Nederzettingen politiek van Israel in de praktijk

>> Sunday, July 19, 2009


Settlements and the Occupation: An Israeli Legal Perspective
15 juli 2009

(via)
Updated 14/3/10

Zoals bekend heeft President Obama stelling genomen in het conflict: Israël moet zich houden aan aan de afspraak - en verplichting - dat de nederzettingen niet meer mogen groeien.

Het is mooi daar wat theoretisch over te speculeren maar het is beter om eens te kijken naar de praktijk van de nederzettingen politiek van Israel. Wat is de bedoeling ervan? Waarom zijn ze hier ooit mee begonnen? Wat is de relatie ervan met zionisme?

Michael Sfard, een Israëlische advocaat die Palestijnen juridisch vertegenwoordigd vertelt over de betekenis van de nederzettingen in de bezette gebieden.

Nederzettingen bevriezen kan je niet doen door alleen maar de bouw van nieuwe huizen te verbieden. Nederzettingen gaan om meer dan alleen maar het bouwen van huizen.

Waar ligt bijvoorbeeld de grens van een nederzetting? Is dat waar het het staat? Of is dat de lijn op de kaart? Of is het de lijn waarover een palestijn niet mag komen? De laatste lijn is waar de palestijnen mee te maken hebben: als ze over die lijn komen worden ze weggejaagd, gearreteerd of beschoten. Dat zijn de werkelijke kaarten van het land en deze kaart veranderd voortdurend. Deze week kun je niet over die weg, de andere dag kun je niet voorbij die rots komen. Het is een dynamisch proces. Daarom is settlement-freeze een verkeerd woord. Als het alleen maar gaat om een bouwstop dan is het een loze kreet waar de palestijnen niets aan hebben.

Het kaartje (uit de New York Times) dat hierboven bij is gevoegd is bijzonder misleidend: er staan geen nederzettingen met hun ontsluitings wegen op aangegeven.Update 14/3/10

Dat de huidige Israëlische regering niet van plan is serieus te onderhandelen met de Palestijnen is de afgelopen week weer gebleken door de aankondiging dat zij 1600 woningen gaat bouwen in de bezette gebieden. Juan Cole bericht hier over en heeft een kaart waaraan goed te zien is waarom de onderhandelingen maar niet vorderen.


De kolonisatie van de veroverde gebieden gaat gewoon door, geen Obama en geen Europese regering die er wat aan wil doen.

Read more...

Feeling the hate in Tel Aviv

>> Monday, July 13, 2009

Feeling the hate in Tel Aviv
Max Blumenthal
13 juli 2009,


Hoelang zou deze video van Max Blumenthal, vervolg op Feeling the Hate in jeruzalem, blijven staan. Die video is na een paar dagen van YouTube verwijderd, en later ook van Vimeo. (Zie mijn eerdere post hierover: vrijheid van meningsuiting.)

Het is eigenlijk nog veel erger dan de vorige video deed vermoeden. Kon je daar nog denken dat het wel een zeer oneerlijke steekproef was - dronken, deels Amerikaans-joodse studenten - nu werd er in Tel Aviv op de universiteit gefilmd. Overdag en de geïnterviewden waren deze keer wel nuchter. Daar komt bij dat het studenten waren, mensen die de mogelijkheid hebben om er over na te denken. Intellectuelen. De (toekomstige) elite van het land.

Het bleek dat ze hadden nagedacht over de vraag: "moet je mensen de mogelijkheid geven om zich uit te spreken over de onafhankelijkheid van je eigen land" en waren tot de conclusie gekomen dat daar de grens ligt van de vrijheid van meningsuiting. Met andere woorden: meningsvrijheid, OK ... maar niet voor Palestijnen, alleen voor Joden.

Het is natuurlijk geen representatieve steekproef maar de verkiezingen eerder dit jaar hebben laten zien dat meer Israëliërs er zo over denken.

Een veel gehoorde verdediging van Israël is het een echte democratie is, in tegenstelling tot haar buurlanden. Maar oordeel zelf: voor wie is deze democratie?

Read more...

Het begin

>> Saturday, July 4, 2009

4 juli 1776

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, – That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP