maar weer eens onder de aandacht te brengen, om te laten zien hoeveel schade dit beleid aanricht. Via de blog Guns, Lawyer$ and Money, vond ik dit artikel over de alarmerende toename van levamisol in cocaïne. Levamisol is een stof die wordt gebruik voor het ontwormen van vee. Ook is het korte tijd in gebruikt geweest voor chemotherapie, maar hiermee is men gestopt vanwege de bijwerkingen. Levamisol kan namelijk agranulocytose veroorzaken, een aandoening die nog het meeste lijkt op AIDS: het immuunsysteem wordt uitgeschakeld waardoor de patiënt vatbaar is voor allerlei onder normale omstandigheden onschuldige infectieziekten.

Het RIVM meldt in 2009 in een "quickscan"(pdf) dat 50% van de cocaïnemonsters die werden onderzocht, versneden was met levamisol. Het ziet er niet naar uit dat dit minder is geworden, want dit jaar rapporteert de DEA dat het de stof nu in 80% van de cocaïnemonsters wordt gevonden.

Voordelen
Dat het drugsdealers niets kan schelen wat er met hun klanten gebeurd is onzin: aan dode klanten kunnen ze niets verdienen. Bovendien is het een dure stof. De grote vraag is dus waarom wordt cocaïne versneden met deze stof? Er zijn meerdere redenen waarom de stof populair is:

  1. het is moeilijk te detecteren, het lijkt op cocaïne, ook chemisch.
  2. het wordt mogelijk gebruikt bij de productie van crack
  3. het heeft een versterkend effect

Deze nieuwe stof heeft dus bijzonder voordelen om cocaïne mee te versnijden. Het heeft zelfs zoveel voordelen dat het al bij de cocaïne wordt gemengd tijdens de productie. Op die manier komt het dus niet alleen op de Amerikaanse maar ook op de Nederlandse markt terecht.

War on Drugs
In het recent verschenen rapport van een initiatiefgroep van bekende politici en zakenlieden, de "Global commision on drugs", wordt geconcludeerd dat de War on Drugs is mislukt: het richt meer schade aan dan het goed doet. Dit blijkt overduidelijk uit de gang van zaken rond levamisol.

Door succesvolle bestrijding van de grote drugskartels Medellín and Cali, is de handel gefragmenteerd. Was er vroeger nog duidelijkheid waar de drugs vandaan kwamen, dat is door het verdwijnen van de deze kartels niet meer mogelijk. Ook het stopzetten van steun aan de doodseskaders in Zuid-Amerika heeft hier aan bij gedragen. De fragmentatie van de markt heeft voor gezorgd dat de kwaliteit van de drug niet meer goed te controleren is. En dan heb ik het nog niet eens over het leed dat deze oorlog veroorzaakt, maar nu dwaal ik af.

Wat er nog aan controle mogelijk was is door de bestrijding van de handel nu geheel onmogelijk geworden. Niemand kan nog nagaan waar het spul dat hij koopt vandaan komt, met de nodige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers. In de VS is het zelfs verboden voor het publiek om test-kits te bezitten om de kwaliteit van de drug te controleren. De sukkels die zichzelf vergiftigen met cocaïne moeten dat toch zelf weten is de redenatie.

War on coffeeshops
In Nederland wordt al jarenlang een relatief relaxed beleid gevoerd bij de bestrijding van drugs, hier was er nooit een echte War on Drugs mentaliteit en werd naar deskundigen geluisterd die waarschuwden voor de onbedoelde consequenties. Nederland is daarin allang niet meer de enige, zoals het rapport van de Global Drugs commissie laat zien. Integendeel zelfs, want onze nieuwe regering met haar rechtse daadkracht heeft de bestrijding van het drugs (selectief) opgevoerd en men is een War on Coffeeshops begonnen. De consequenties zijn voorspelbaar zoals het verhaal van de levamisol laat zien. Waarom, wat willen ze bewijzen?

Read more...

Geen ideologie maar economie

>> Saturday, June 18, 2011

Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt Nout Wellink geïnterviewd. Over de EU doet hij de volgende uitspraak:

De Europese Unie is geen ideologisch project, het is een rationeel economisch project. Maar als het niet goed wordt uitgelegd, ontstaat het gevoel dat de technocratie het project overneemt. Politici moeten de voordelen van Europa meer durven benoemen, in plaats van zich te richten op nadelen zoals ‘ze pakken onze belastingcenten af'.

De EU in 1952 is begonnen als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) - maar het was natuurlijk maar een eerste begin. We moeten niet vergeten dat Duitsland nog maar net was verslagen ook mee deed in dit samenwerkingsverband. Het was een eerste stap op de lange weg naar eenheid in Europa. Na twee wereldoorlogen twijfelde niemand aan de noodzaak daarvan.

We zijn het niveau van de EKSG niet overstegen: metaal en brandstof en zijn nu vervangen door "economie" maar waar is de grotere samenwerking en het besef van lotsverbondenheid? Volgens Wellink moeten we het alleen beter uitleggen aan de burger, maar dit is niet meer uit te leggen. In naam van de economische gemeenschap wordt nu Griekenland leeggeplunderd en is onze regering bezig te hard te snoeien in culturele voorzieningen, de zorg, onderwijs en zelfs ons leger wordt koud gesaneerd.

Geef mij dan maar een beetje meer ideologie en minder economie.
----
Correctie EKSG = EGKS, dank @fzwaan

Read more...

Draaideur van de dag

>> Friday, June 17, 2011


Dus Jack de Vries gaat werken voor de JSF lobby club:
Oud-staatssecretaris Jack de Vries van Defensie wordt directeur bij Hill & Knowlton, een communicatie- en adviesbureau dat de belangen van de Nederlandse luchtvaartindustrie behartigt. De Vries is, net als de industrie, een fervent voorstander van de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF) als opvolger van het F-16-gevechtsvliegtuig.
De SP in de Tweede Kamer, die De Vries ooit Jack Straaljager Fiasco noemde, plaatst vraagtekens bij de overstap van de oud-CDA-bewindsman naar het bedrijfsleven. Hij beschikt volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk over vertrouwelijke informatie waarmee hij de concurrentie van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin een hak kan zetten.
De SP maakt zich druk over de geheimen die de goede man zou kunnen verraden, maar ik denk niet dat dat het grootste probleem is, waarom zo wantrouwend zijn? De Vries zal de wet toch niet overtreden? Nee, ik denk niet dat dat het probleem is. Wat ik me eerder afvraag is: wat waren zijn motieven toen hij verantwoordelijk was voor de JSF als staatssecretaris. Dit is een schoolvoorbeeld van de vervaging die er tegenwoordig is tussen politiek en bedrijfsleven. Een politicus in functie weet dat zijn politieke beslissingen later gevolgen zullen hebben voor zijn carrière en zijn portemonnee. Doet hij het goed dan staat hem een leuk baantje te wachten aan de andere kant van de draaideur die politiek en bedrijfsleven van elkaar scheidt. In het geval van de Vries kan je je nu afvragen waarom hij zo'n voorstander was van de JSF. Was het het landsbelang of was het zijn carrière?
Jack de Vries, is de man achter de campagne van het CDA in 2007 waarbij op de man werd gespeeld niet op de bal. Met het "draaipunt van de dag" werd Wouter Bos dagelijks op de hak genomen, maar vandaag kunnen we lol hebben op kosten van de Vries en constateren dat hij de draaideur van de politiek van vandaag is.

Read more...

De EUROtoers: crashen of stijgen?

>> Thursday, June 16, 2011

Moeten we de Grieken nu wel of niet helpen? Het is het onderwerp van de dag. Enerzijds zijn er de bangmakers: als we niet helpen dan dreigt De Ondergang Van Nederland zoals Gregorius Nekschot het standpunt van de voorstanders van hulp persifleert. Tegenstanders van hulp stellen dat we ons belastinggeld verkwanselen in ruil voor loze beloften. “Kassa voor Kwakkelanden” kopt de Telegraaf al in mei. Aan holle kreten dus geen gebrek, maar wat is wijsheid?

Eurotoers
Bij de Eurocrisis heb ik steeds het volgende beeld voor ogen: we zitten in een vliegtuig dat op een hoog bergmassief aanvliegt. We vliegen echter te laag en als we niets doen slaan we te pletter tegen een berg. De piloot kan nu twee dingen doen: het roer omgooien om een bocht van 180 graden te maken of, nu het nog kan, gas geven om vaart te maken om hoogte te winnen zodat we over de bergen kunnen vliegen. De enige optie die we niet hebben is niets doen: dan vliegen we ons zelf geheid te pletter.

Omkeren kan niet meer
Het wordt allemaal nog eens extra zuur omdat we in Nederland ons zelf hebben wijs gemaakt de we onze economie moeten redden door flink te bezuinigen. Het begint met de dag steeds meer duidelijk te worden wat de gevolgen zijn. Niet alleen kunstenaars en journalisten gaan dit nu merken, ook U en ik krijgen de rekening van dit beleid gepresenteerd: hogere medische kosten, een afgeslankte verzekering, minder huursubsidie, afschaffing van het PGB, enzovoort. Hoe dit de economie weer op gang moet brengen is mij een raadsel, maar dat is een onderwerp voor een ander blog. De realiteit is dat de meeste Nederlanders overtuigd zijn van de noodzaak ervan. 7 van de 10 Nederlanders zegt “nee” tegen geld geven voor “loze beloften van Grieken”. Zij willen dus het roer van het Eurotoer vliegtuig omgooien. Griekenland wordt niet wordt geholpen als het aan hun ligt. Hieruit kan men natuurlijk hooguit concluderen dat 7 van de 10 Nederlanders geen econoom zijn, maar dit heeft zeker gevolgen voor het beleid.


Het zure is dat wat we ook doen we de boot in gaan. Als we de Grieken niet helpen zal het gevolg zijn dat de economie een nog veel grotere klap krijgt dan hij heeft gekregen door de kredietcrisis. Niet alleen onze banken en onze pensioenfondsen komen in de problemen maar ook die van andere landen om ons heen. Als in Duitsland en Frankrijk problemen ontstaan door de Griekse schulden gaan wij dat ook merken in onze economie. En er is nog een ander gevolg: als duidelijk wordt dat de Munt Unie geen echte munt unie is dan is het lot van de andere probleemlanden bezegeld: de rente zal nog verder stijgen, de Euro’s zullen nog harder uit de deze landen verdwijnen. Een vernietigende vicieuze cirkel zal het gevolg zijn, vergelijkbaar met de Azië crisis in de jaren 90. De Euro spat dan in grote en kleine stukken uiteen, net als de idealen die Europa ooit verenigden. Nogmaals: We zitten allemaal samen in dat zelfde vliegtuig van de firma Eurotoers, Nederlanders, Duitsers en Grieken. Parachutes zijn er niet en niets doen is ook geen optie.

Stijgen
De lidstaten hebben de soevereiniteit over hun eigen munt opgegeven en ingeruild voor de harde Euro. Nu komen ze één voor één tot ontdekking wat de nadelen daar van zijn. Voordat de Euro er was, toen elke land nog zijn eigen munt had zou dit probleem nooit zo ver zijn gekomen: de Grieken hadden dan allang hun munt afgewaardeerd, waardoor de schulden automatisch zouden verminderen. De Griekse Staatsbank had Grieks schuldpapier kunnen opkopen en door de koersverlaging van de Drachme die daarvan het gevolg zou zijn zou de export toenemen en de economie weer snel kunnen herstellen. Die opties zijn er nu niet meer, en dat geldt niet allen voor Griekenland maar ook voor alle andere Euro landen.
Koers verlagen – laag vliegen in mijn beeldspraak dus – is nu dus geen optie meer, we kunnen nu nog maar een ding doen: gas geven om te proberen over die bergen te komen. Dat wil in dit geval zeggen: we moeten zorgen dat de Eurozone een echte economische eenheid gaat worden, met één munt en coördinatie van het economisch beleid van de deelnemende landen.

Wat houdt dat in? Laat ik er eerlijk over zijn: ik weet het ook niet precies en u kunt mij dat niet kwalijk nemen, ik ben maar een gewone koekebakker. Maar bij wie U deze vraag wel kan neerleggen zijn de bedenkers van deze chaos die Euro heet, de bankiers die hebben gegokt met ons geld en bij de frauderende Griekse politici. U weet wie ik bedoel, niet bij de Griekse burger.

OK, OK, genoeg gesneerd, ik heb een goede bui en doe een paar suggesties voor wat we wel kunnen doen:

  1. De koers die de ECB nu volgt is nog steeds gebaseerd op het streven naar lage inflatie en een harde Euro. Nog recent werd aangekondigd dat de rente wordt verhoogd. Dit helpt niets om de crisis op te lossen, integendeel, het maakt het nog moeilijker voor de PIIGS om hun schulden af te betalen. Deze landen zijn gebaat bij een hogere inflatie en een minder stringent monetair beleid. De taak van de ECB moet verruimd worden: niet alleen prijsstabiliteit maar ook werkgelegenheid en economische groei moet worden meegewogen in het beleid van de Centrale Bank. Werkgelegenheid en economie kunnen niet los gezien worden van monetair beleid. Ook moet meer democratische controle komen over het beleid van de ECB.
  2. Eén systeem voor Europese staatsleningen. Nu betalen landen waar het economisch minder gaat een hogere rente voor hun leningen dan landen waar het goed gaat. Dit is in wezen een inherent onstabiel systeem: problemen noodzaken tot lenen, maar ook tot hogere rente, wat op zijn beurt voor meer problemen zal zorgen en dwingt landen tot procyclisch beleid.
  3. Landen zullen meer moeten doen om hun economieën op elkaar af te stemmen. Nogmaals: een vliegtuig, een koers.

Over de bergen
Als aan voorwaarde 3 wordt voldaan kan ook veel meer gedaan worden aan stimulering van de groei van de economie. Procyclisch bezuinigingsbeleid helpt niet om de economie weer op gang te krijgen. De economische (vliegtuig-) motor heeft weer brandstof nodig en die brandstof is ruim voorhanden: Euro’s. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de hoeveelheid geld namelijk niet beperkt, geld is geen goud (de goudstandaard is niet voor niets afgeschaft in de jaren 30). Net zoals in de oude situatie, toen elk land nog zijn eigen munt had, kunnen regeringen er voor zorgen dat er weer nieuwe investeringen worden gedaan. Dat moet Euro-breed, in alle landen gebeuren. Als dat beleid goed wordt gecoördineerd is dat zelfs veel effectiever dan in de oude situatie waarin elke land voor zichzelf moest zorgen.

Over de bergen is ongekende ruimte en uitzicht. We moeten alleen over die verdomde berg vliegen. Maar u weet: Ladies and Gentlemen Fasten your seatbelts!

Update 16/6/11: Nout Wellink legt uit wat de gevolgen zijn van de kapitaalvlucht die op dit moment plaats vind.Buitenlands investeerders, waaronder ook Nederlands banken en pensioenfondsen, hebben hun investeringen in Griekenland van de hand gedaan. Ook Grieken zelf halen hun geld van Griekse banken. De angst is dat hun Euro's worden geconverteerd in Dragmen - zie tweet van onze Geert - en dan niets meer waard zijn. Dit is allemaal de logische consequentie van de manier waarop de Munt Unie is ingericht. Hetzelfde gebeurde in de jaren negentig in Azie toen na een boom het investeerders hun geld massaal aan die landen ontrokken. Als we in Europa in maatregelen nemen om dit te voorkomen gaat dat ook hier gebeuren.

Read more...

Hilarische wieners en Oliejunks

>> Monday, June 13, 2011


Je hoort er niet zo veel meer over, de hype lijkt over gewaaid, althans uit de media. Maar het is natuurlijk geen hype - een hype is opgewonden nieuws dat uiteindelijk nergens over blijkt te gaan. Senator Weiner die zijn piemel twittert, dat is een hype. Kolommen worden daarover volgeschreven. Maar over de onthullingen die WikiLeaks nog steeds doet horen we nu niet veel meer, en dat is niet omdat het niet schokkend of onthullend is. Via Alternet, vind ik bijvoorbeeld deze recent gepubliceerde cable (ik citeer alleen het begin, lees de hele cable nr. 178082):

SUBJECT: (S/NF) EXTREMIST RECRUITMENT ON THE RISE IN SOUTHERN PUNJAB

[...]a sophisticated jihadi recruitment network had been developed in the Multan, Bahawalpur, and Dera Ghazi Khan Divisions. The network reportedly exploited worsening poverty in these areas of the province to recruit children into the divisions’ growing Deobandi and Ahl-eHadith madrassa network from which they were indoctrinated into jihadi philosophy, deployed to regional training/indoctrination centers, and ultimately sent to terrorist training camps in the Federally Administered Tribal Areas (FATA). Locals believed that charitable activities being carried out by Deobandi and Ahl-e-Hadith organizations, including Jamaat-ud-Dawa, the Al-Khidmat Foundation, and Jaish-e-Mohammad were further strengthening reliance on extremist groups and minimizing the importance of traditionally moderate Sufi religious leaders in these communities. Government and non-governmental sources claimed that financial support estimated at nearly 100 million USD annually was making its way to Deobandi and Ahl-e-Hadith clerics in the region from “”missionary”" and “”Islamic charitable”" organizations in Saudi Arabia and the United Arab Emirates ostensibly with the direct support of those governments. Locals repeatedly requested USG support for socio-economic development and the promotion of moderate religious leaders in the region as a direct counter to the growing extremist threat. End Summary.

In de cable wordt uitgelegd hoe moslimextremisme wordt gefinancierd door Saoedi Arabische geldschieters en hoe de plaatselijke gematigde religieuze groeperingen in Pakistan worden verdrongen door deze fundamentalisten.

Vaak klinkt er verontwaardiging in Nederland over de islam en wordt gemakshalve aangenomen dat het de aard van de islam is die aanzet tot geweld van moslim fundamentalisten. Als dat al waar zou zijn - wat ik betwijfel - dan moeten wij beseffen dat wij daar in belangrijke mate aan hebben bijgedragen. Al Qaeda is ooit begonnen met financiële en logistieke steun van Amerikanen en Saoedi Arabië om als onderdeel van de moedjahedien tegen de Russen te vechten. En ook nu nog geven wij op een indirecte manier steun. Uit de hier geciteerde cable blijkt dat een deel van het geld dat wordt verdiend met olie wordt gebruikt om terroristen te steunen.

Verslaafd
Verder laat dit zien hoe scheef en vertekend ons beeld is van het Midden Oosten, en vooral wat de Westerse rol daar is. Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn belangrijke bondgenoten van het Westen omdat zij voor een stabiele aanvoer van olie zorgen. Maar feitelijk gedragen wij ons als junks die afhankelijk zijn van hun oliedealer die goed aan ons verdient. Wij durven niet te protesteren als hij het geld gebruikt om terreurorganisaties mee te financieren. In plaats daarvan sturen we onze militairen om "hearts and minds" te winnen of om een politie academie op te zetten, maar dat is dweilen bij een open kraan - als het al zou werken.

Nooit genoeg
Als echte junks hebben we ook nooit genoeg van onze drug. In een andere cable wordt beschreven hoe de regeringen van diverse landen (China, Denemarken, Rusland, VS, Noorwegen en Canada) de olie claimen die zich bevind onder het ijs van de Noordpool en die mogelijk bereikbaar wordt als het poolijs gesmolten is door de klimaatverwarming. In die kringen vind men geen klimaatsceptici, dat is voor gewone mensen zoals u en ik. Onze regeringsleiders zien in deze aankomende ramp juist een nieuwe mogelijkheid om meer olie te kunnen winnen: een kwart van de wereld olie reserves zit in dit gebied.

Hilarisch
Belangrijker en vooral vermakelijker is het echter om te weten dat een "wiener" (anders gespeld, zelfde uitspraak) behalve een Duitse worstsoort ook een kinderlijke benaming voor het mannelijke geslachtsorgaan. De Senator twittert dus zijn eigen naam, hilarisch vindt u niet?

Read more...

De jacht op nieuwe virussen

>> Wednesday, June 8, 2011


Dit is een crosspost van een aflevering van GeenCommentaar's Wondere Woensdagmiddag. Een serie over ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland.

In 2009 was iedereen in paniek omdat er een nieuw en mogelijk dodelijk griepvirus was uitgebroken: de Varkens of Mexicaanse Griep. In het begin was er zelfs de vrees dat het zich gedroeg als de beruchte Spaanse griep die uitbrak na de 1e wereldoorlog waarbij tientallen miljoenen mensen stierven. De exacte herkomst van het varkensgriepvirus is niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk is een op het varken levend virus overgesprongen naar de mens en gemuteerd. Hoe groot is het gevaar dat dit weer gebeurd?

Sars
Een paar jaar eerder was ook al grote paniek door de uitbraak van SARS, een ernstige vorm van longontsteking die wordt veroorzaakt door het SARS-virus. Het SARS virus komt waarschijnlijk van de Civetkat en het is gevaarlijker dan het varkensgriepvirus: bij griep is het percentage met dodelijke afloop ongeveer 2%, bij SARS ligt dit tussen de 5 en 15%

Aids
Nog wat langer geleden, maar niet minder bekend, is natuurlijk het HIV-virus dat AIDS veroorzaakt, ofwel het Acquired Immuno-Deficiency Syndrome. Dit virus verzwakt het afweersysteem waardoor de patiënt sterft aan infectieziekten waar een gezonde persoon geen last van zou hebben. Dit virus is overgesprongen van apen: chimpansees of meerkatten. Bij deze apen heerst een aan het HIV verwant virus (het Simian Immunodeficiency Virus), de apen worden er zelf echter niet ziek van. Het schijnt dat het virus misschien al een eeuw geleden is overgestapt naar de mens. In tegenstelling tot de vorige twee virussen verspreidt dit virus zich langzaam omdat het alleen wordt overgedragen door seksueel contact, of direct bloed-bloed contact. Indien onbehandeld is dit virus in bijna alle gevallen dodelijk. Gelukkig zijn er de laatste jaren goede medicijnen die de patiënt weliswaar niet genezen maar wel de symptomen kunnen onderdrukken.

Niet het einde
Het is onbekend hoeveel soorten virussen er zijn en hoeveel daarvan een potentieel gevaar vormen voor de mens, maar we kunnen er zeker van zijn dat dat er veel van dit soort virussen zijn. In Afrika en Azië leven veel mensen dicht bij dieren, of hebben intensief contact met dieren bij de jacht. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat er nog wel vaker een dergelijke epidemie zal uitbreken. In het geval van AIDS is goed te zien dat door moderne ontwikkelingen de kans op nieuwe uitbraken exponentieel zal toenemen. HIV heeft vele tientallen jaren een "slapend bestaan" gehad in populaties in Afrika, maar toen het virus eenmaal post vatte in Haïti en vandaar de VS bereikte ging de verspreiding snel. Het is daarom van groot belang dat we proberen deze virussen zo snel mogelijk op te sporen. Daarbij kan men het beste onderzoek doen bij de bron: gebieden waar de mens nog in nauw contact leeft met de natuur, zoals in Kameroen, waar de jacht op "bushmeat" erg populair is.

Virusjager Nathan Wolfe vertelt hoe dat in zijn werk gaat:

Read more...

Het kapitaal regeert

>> Monday, June 6, 2011

David Harvey, auteur van A brief history of neo-liberalism legt uit wat er volgens hem verkeerd is aan het huidige kapitalistische systeem. Je hoeft het niet met hem eens te zijn (hij bekijkt de crisis vanuit een marxistisch perspectief) maar de vraag die hij stelt is wel terecht: hoe hebben we het we het zo ver kunnen laten komen dat we onze maatschappij zodanig inrichten dat niet de politiek maar de markt bepaalt hoe wij de maatschappij inrichten. In Harvey's termen: het kapitaal regeert.

Maar kijk zelf naar deze prachtige animatie waarin de huidige crisis wordt uitgelegd, ook geschikt voor liberalen:Update:

Bovenstaande animatie is gebaseerd op een lezing, video hieronder. Maar bekijk vooral eerst de animatie, en daarna (als u zijn woorden heeft gevisualiseerd) de onverkorte lezing "sec":

Read more...

Ebenezer Scrooge is een Republikein


Het is een bekend feit dat verkiezingen niet gewonnen worden door zakelijke argumenten maar door karakter te tonen, dan wel het karakter van je tegenstander zwart te maken. (zie bijvoorbeeld Waldman). Republikeinen zijn vooral bedreven in de laatste techniek en Democraten ontbreekt het vaak aan het eerste.

Vandaag zag ik een artikel waaruit weer eens blijkt hoe waar dit is, althans het deel wat de Democraten aangaat. Op Daily Kos beschrijft Hunter bezuinigingsmaatregelen die de de Republikeinen willen opleggen aan scholen:

House Republicans are pushing back against a series of public health measures, including school lunch standards and tobacco regulation, teeing up a confrontation with Senate Democrats and the White House over the reach of government in daily life. [...]

On Tuesday, the GOP majority on the House Appropriations Committee approved a 2012 spending plan that directs the Agriculture Department to ditch the first new nutritional standards in 15 years proposed for school breakfasts and lunches. The lawmakers say meals containing more fruits and vegetables, whole grains and low-fat dairy will cost an additional $7 billion over five years — money they say the country can ill afford in difficult economic times

Hoe is het mogelijk dat Republikeinen hiermee (denken) weg te komen vraag ik mij af. Daarvoor moeten zij op zijn minst de medewerking hebben van de media maar ook van de Democraten. Enerzijds bepleiten Republikeinen grote lastenverlichting ten gunste van de rijken, terwijl men tegelijkertijd beweert dat er geen geld meer (over) is voor gezond eten voor de jeugd. Dit is zo ongelooflijk kortzichtig en hardvochtig dat zelfs de meest suffe Democraat hiervan gebruik moet kunnen maken om de tegenstander zwart te maken, en zo een zetel of wat binnen te slepen. Hunter heeft nog veel meer voorbeelden, lees het hele artikel.

Wat ik mij daarbij afvraag is: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Is dit het eindpunt van de ontwikkeling die het conservatisme in Amerika heeft ondergaan, in haar strijd om de New Deal ongedaan te maken? Of is dit het gevolg van het de grote populariteit van Ayn Rand die in haar boeken beweert dat altruisme een misdaad is. Of is de strijd om Kerstmis inderdaad een verloren zaak en krijgt Fox News presentator Bill O'Reilly op een perverse manier toch gelijk?

Read more...

Waarom groeit de economie niet?

Behalve de vraag "wat gaat er met de Euro gebeuren" is het grote probleem waar we nu mee zitten "waarom wil de economie niet groeien?". Conservatieven in de VS en Europa beweren dat het goed zou zijn om flink op overheidsuitgaven te bezuinigen om er zo voor te zorgen dat de economie "weer ruimte krijgt". Zij wijzen daarbij op de hoge overheidstekorten waardoor de staat veel geld moet lenen. Zij zijn dan ook fel gekant tegen verhoging van de staatsuitgaven om de economie te stimuleren. Volgens John Boehner, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is het duidelijk dat:

... the economy still isn’t creating enough jobs. If you talk to job creators around the country like we have, they’ll tell you all the over-taxing, over-regulating, and over-spending that’s going on in Washington is creating uncertainty and holding them back.

Ook in Nederland denkt men er zo over gezien de grote bezuinigingswoede die nu door het land raast.

Geen afname werkloosheid
Het is nu 2 jaar geleden dat de recessie die werd veroorzaakt door de kredietcrisis, ook wel de "Grote Recessie" genoemd, naar analogie van de de Grote Depressie, officieel was afgelopen. Voor de gewone Amerikaan heeft het echter niet veel geholpen. Nog steeds, nu 2 jaar later, is het werkloosheidspercentage rond de 9% en is het de afgelopen maand zelfs weer iets opgelopen:
Vergelijk dit nu eens met het verloop van de werkloosheid in het begin van de jaren 80 toen er ook een diepe recessie was. Na afloop van die recessie liep de werkloosheid weer snel terug:

Morning in America
Dit is - in getallen uitgedrukt - het beroemde Morning in America waarmee Ronald Reagan zijn herverkiezing in 1984 zeker stelde. Waardoor wordt dit verschil verklaard? Natuurlijk hebben de twee recessies verschillende oorzaken. De recessie 1981 werd getriggerd door de monetaire politiek van Paul Volcker, en de recessie 2007 door de implosie van de hypotheekmarkt en de handel in de daarop gebaseerde derivaten. De stagnatie van de banengroei kan echter niet verklaard worden door hogere belastingdruk. Door Reagan en Bush II is de belasting sinds de jaren 80 flink verlaagd. Obama heeft er voor gekozen de belasting voorlopig niet te verhogen, juist om de het herstel van de economie niet te schaden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verloop van de inkomstenbelasting voor de hoogste belastingschaal:


Ook toename van regelgeving niet de oorzaak zijn: ook die is dankzij deregulering door Clinton en Bush juist sterk afgenomen.

Een ander reden die het niet kan zijn is dat bedrijven niet genoeg geld zouden hebben. Dat ook de Republikeinen weten dat dit niet waar is blijkt uit deze opmerking van conservatief Bill Kristol:

Republicans are making a mistake if they focus on big businesses and corporate tax rates. Corporations have a ton of cash. The corporate tax rate is not killing big business in America.

Middernacht in Amerika en Europa
En net als in de jaren 80 is ook nu groei van de economie en vooral daling van het aantal werklozen van groot belang voor de herverkiezing van een president. Obama heeft de laatste weken wat credit gekregen voor zijn acties tegen Al Qaeda en de Republikeinen maken zichzelf belachelijk door hun plan om het geliefde Medicare af te schaffen, maar dat zal niets helpen als hij geen goed banenplan heeft. Uit onderzoek is gebleken dat stimulering van de economie wel degelijk kan helpen. Helaas heeft hij weinig mogelijkheden: de Republikeinen doen er alles aan om dit onmogelijk te maken door te blijven hameren op strenge bezuinigingen op sociale voorzieningen en maken de kiezer bang met doemscenario's met oncontroleerbare overheidstekorten, maar het werkelijke doemscenario waar ze echt bang voor zijn is een herhaling van Morning in America.

De situatie in Europa is ingewikkelde dan in de VS omdat we hier te maken min of meer op zich staande economische eenheden die zijn verbonden door een muntunie. Maar ook hier zijn werkloosheidspercentages (Spanje 21%!) en onlusten het gevolg van verkeerd economisch beleid. Maar ook in Europa is de nacht nog niet voorbij gezien de draconische bezuinigen die worden opgelegd aan landen die niet voldoen aan de strenge voorwaarden voor Euro-landen en voorlopig zal het alleen nog maar erger worden, zeker als de muntunie uit elkaar valt. Nee, in Europa en Amerika is de ochtend nog lang niet aangebroken zolang men blijft bezuinigen en nalaat de economie te stimuleren.

Read more...

Onbegrijpelijke prioriteit

>> Wednesday, June 1, 2011


Ik lees in de krant vandaag, onder de kop "Comazuipen neemt toe, reden is onduidelijk" het volgende nieuws:

Het aantal tieners dat een alcoholvergiftiging oploopt, was vorig jaar hoger dan in 2009. De jongste was elf, de oudste zeventien. Gemiddelde leeftijd: ruim vijftien jaar.

Het is niet zo duidelijk hoe dat komt, hoewel? Misschien toch wel:
Volgens Joris van Hoof, onderzoeker aan de Universiteit Twente, is er geen duidelijke verklaring voor de sterke toename van zogenoemde ‘comazuipers’. „Maar wat we wel weten is dat minderjarigen heel makkelijk aan alcohol kunnen komen.”

Bij eerder onderzoek stuurde Van Hoof vijfduizend 15-jarigen naar de winkel om alcohol te kopen. Meer dan de helft werd niet om identificatie gevraagd. Vier van de vijf konden volgens hem gewoon inkopen doen. „Supermarkten zijn de zwakke schakel”, zegt hij. „Ze mogen geen zwak- alcoholische drank aan jongeren onder de zestien verkopen en geen sterke drank aan jongeren onder de achttien. Onze ervaring is dat de wet op dit punt niet goed wordt nageleefd.”

Kinderen kunnen makkelijk aan drank komen omdat de wet niet goed wordt nageleefd is blijkbaar de verklaring. De regering is daarentegen wel bezig met het maken van een pasjes systeem voor coffeeshops. Alleen Nederlanders mogen van haar nog stoned worden. Als je hier niet woont en alleen maar op bezoek bent, jammer dan, koop het maar op straat bij een dealer, wat de overlast op straat alleen maar zal vergroten.

Goed beschouwd is het dus helemaal niet onbegrijpelijk waarom kinderen van 11 jaar zichzelf dood kunnen drinken. Nee, wat ik niet begrijp is waar onze prioriteiten liggen. Waarom wordt het voor volwassen mensen moeilijk gemaakt om wiet te kopen terwijl kinderen van 11 jaar blijkbaar nog steeds makkelijk aan drank kunnen komen? Voor de volwassenen wordt een wet gemaakt, maar voor de kinderen wordt een bestaande wet niet gehandhaafd. Voorstellen om de minimum leeftijd om drank te mogen kopen te verhogen en zo handhaving van de wet eenvoudiger te maken, worden afgewezen. Het zijn voor mij onbegrijpelijke prioriteiten. Of, nee wacht, toch ook weer niet, aan de verkoop van alkohol aan minderjarigen wordt geld verdiend. Dáár ligt onze prioriteit blijkbaar: niet de dominee regeert ons land maar de koopman.

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP