Mark Rutte's cliché's in de Linkse Hoogmis

>> Monday, November 30, 2009


De Linkse Hoogmis
Het is zondagmiddag en er wordt over politiek gepraat op de Publieke Omroep, bij het enige alternatief, de commerciële TV, is hiervoor geen belangstelling. We kunnen dus kijken naar  kinderprogramma's, een Kerk Dienst met stichtelijke gezangen of de hoogmis van de Linkse Kerk, het programma Buitenhof van de linkse publieke omroep.

Het leven is moeilijk voor een volwassen en ongelovige Gast of HOERRRRRR.

Maar dat viel afgelopen zondag in ieder geval best mee. De eerste gast was Mark Rutte en de 3e gast een conservatieve "Neder Waal" die Den Haag - terecht overigens - de les kwam lezen hoe je moet opereren in Brussel. Het enige dat voor links zou kunnen doorgaan was het interview met Anne-Mei The, een antropologe. Zij kwam vertellen hoe artsen tegenwoordig om gaan met de dood. Echt links is dat niet, ik noem dit eerder liberaal: mensen moeten de vrijheid hebben om zelf te kunnen beschikken over hun leven en dus ook het beëindigen daarvan. Ik meen te weten dat ze er bij de VVD ook zo over denken.

Get Microsoft Silverlight

Niets doen
Wat had Mark Rutte te vertellen? Hij kwam vertellen wat de huidige regering fout doet, wat links fout doet en wat de VVD goed zal gaan doen als de burgers zo vriendelijk willen zijn om op haar te stemmen.

Wat doet de regering fout? Deze regering doet wat links altijd doet: om de problemen heen draaien. Mark gebruikt elke mogelijkheid die hij heeft om dit punt te benadrukken: links is soft, analyseert de problemen niet en schuift die voor zich uit:

Rob Trip: De inhoud komt nog aan de orde maar eerst over de vorm die is wel van belang omdat die toon, dat is wel interessant, is dat de VVD toon die u nu als partij te pakken heeft?
Mark Rutte: ik denk dat wij die in onze geschiedenis al heel lang te pakken hebben. Wij zijn een partij die wil laten dat de problemen niet alleen moeten worden aangepakt maar dat we ook bereid zijn om aan te pakken. En wat je nu ook ziet is dat Nederland dat ook meer begint te zien, dat er een kabinet is dat heel weinig doet dat besluiten uitstelt als het ware naar commissies en dergelijke en dat er een VVD is die zegt ja wij willen wel die moeilijke maatregelen nemen. Wij maken wel die analyse van de problemen en komen met de oplossingen. Dat beginnen mensen meer te zien. Dat is geen verandering aan onze kant maar geleidelijk aan wordt het wel zichtbaarder omdat die tegenstelling tussen het kabinet en de VVD zichtbaarder wordt.
Het is zelf zo erg dat Mark heimwee heeft naar Joop den Uil. Joop den Uil!
Rob Trip: maar wacht even, een politiek leider van de VVD die een motie van wantrouwen indient tegen een kabinet met VVD in de oppositie, dat is niet dagelijks natuurlijk he?
Mark Rutte: Er is ook iets unieks aan de hand he? Een crisis die eigenlijk net zo erg is als een crisis uit de jaren dertig en misschien nog wel erger als je kijkt naar de enorm snel oplopende staatsschuld, de crisis in de staatsfinanciën. En dan zit er een kabinet dat niets doet, sterker nog dat ambtenaren vraagt om adviezen uit te brengen. Mijn boodschap bij de algemene beschouwingen aan de Premier was: niet "wees in vorm", daar ging het mij helemaal niet om of ie in vorm was of niet. Nee: "regering regeer of stap op en als u niet regeert dan moet u opstappen". Ik had de dag erna Hans Wiegel aan de lijn, ik zeg Hans jij had in jaren zeventig die conflicten met met Joop den Uil hè, en jij hebt nooit een motie van wantrouwen ingediend. Hij zegt: "Nee maar het grote verschil was dat Joop den Uil nog wel eens wat vond. Die deed dingen - daar waren wij het net mee eens, en dan bestrijd je elkaar en dan vecht je het uit bij de stembus." Maar als het kabinet niets doet ja dan moet je als verantwoordelijke oppositiepartij wel zeggen: er is een keuze u gaat iets doen of u stapt op.
De regering doet volgens Rutte dus wat links altijd doet: zij doet niets, zij aarzelt en draait om de hete brei heen - het favoriete thema van rechts, daar heb je hem weer! Ik hoef de TV maar aan te zetten en af te stemmen op de linkse Publieke Omroep om in vrijwel ieder politiek programma wel een conservatief te zien of te horen die vertelt dat "links niets doet, er omheen draait en geen harde maatregelen durft te nemen". En uiteraard vergeet men er nooit bij te vermelden dat de VVD/PVV/rechts Nederland niet zal aarzelen maar handelen. Kordaat, krachtig en doelgericht, niet van die twijfelaars en vergaderaars die er nu zitten.
Kijk maar hoe ze nu commissies hebben benoemd om te gaan nadenken over bezuinigen die in de toekomst moeten worden uitgevoerd! Rechts kan haar minachting hiervoor nauwelijks meer onderdrukken. Commissies nog wel, het instrument voor politici die niet weten wat ze moeten doen. Maar niet alleen dat is fout, het zijn ook nog eens commissies van ambtenaren. Ambtenaren!

Wat is er toch mis met ambtenaren?

Ik begrijp niet waarom zoveel mensen denken dat de omroep links is en dat er behoefte is aan een 'ander geluid', een rechts geluid. Ik hoor bijna niets anders dan rechtse meningen die ongezouten worden opgediend en zelden of nooit worden ze weersproken door een linkse journalist. De vraag moet eerder zijn: waar zijn ze, die linkse journalisten?

Conservatisme
Op een punt was Rutte wel verrassend. Ik heb net geleerd van Jerome (J.L.) Heldring wat het ware conservatisme is - behoudend en met een pessimistische visie op de samenleving en de mens. Mark Rutte, leider van een conservatieve partij, ziet dat anders:
Wij zijn de partij die wel die problemen wil oplossen, de partij die wel een optimistische toekomstvisie heeft.
Maar over het algemeen heeft het verhaal van Rutte een hoog conservatief rechts cliché gehalte: de staat moet klein zijn, de belasting moet verlaagd worden om de vrijheid te bevorderen en links is slecht.

De rechtse cliché's  van Mark op een rij:
  • Een grote overheid is slecht, de staat moet klein zijn.
  • Links draait om de hete brei.
  • Wees bang voor het overheidstekort.
  • Wees bang voor links.
    • Omdat ze belastingen verhogen.
    • Multicultie links is lief zijn buitenlanders. Bovendien moet de (massa) immigratie moet nu maar eens ophouden.
  • Vrijheid is: zelf bepalen waaraan je je geld uitgeeft. Belasting betalen is daarom een beperking van de je vrijheid.
De belangrijkste argumenten om op de VVD te stemmen zijn A. voorkomen dat links aan de macht komt en B. wij moeten bang zijn voor het overheidstekort.  Dat is het zo ongeveer wel, meer kan ik er niet uithalen. Punt A. is natuurlijk inhoudsloos. Wie dit kan overtuigen om op de VVD te stemmen is niet goed wijs.

Belasting en bezuinigen
Gelukkig wordt er nog wel wat over punt B gezegd - het enige onderdeel van het interview dat echt ergens overging, niet over politieke manoeuvres en de slechtheid van links:

Mark Rutte: Het allerbelangrijkste wat er de volgende keer moet gaan gebeuren, dat is de crisis in de staatsfinanciën, dus die 35 miljard per jaar waarmee de staatsschuld oploopt, dat we die onder controle krijgen omdat anders de belastingen omhoog zullen moeten.
Rob Trip: En dat betekent verder bezuinigen.
Mark Rutte: Dat betekend hervormen, niet blind bezuinigen.
Rob Trip: Maar noem daar dan het kern punt uit, "hervormen", wat gaat er aan?
Mark Rutte: Laat ik er drie noemen, je kunt niet een punt ... ja dat kan niet, je kunt er niet een noemen want dan zult u zeggen dat ene punt levert te weinig op dus ik moet een top drie noemen. Dus dat is in de eerste plaats toch de sociale zekerheid die zal activerender moeten worden. Ik wil niet dat jongeren met ADHD, wat nu gebeurt, de rest van hun leven in een uitkering zitten. Dat was 1. Het tweede is:  we moeten iets doen om die sterk stijgende gezondheidszorgkosten onder controle te houden en het derde wat we moeten doen ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben nog steeds dat gevoel dat we ons schuldig moeten voelen over onze welvaart. Ik voel me niet schuldig over onze welvaart. Ik wil wel helpen in de derde wereld om het daar beter te maken. Dus dat moet efficiënter, dat kan voor de helft van het geld. We moeten stoppen met dat maar blijven steunen van begrotingen van die derdewereldlanden. Het moet veel meer gericht zijn op de ontwikkeling van de middenklasse, op de economie in die landen.
Nog een korte opmerking hierover. Het is onverstandig om nu te gaan bezuinigen zoals Mark wil, en dan nog wel op sociale zaken. Dat zeg ik niet omdat ik begaan ben met het leed van de uitkeringstrekkers maar omdat de uitkeringen op dit moment juist een stabiliserende factor zijn in de economie. Als dat zou weg vallen door bezuinigen dan zou de economie nog verder krimpen.

Rutte stelt zelfs dat deze crisis misschien nog wel erger dan de depressie van de jaren dertig omdat de begrotingstekorten nu nog groter zijn. Daar ligt Mark Rutte dus meer van wakker dan van de massale werkloosheid die het gevolg was van het daadkrachtige bezuinigen door Colijn. Door het krimpen van de economie kwam minder belastinggeld binnen. Om de begroting toch sluitend te krijgen - dit had hoogste prioriteit in die dagen - moest er bezuinigd worden. Door de bezuinigingen en het duurder worden van het geld (deflatie) verloren mensen hun baan, werd hun salaris gekort en werden dus nog meer mensen werkloos. Waardoor de economie nog meer afgeremd werd en waardoor er nog minder belastinggeld binnen kwam, waardoor er nog meer bezuinigd moest worden ... u begrijpt het. Het resultaat was de Grote Depressie. [1] Er zijn meer oorzaken geweest maar één les is wel duidelijk volgens mij: de crisis bestrijden met bezuinigen werk averechts. In ieder geval in het begin. De overheid moet juist de overheidstekorten laten oplopen. Dat we nu met dubbel zo hoge tekorten zitten komt omdat we in goede tijden onder Zalm niet (genoeg) hebben bezuinigd.

Waar helemaal niet over gesproken wordt is dat het ook mogelijk is om de belasting (tijdelijk) te verhogen. [2] Waarom wordt dit helemaal niet overwogen? En vergeet ook niet de grootste subsidie klant in Nederland: de huizenbezitters. Het is blijkbaar belangrijker om werklozen te activeren een baan te zoeken in een economie die in een ernstige recessie zit waardoor er maar weinig banen zijn. Ik kan me niet goed voorstellen dat dat nou zo veel geld zal opleveren. Maar het wordt Mark niet gevraagd door de linkse journalist van linkse Publieke Omroep. Het gesprek ging helemaal niet over de economie maar over de politieke strategie die de VVD volgt om weer aan de macht te komen.

De geluksmachine van Mark Rutte
Het mooiste vond ik wat hij zij over de Geluksmachine. Mark legt uit dat het verlagen van belasting geen doel op zich is. Het is een middel om er voor te zorgen dat mensen zelf keuze's kunen maken:


Mark Rutte: nee dat doen we niet, want wij zijn tegen hogere belasting. Dat is ook iets dat voor liberalen in de genen zit. Dat is niet omdat wij de belastingen zo laag willen houden, maar omdat wij er in geloven dat de vrijheid van mensen bevorderd wordt als ze een groter deel van hun salaris zelf kunnen uitgeven. Wij willen een overheid die krachtig is maar vooral ook compact en vooral ook niet als een soort geluksmachine uw en mijn geluk zit te bevorderen
Hoe zit dat met die Geluksmachine? Toen ik jong was droomde ik van de Huiswerkmachine en op mijn oude dag zou een Geluksmachine wel van pas kunnen komen. Maar helaas, Rob Trip ging over tot de orde van de dag:
Rob Trip: En dan hebben we het nog helemaal niet over Geert Wilders gehad.

transcript buitenhof 28 nov 2009
aanwezig: Rob Trip, Mark Rutte. Andere gasten: Derk Jan Eppink, Anne- Mei The

Rob Trip vraagt waarom Mark Rutte niet over de VVD wil praten
[3:44] Mark Rutte:  Volgens mij zitten de mensen in het land niet te wachten op partijvoorlieden die alleen maar over de eigen partij praten. Volgens mij zitten de mensen in het land te wachten op politici die praten over problemen in het land en hoe ze die willen aanpakken.
Rob Trip: maar dat het goed gaat met uw partij dat Charlie Aptroot de sterren van de hemel debatteert in de tweede kamer over .. inhoudelijk de kilometerheffing, ik bedoel dat is wat mensen op het netvlies hebben.

Mark Rutte: ja en dan heb ik de keuze dan kan ik praten over hoe Charlie Aptrood dat debat aanpakt, of ik kan met u praten over waarom wij tegen de kilometerheffing zijn en dan vind ik dat tweede ... overigens ik ben het met u eens over Charley Aptroot, ik vind dat hij dat goed deed. [4:33] Maar ik praat liever over de inhoud anders heb je die politici en die journalisten die in die kaasstolp alleen maar met elkaar bezig zijn in plaats van met de problemen.
Rob Trip: De inhoud komt nog aan de orde maar eerst over de vorm die is wel van belang omdat die toon, dat is wel interessant, is dat de VVD toon die u nu als partij te pakken heeft?

Mark Rutte: ik denk dat wij die in onze geschiedenis al heel lang te pakken hebben. Wij zijn een partij die wil laten dat de problemen niet alleen moeten worden aangepakt maar dat we ook bereid zijn om aan te pakken. En wat je nu ook ziet is dat Nederland dat ook meer begint te zien, dat er een kabinet is dat heel weinig doet [5:06] dat besluiten uitstelt als het ware naar commissies en dergelijke en dat er een VVD is die zegt ja wij willen wel die moeilijke maatregelen nemen. Wij maken wel die analyse van de problemen en komen met de oplossingen. Dat beginnen mensen meer te zien. Dat is geen verandering aan onze kant maar geleidelijk aan wordt het wel zichtbaarder omdat die tegenstelling tussen het kabinet en de VVD zichtbaarder wordt.
Rob Trip: maar wacht even, een politiek leider van de VVD die een motie van wantrouwen indient tegen een kabinet met VVD in de oppositie, dat is niet dagelijks natuurlijk he?
Mark Rutte: Er is ook iets unieks aan de hand he? Een crisis die eigenlijk net zo erg is als een crisis uit de jaren dertig en misschien nog wel erger als je kijkt naar de enorm snel oplopende staatsschuld, de crisis in de staatsfinanciën. En dan zit er een kabinet dat niets doet, sterker nog dat ambtenaren vraagt om adviezen uit te brengen. Mijn boodschap bij de algemene beschouwingen aan de Premier was: niet "wees in vorm", daar ging het mij helemaal niet om of ie in vorm was of niet. Nee: "regering regeer of stap op en als u niet regeert dan moet u opstappen". Ik had de dag erna Hans Wiegel aan de lijn, ik zeg Hans jij had in jaren zeventig die conflicten met met Joop den Uil hè, en jij hebt nooit een motie van wantrouwen ingediend. Hij zegt: "Nee maar het grote verschil was dat Joop den Uil nog wel eens wat vond. Die deed dingen - daar waren wij het net mee eens, en dan bestrijd je elkaar en dan vecht je het uit bij de stembus." Maar als het kabinet niets doet ja dan moet je als verantwoordelijke oppositiepartij wel zeggen: er is een keuze u gaat iets doen of u stapt op.
Rob Trip: maar zit nooit in uw achterhoofd dat u ooit daar een prijs voor zult moeten betalen? Bij die CDA'ers die dat horen en die denken dat wordt weer vier jaar oppositie als dat de toon is die de VVD aanslaat.
Mark Rutte: als je politiek bedrijft met constant in je achterhoofd of je nog wel vriendjes kunt blijven met deze of gene, ik zit in de politiek om te laten zien waar mijn partij staat. Dat is wat ik aan de kiezer wil laten zien. Wij zijn de partij die wel die problemen wil oplossen, de partij die wel een optimistische toekomstvisie heeft. Als ik dan moet gaan denken, O hoe zou dat vallen bij Pieter van Geel]of bij Wouter Bos of Marjet Hamer of bij Alexander Pechtholt] eerlijk gezegd dat interesseert me geen bal, dat zien we wel na de verkiezingen.
Rob Trip: Want u zit uiteindelijk toch wel met het CDA in een nieuw kabinet?
Mark Rutte: Dat weet ik niet, wij sluiten niemand uit, het kan met de SP zijn, het kan met de PVV zijn, het kan met het CDA zijn, dat zien we na de verkiezingen wel. Ik wil een kabinet waarin ik een zo groot mogelijk deel van mijn programma kan uitvoeren.
Rob Trip: noem eens wat helemaal boven aanstaat, niet de complete riedel, maar wat is nou een kernpunt waarvan u zegt als ik nou VVD stem, straks in een Kabinet waar de VVD zit, waarvan u zeg dat gaat in ieder geval gebeuren.

Mark Rutte: Het allerbelangrijkste wat er de volgende keer moet gaan gebeuren, dat is de crisis in de staatsfinanciën, dus die [7:33] 35 miljard per jaar waarmee de staatsschuld oploopt, dat we die onder controle krijgen omdat anders de belastingen omhoog zullen moeten.
Rob Trip: En dat betekend verder bezuinigen.
Mark Rutte: Dat betekent hervormen, niet blind bezuinigen.
Rob Trip: Maar noem daar dan het kern punt uit, "hervormen", wat gaat er aan?
Mark Rutte: Laat ik er drie noemen, je kunt niet een punt ... ja dat kan niet, je kunt er niet een noemen want dan zult u zeggen dat ene punt levert te weinig op dus ik moet een top drie noemen. Dus dat is in de eerste plaats toch de sociale zekerheid die zal activerender moeten worden. Ik wil niet dat jongeren met ADHD, wat nu gebeurt, de rest van hun leven in een uitkering zitten. Dat was één. Het tweede is:  we moeten iets doen om die sterk stijgende gezondheidszorgkosten onder controle te houden en het derde wat we moeten doen ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben nog steeds dat gevoel dat we ons schuldig moeten voelen over onze welvaart. Ik voel me niet schuldig over onze welvaart. Ik wil wel helpen in de derde wereld om het daar beter te maken. Dus dat moet efficiënter, dat kan voor de helft van het geld. We moeten stoppen met dat maar blijven steunen van begrotingen van die derdewereldlanden. Het moet veel meer gericht zijn op de ontwikkeling van de middenklasse, op de economie in die landen.

[... deel weggelaten...]

[10:14]
Rob Trip: hoe gaat u zorgen dat de VVD in het centrum van de macht in de gemeente raden komt?

Mark Rutte: Kijk bij die gemeenteraadsverkiezingen ligt er een heel belangrijke vraag voor en die ziet de kiezer, namelijk de vraag, [10:22] hoe voorkomen wij dat er in Nederland linkse colleges komen, dat zal de grote vraag daar zijn. D66 stijgt in de peilingen, PvdA daalt, maar als je naar de peilingen in de steden kijkt dan zie je dat dat wel meevalt. De Partij van de Arbeid zakt wel, maar lang niet zo erg als in de landelijke peilingen. Dat betekent dat de combinatie van een partij van de arbeid die een beetje daalt en D66 die fors groeit zal gaan leiden tot de mogelijkheid van linkse colleges. Dat zijn dus colleges die A het risico lopen van belastingverhoging B D66 multiculti hè, die zegt ach laat iedereen maar naar Nederland komen en integratie is geen probleem laat mensen gewoon doen waar ze zin in hebben, dus dat risico bestaat van linkse colleges.
Rob Trip: Maar de vraag was hoe denkt u te voorkomen dat dat gebeurd. De vraag was eigenlijk letterlijk "hoe gaat u zelf in het centrum van de macht komen". U schets juist hoe er overal nog meer linkse colleges komen.
Mark Rutte: ja wij gaan dat dus voorkomen ... [door elkaar] door te laten zien dat er een alternatief is  voor die linkse colleges. Dat is kiezen voor de VVD, dat is een partij die bijvoorbeeld zegt, wij willen op het platte land 1000 agenten erbij omdat op het platteland de aanrijtijden van de politie veel te lang zijn. Mensen maken zich daar zorgen over. Wij zijn de partij die zegt in die colleges, wij zullen die belastingen verlagen, in plaats van verhogen. Wij zorgen voor gezondere financiën in die steden zodat je met minder geld en een kleinere overheid en kleinere krachtige staat de dingen kunt doen die nodig zijn.
Rob Trip: maar mag ik u even onderbreken door hier de zelfde vraag te stellen als landelijk. Dus in gemeenten waar ik stem op de VVD heb ik de garantie dat als de VVD in het gemeentebestuur zit dan gaan de belastingen omlaag.
Mark Rutte: Wij zullen dit als een centraal punt van de onderhandelingen zetten.
Rob Trip: Ja u gaat geen achterdeurtjes open laten a la Eurlings [... door elkaar]
Mark Rutte: Eurlings zit in het Kabinet en die laat nu al achterdeurtjes open, dat is een ander verhaal.
Rob Trip: nee, nee, nee.
Mark Rutte: maar luister als je aan mij vraagt, d'r komen dadelijk verkiezingen wat wil de VVD, dan is het volstrekt duidelijk en dat hebben we ook waar gemaakt de afgelopen jaren. Kijk naar een stad als Den Haag daar zijn met de VVD in het College de lasten met 10 gedaald. Onze lijsttrekker in Den Haag, Sanne Dekker zegt tegen de bevolking stem VVD dan zullen we dat opnieuw laten zien. We hebben hier geloofwaardigheid - dan zal met de VVD in het college de belastingdruk opnieuw met 10% dalen.
Rob Trip: Ja, en u gaat niet in colleges zitten waar dat niet gebeurd?
Mark Rutte: nee dat doen we niet, want wij zijn tegen hogere belasting. Dat is ook [12:41] iets dat voor liberalen in de genen zit. Dat is niet omdat wij de belastingen zo laag willen houden, maar omdat wij er in geloven dat de vrijheid van mensen bevorderd wordt als ze een groter deel van hun salaris zelf kunnen uitgeven. Wij willen een overheid die krachtig is maar vooral ook compact en [12:53] vooral ook niet als een soort geluksmachine uw en mijn geluk zit te bevorderen.
Rob Trip: En dan hebben we het nog helemaal niet over Geert Wilders gehad.
[12:59]

----
[1] Opmerking terzijde: deflatie is veel erger dan inflatie, Paul Krugman spreekt van de "deflation trap" waar het heel moeilijk is om uit te komen.
[2] Bij voorkeur in de hoogste tariefgroepen.

Read more...

Samisdat

>> Saturday, November 28, 2009


In huize Koekebakker hebben we gisteren genoten van Eigen schuld Dikke bult. Ook mijn complimenten voor de goede coördinatie tussen oude en nieuwe media, was dit niet wat van LLink werd verwacht? Dit is volgens ons een beter antwoord op Wilders dan je door hem op de kast te laten jagen. Progressieve mensen moeten zich niet laten verleiden om voortdurend secundair te reageren. Steeds gaat het gesprek maar over Geert, de stoute dingen die hij doet (weglopen, uitschelden) de laatste gekke voorstellen van hem of de bozige reacties van zijn aanhangers op kritiek op Geert, het zogenaamde Demoniseren. Links gaat dan anti-Demoniseren: ze gaan zijn recht om onzin te verkopen verdedigen, b.v. bij Pauw en Witteman waar Geert weigert te komen (zoals bij veel andere programma's). Natuurlijk doet hij dat niet, want het legt hem immers geen windeieren. Dit is het probleem van de Nederlandse TV-journalistiek: negeren kan niet maar er tijd aan besteden kan eigenlijk ook niet. Ook kranten hebben het er moeilijk mee: moet je een opstel van hem plaatsen of niet? (NRC: nee, Volkskrant: ja).

Als Geert Wilders Pauw en Witteman negeert, waarom zou Pauw en Witteman dat dan niet ook doen? Maar ja, als iemand die 30 zetels in de peilingen scored jou demoniseert, dán heb je een probleem. Hoe gaat de linkse omroep - althans links in de ogen van Geert Wilders - daarmee om?. Gisteren liet de VARA zien dat ze het wel kan, maar vaker brengen ze het er niet altijd zo goed vanaf. Zie mijn bespreking van Vrouw en Paard en ik heb ook al geblogd over de aflevering van Pauw en Witteman waarin Tofik Dibi zijn manifest komt aanbieden - het Manifest: Zeau 2001! waarin hij zijn collega's vraagt om eens wat minder vaak te happen. Nadat ik die reactie had gepost zag ik pas dat de regisseur van Pauw en Witteman een verklaring op de site heeft gezet over de afwezigheid van Geert Wilders in zijn programma.

De verdediging
Kijk eerst naar de verdediging van de regisseur:[5:20 Paul Meijer] Ik denk dat het doodzwijgen van iemand die op 30 zetels staat wel het domste is wat je kan doen. Ik denk dat het serieus nemen van iemand die op 30 zetels in de peilingen staat voor een programma zoals wij hebben het beste is wat we kunnen doen. Daarmee nemen wij iets serieus wat volgens heel veel mensen ook serieus te nemen is. Ik vind dat we het ook altijd serieus doen en ik vind dat we het integer doen en eigenlijk kan elke uitzending die we elke avond maken ... ja het is een vrij transparante business - je ziet gewoon wat we doen, wat we vragen en dat is ook wat het is. Ik vind  niet dat wij hem groter maken, nee dat vind ik niet.
"Ïk vind niet dat wij hem groter maken, nee dat vind ik niet." zegt Herman Meijer, regiseur van Pauw en Witteman. Zij nodigen hem dagelijks uit, maar Wilders wil niet komen. Hij vindt het programma maar niks. Het is de Linkse Kerk, hij heeft een hekel aan Pauw en Witteman. Maar het verschijnsel Wilders - hij heeft nu 30 zetels in de peilingen - kunnen ze niet negeren. Dus nemen ze het serieus en praten ze er vaak over. Heel correct dus.

Samisdat


Door rechts wordt geklaagd over de linkse media. Het probleem is natuurlijk: hoe bepaal je wat links is en wat rechts is? Ik zou bovendien ook wel eens willen weten wat men onder politieke correctheid verstaat. Rechts heeft daar geen last van: die is lekker voluit rechts en heeft geen last van schuldgevoelens, zoals we straks wel zullen zien met de nieuwe aanwinsten van de publieke omroep.


De amerikanen hebben zich al minstens 40 jaar laten beetnemen door deze rechtse propaganda tegen zogenaamde linkse media. Lees hierover bijvoorbeeld The Republican Noice Maichine van David Brock. Door zelfcensuur wordt meer schade gedaan dan door echte censuur. Als er sprake is van echte censuur kun je tenminste nog een samisdat-pers opzetten. Aan zelfcensuur kun je niet ontsnappen.

Uw linkse media

Om te laten zien wat ik bedoel moet ik nog keer nog een keer terug naar de aflevering met Tofik Dibi (transcript uit mijn eigen blog):

Jeroen Pauw: Wilders is toch groot geworden omdat hij op het juiste moment kennelijk de juiste dingen heeft gezegd, waardoor een grote groep mensen zich voelt aangesproken en dan zitten er nog zoveel andere mensen in die Kamer met verschillende partijen die al zo lang en diepgeworteld zijn in onze samenleving, die kunnen kennelijk geen goed antwoord vinden.


Wat zegt Jeroen hier nu? Heeft Wilders echt "juiste" dingen gezegd? Hoezo? Welke dingen die hij zegt zijn "juist"? Dat de islam een slecht geloof is waar we ons tegen moeten wapenen? Kopvoddentax? Of is Paul het eens met Wilders standpunt inzake de AOW-leeftijd? Hij zegt het ons niet, dus we moeten raden. Jeroen kennende zal hij wel geen PVV-stemmer zijn dus 1 en 2 vallen af. Ik denk dat hij bedoelt: Geert Wilders noemt de problemen bij hun naam. Dat spreekt mensen aan en daarom is het juist. Dit past helemaal in het straatje van Geert en kornuiten: zij beweren herhaaldelijk dat links er om heen draait en de dingen niet bij hun naam wil noemen. En hier bevestigt Paul dat. Geen handige opmerking lijkt me. Als links verder wil komen en meters wil maken tegen Geert moet ze laten zien waarom hij ongelijk heeft, niet waarom hij gelijk heeft.

Gevestigde partijen

Jeroen zeg dat hij naar de gevestigde partijen kijkt voor antwoorden. Waarom? Zoals bekend schijten die in hun broek door het fenomeen Geert Wilders. Zij weten niet of ze met Pechtold's demoniseren mee moeten doen of met Rutten's geslijm. Daar is dus  niet veel van te verwachten. Heeft Jeroen zelf geen ideeën? Kritiek op de politieke partijen, prima, maar waarom zou hij dat moeten doen? Dat doet Geert wel zou ik zeggen. [1]. Is dat omdat hij alleen maar een journalist is die geacht wordt het nieuws objectief te brengen?

Nog een opmerking over "juist": waarschijnlijk bedoelt Jeroen dat het stemmen trekt. Mensen reageren positief. Het zijn problemen die reëel zijn. Tofik Dibi zegt dat ook: "Wilders is groot en de problemen zijn groot" Dit wordt door linkse mensen gezegd, het kan haast niet politiek correcter. Maar dat vinden we tegenwoordig normaal. Kijk maar: Paul kan het ongestraft zeggen en rechts staat hem toe te juichen. Ze hoeven ervoor niet eens in het programma te komen.

TV

Het is jammer dat journalisten en vooral TV-journalisten zo weinig inzicht hebben in hun eigen rol in het debat. Het ethos van objectivering en neutraliteit ("professionaliteit") is blijkbaar belangrijker dan kennis over hun eigen vak en de effecten ervan op de samenleving. (En vergeet ook de kijkcijfers niet).

TV is verdomde belangrijk. Als ik in een ander land kom - dat gebeurd helaas te weinig! - is het eerste wat ik doe de TV aanzetten. Gelukkig kun je tegenwoordig op internet ook heel veel, maar het is toch niet het zelfde. TV is heel belangrijk om de cultuur van een land te begrijpen. De invloed van de oude boeken (Bijbel, Koran, Thora, Veda) begint minder te worden. Verdwijnen zal dat voorlopig niet daarvoor zijn ze te lang dominant geweest, bovendien wordt hun werking deels via de TV weer doorgegeven en versterkt. It's all in the mix!

Karel van Wolveren schrijft over de TV , in het essay The Bureaucracy of American Journalism  (maar het geldt evengoed voor de rest van de wereld):
TV is the main instrument that creates the reality that exists beyond immediate observation for the vast majority of Americans. It therefore inevitably sets the points of departure on most stories for print journalists as well.
We zijn vrijwel uitsluitend op dit medium aangewezen voor onze nieuwsvoorziening over zaken die we niet direct zelf waar kunnen nemen en dus niet makkelijk controleren.

Misdaad

Neem nou b.v. eens een ding waarop progressieven Geert van repliek kunnen dienen: de misdaad. Geert is voor maatregelen met veel straf, consequent en met veel stukjes hardheid en zo. Het bekende verhaal van rechts. De VARA liet vanavond zien dat daar best wel een antwoord op te geven is. Gewoon door de vraag serieus te nemen: er zijn veel problemen en daar wordt niet omheen gedraaid. Integendeel: we zijn zelfs van mening dat het steeds erger wordt en dat hard optreden niet helpt. Nu zijn er altijd mensen die van mening zijn dat als iets niet helpt dat je het dan niet genoeg hebt toegepast, waardoor we in een vicieuze cirkel van toenemend straffen komen.

Oh, en de volgende keer: meer grafieken en nog meer uitleg, TV kan veel meer dan emotie laten zien. Emotie laten zien is goed maar af en toe wat uitleg is vaak bittere noodzaak, en dan niet alleen pratende koppen. Niet iedereen heeft de tijd om het nieuws goed te volgen en kan alles meteen plaatsen. Daarvoor hebben we journalisten -  voor dat volgen èn voor dat plaatsen.

Baaba Maal kan het veel mooier zeggen dan ik:----
[1] Ik zet het maar even opscherp tbv het argument, u moet mij hierin niet te serieus nemen

Read more...

Wel 25 keer Geert Wilders

>> Tuesday, November 24, 2009

(update achteraan)

Geen dag gaat er tegenwoordig voorbij of we komen onze nationale populist Geert Wilders tegen in een Grimmig Gesprek. Hoe doet hij dat toch vragen we ons regelmatig af in huize Koekebakker. Hoe krijgt Geert Wilders zoveel zendtijd zonder ook maar een keer bij Pauw en Witteman te komen?

Een van de oorzaken hiervoor kunnen we zien als Tofik Dibi een Manifest komt presenteren bij Pauw en Witteman. In het manifest wordt nota bene gevraagd om minder aandacht te geven aan Geert Wilders.

Ik citeer uit het manifest:

De bittere realiteit is niet dat we ‘zeggen waar het op staat’, maar dat we vastgelijmd zitten voor een buis, starend naar een beeld dat stilstaat. Gepauzeerd op 5 voor 12. Het integratiedebat is een herhaling van dezelfde doembeelden zonder vooruitgang.

In de 16e minuut wordt Tofik Dibi op een inconsistentie van zijn standpunt gewezen: door er op te wijzen dat Geert Wilders zo veel aandacht krijgt in de media krijgt hij nog meer aandacht!

Gasten: Barry Atsma, Anna Drijver, Rob Oudkerk en Tofik Dibi.

Anna Drijver: Maar het is toch een grote kwestie?


[16:03] Rob Oudkerk [overstemt Anna Drijver]: Het is toch ongelooflijk dat een man, dat een man, met in ieder geval standpunten die niet de mijne zijn, iedere avond zonder dat hij hier ooit geweest is, iedere avond 12 tot 13 en soms wel 25 keer het podium krijgt.
Anna Drijver: maar we moeten toch zoveel mogelijk mensen ...


Rob Outkerk [valt in de rede]: Ik heb een keer in Sonja Barend d'r programma als dokter gezegd "mensen moeten niet zo veel valium nemen" en ik geloof dat ik 5 of 6 keer het woord valium had genoemd daarna is geloof ik de vraag naar valium bij dokters vermeerderd. En waarom? Ja, mensen horen valium valium, valium [16:31]


Paul Witteman: het zou kunnen dat ze jou horen praten en d....[door elkaar, er wordt gelachen]
Tofik Dibi [onverstoorbaar]: maar dit is misschien wel een goed bewijs hoe vastgeroest het debat is, want elke koerswijziging die je zou willen voorstellen om het een andere richting op te duwen, stuit op weerstand omdat Wilders er is en groot is, of omdat er zo veel problemen zijn.
Jeroen Pauw: Ja maar Wilders is toch niet uit zelf groot geworden?
Tofik Dibi: nee absoluut niet
Jeroen Pauw: Wilders is toch groot geworden omdat hij op het juiste moment kennelijk de juiste dingen heeft gezegd, waardoor een grote groep mensen zich voelt aangesproken en dan zitten er nog zoveel andere mensen in die Kamer met verschillende partijen die al zo lang en diepgeworteld zijn in onze samenleving, die kunnen kennelijk geen goed antwoord vinden.
Tofik Dibi [door elkaar]: maar Wilders hoeft toch niet de enige te zijn?
Jeroen Pauw [door elkaar]: En dan ga jij zeggen Wilders moet maar een keer zijn mond houden, of dan moeten we maar niet meer over hem praten?
Tofik Dibi: nee,nee, nee we moeten zeker over Wilders praten omdat ie een groot gevoel vertolkt in de Nederlandse samenleving.


Tofik Dibi [19:24] Maar Wilders is niet de enige en hij hoeft ook niet altijd groot te blijven. Je kan ook de aandacht verleggen van Wilders door een eigen verhaal te formuleren. Dat is het statement dat ik wil maken.


[17:26] Paul Witteman: maar dan zou het briljant zijn als u in staat was om de sympathiserende partijen daarmee af te spreken weet u wat Wilder ook zegt, wij reageren niet, wij laten alleen uw vrienden zien als u dat zou bereiken [...] dan zou u precies willen wat Anna wil, dan die kan laten zien.[sic]
Tofik Dibi: nou die derde oproep die ik deed was om voorbij de hypes te komen en meer zelfbeheersing te vertonen. Als je gebeld wordt ...[onverstaanbaar]
Tofik Dibi [werdt onderbroken en vervolgt]: als je gebeld wordt door een journalist, als Wilders iets heeft gezegd hoef je niet altijd te reageren. De vraag is of ze daarin mee gaan. Dat is aan hun.
Barry Atsma: Ze willen stemmen trekken. Dus Pechtolt doet het natuurlijk heel goed daarin. Hij reageert op Wilders en neemt daar stelling tegen, dat gaat ook over angst, ... (praten door elkaar) ... de zelfde middelen bijna.
Tofik Dibi: Pechtolt wordt er van beter en Wilders wordt er van beter, maar de vraag is of Nederland daar beter van wordt. Ik zeg dat die aandacht voor cultuur en religie en voor Wilders en voor de mislukte integratie afleidt van juist daar waar die uitdageningen liggen. Wil je een onderklasse emanciperen, wil je die voorhoede die ik zie in de samenleving groter maken dan moet je het over onderwijs hebben en over werk, over jeugdzorg [klopt bij elk punt op de tafel], sport, kunst, cultuur, dat zijn de plekken waar je de emancipatie kunt bewerkstelligen.[...]
[19:15 Jeroen Pauw sluit af met de opmerking dat ze een Wildersloos kwartier in gaan.]


Wat mij verbaast is dat het manifest alleen gericht is op politici. Uit het gesprek werd duidelijk hoe de rollen liggen: Wilders zegt wat geks en komt 25 keer aan het woord zonder zelfs maar aanwezig te zijn. De heren wijzen vervolgens met het vingertje naar de politici  (letterlijk op 17:26) die op Wilders reageren omdat het hun stemmen oplevert. Maar wat Jeroen en Paul er niet bij zeggen is dat dat zo is omdat ze dan in hun  programma komen. Wilders heeft dat niet nodig en voor hem gelden blijkbaar helemaal geen restricties.

Het is inderdaad een herhaling van steeds dezelfde beelden zonder vooruitgang.

Update 25/11: Jan Blokker heeft een welgemeend advies aan Tofik Dibi, nog zo'n journalist die de verantwoording vooral bij anderen legt.

Read more...

Waar zijn we in terecht gekomen?

>> Sunday, November 15, 2009


Jeroen Pauw, co-host van het programma Pauw en Witteman stelt de belangrijkste vraag van allemaal: waar zijn we in terecht gekomen?

Aan tafel zitten deze avond: Freek de Jonge, Ronald Sørensen, Ard Schenk, Nilgün Yerli, Jeroen Pauw en Paul Witteman. Er ontstaat een interessante discussie over de oorzaak van de grimmigheid van de politieke discussie van het moment. Ik geef u de laatste minuten van de discussie waarin duidelijk wordt wat een van de oorzaken is. Volgens Freek de Jonge hebben journalisten mede verantwoordelijk voor de grimmigheid van de journalisten. De eerste aanzet geeft echter Ard Schenk. Hij heeft het over de politieke verslaggeving op radio en TV (ik heb de dialoog enigszins opgeschoond, achteraan vind u het volledige, ruwe, transcript):

Ard Schenk: zouden enthousiaste mensen daar niet [rare] ideeën door [kunnen] krijgen? Als je op de radio, televisie in de kranten ... ik denk dat mensen daardoor gestimuleerd raken op de een of andere manier.
Jeroen Pauw: om te bedreigen?
AS: Nee, om zich te uiten. Om ook iets te zeggen, om ergens aan mee te doen. Dat geeft heel veel, vind ik, domme reacties.
JP: Maar we hebben een minister van Integratie die zich bemoeid met zo'n debat. Die waarschuwt en zegt de PVV is een gevaar voor de staatsveiligheid.
AS: Een gedeelte van mijn opmerking is dat op het ogenblik het land niet echt geleid wordt op een goede manier. Dat we met elkaar proberen er iets goeds van te maken. Er wordt echt op de man gespeeld, er wordt vreselijk geprobeerd om ten koste van een ander boven te komen drijven.
Ard Schenk komt in de buurt, maar het verhaal is nog niet helemaal rond: op de man spelen en vals spelen doen we allemaal wel eens, het zou eerder vreemd zijn als dat in de politiek niet zou gebeuren. Bovendien is dat ook niet iets van de laatste tijd, waarom zou dat nu opeens wel een probleem zijn? Maar Freek heeft antwoord:
Freek de Jonge: als we het voortdurend met elkaar zouden hebben over wat in wezen bedreigd wordt, [dat] is de aarde. Dat is op het ogenblik ernstig aan de orde. Daar gaat het bijna nooit over. In ieder geval niet in de mate waar dit over gaat. En dit [spreid zijn armen uit] is werkelijk als je kijkt naar de grote problematiek zo [maakt een heel klein spleetje tussen linker en rechter wijsvinger]. Het is in wezen helemaal niks, het stelt helemaal niks voor. We overleven dit met elkaar

Niet alleen wordt er nauwelijks gepraat over wat echt belangrijk is (de wereld vergaat!) of wat de mensen echt bezighoud, maar men heeft in de journalistiek vooral aandacht voor het politieke spel, voor strategie en tactiek. Het publiek, gewone koekebakkers zoals u en ik hebben daar echter geen boodschap aan. Maar ik kan beter Freek aan het woord laten:
Freek de Jonge: Ik denk dat heel veel ongenoegen van de kiezer en van het publiek in de politiek voortkomt uit de aandacht die het in de media krijgt. Bijvoorbeeld de discussie over wordt Balkenende president van Europa. Daar wordt een week of vier geleden op ingezet en dan is het de hele tijd: wordt u het? wordt u het? wordt u het? ... en dan denken de mensen thuis na 4 weken ja wat doen ze eigenlijk in de politiek daar komt nooit iets terecht, ze nemen geen beslissing
Jeroen en Paul zijn het daar niet mee eens. Volgens hun is het wel nieuws dat Balkenende weg wil, want het zegt iets over zijn houding ten opzichte van de politiek:
Jeroen Pauw: maar dat is toch ook helemaal geen rare gedachte dat mensen dat thuis denken?
Freek de Jonge [geagiteerd]: Waarom willen ze dat weten als dat zes weken later gewoon bekend wordt?
JP: de minister president kan toch gewoon zeggen: "ik doe het of niet"?
FdJ: Wat is nou het belang ervan dat we dat 6 weken eerder weten? Wat veranderd dat aan de wereld, aan de houding als er iets gebeurd, dan neem je op dat moment beslissingen.
Paul Witteman: als iemand zoiets wil dan zegt dat wat over hoe hij staat in de Nederlands politiek.
Hier wordt duidelijk hoe weinig deze journalisten over hun rol nadenken. Zij zijn dagelijks met politiek bezig en voor hun is het wel en wee van de gewone koekebakker niet meer zo interessant. Wat hun drijft is de meta politiek, het gedoe er omheen, de close reading, het besluitvormingsproces, niet de besluiten zelf. Wat zij willen is politiek met een spel element brengen, dat maakt het levendig en levert ook nog eens hogere kijkcijfers. Ze denken dat de kijkers dat ook leuk vinden.

----
Ik had deze post al eerder willen schrijven maar werd vandaag afgeleid door een aan dit onderwerp gerelateerde discussie op Sargasso. Ik heb aldaar een goede discussie gevoerd in de commentaar-sectie, die vriendelijk was en niet grimmig. Ik heb mijn mening gegeven over de 2e Lunshof rede (pdf), gehouden door Gerdi Verbeet. Ook zij noemt de obsessie die journalisten hebben met het wedstrijdelement als een van de oorzaken van het grimmige klimaat. Bewonder mijn verrichtingen in de comments van Sargasso!

----
Update: Onder het motto: wie betaalt bepaalt. Jay Rosen, professor journalistiek aan de New York, University, die veel over dit onderwerp schrijft, heeft een lijst van mogelijke inkomsten bronnen voor de nieuwsgaring.

----
het complete transcript
[16:32]
Jeroen Pauw: Maar waar zijn we nou in verzeilt geraakt?
Freek de Jonge [door elkaar]: In de TV-hype
JP: Het is natuurlijk niet een TV-hype, Geert Wilders al jaren wordt bedreigd er worden andere mensen bedreigt, Aboutaleb wordt bedreigt, allerlei mensen worden bedreigt.
Ronald Sørensen: Hij wordt niet meer beveiligd hoor dat is afgelopen.
Ard Schenk [door elkaar]: zouden enthousiaste mensen daar niet ideeen door krijgen? Als je op de radio, televisie in de kranten ... ik denk dat mensen daardoor gestimuleerd raken op de een of andere manier.
JP: om te bedreigen?
AS: Ja, nee, om zich te uiten. Om ook iets te zeggen, om ergens aan mee te doen. Dat geeft heel veel, vind ik, domme reacties.
JP:  Maar goed we hebben een minister van Integratie die bemoeid zich met zo'n debat. Die waarschuwt en zegt de PVV is een gevaar voor de staatsveiligheid.
AS: een gedeelte van mijn opmerking dat op het ogenblik het land niet echt geleid wordt op een goede manier. Dat we met elkaar proberen er iets goeds van te maken. Er wordt echt op de man gespeeld, er wordt vreselijk geprobeerd om ten koste van een ander boven te komen drijven.
FdJ [door elkaar]: als we het voortdurend met elkaar zouden hebben over ... wat in wezen bedreigt wordt is de aarde, dat is op het ogenblik ernstig aan de orde. Daar gaat het bijna nooit over. In ieder geval niet in de mate waar dit over gaat. En dit  [spreid zijn armen uit] werkelijk als je kijkt naar de grote problematiek zo [maakt een heel klein spleetje tussen linker en rechter wijsvinger]. Het is in wezen helemaal niks, het stelt helemaal niks voor. We overleven dit met elkaar.
iemand [door elkaar]: het is wel menselijk gedrag Freek,
RS: [onverstaanbaar] Zijn we allemaal klein, Multatulie.
FdJ [vervolgt zijn zin]: En waar je dus over moet praten is draagt het bij aan het groter worden van de mensen, aan het voortbestaan van de wereld mee, dus laten we een ander onderwerp kiezen, zo zou het moeten zijn.
Paul Witteman: De discussie van de media is een weerslag van de discussie in de politiek en dat is weer een weerslag van de volksvertegenwoordiging.
FdJ: Ik denk dat heel veel ongenoegen van de kiezer en van het publiek in de politiek voortkomt uit de aandacht die het in de media krijgt. Bijvoorbeeld de discussie over wordt Balkenende president van Europa. Daar wordt een week of vier geleden op ingezet en dan is het de hele tijd, wordt u het wordt u het wordt u het ... en dan denken de mensen thuis na 4 weken ja wat doen ze eigenlijk in de politiek daar komt nooit iets terecht, ze nemen geen beslissing
JP: maar dat is toch ook helemaal geen rare gedachte dat mensen dat thuis denken?
FdJ [geagiteerd]: Waarom willen ze dat weten als dat zes weken later gewoon bekend wordt?
JP [door elkaar]: de minister president kan toch gewoon zeggen ik doe het of niet?
FdJ [door elkaar]: wat is nou het belang ervan dat we dat 6 weken eerder weten? Wat veranderd dat aan de wereld, aan de houding als er iets gebeurd, dan neem je op dat moment beslissingen.
PW: als iemand zoiets wil dan zegt dat wat over hoe hij staat in de Nederlands politiek.
FdJ [door elkaar]: ja ik begrijp wel dat je die vraag wilt stellen maar daardoor krijgt het publiek de indruk dat als er een wet is en er wordt over de wet gediscussieerd dan het nog een jaar voordat die echt in werking gesteld wordt. Dat kan het publiek niet meer overbruggen. Als er dan in heel veel actualiteiten rubrieken over gesoebat wordt en opeens is dat onderwerp dan opgelost en dan denken de mensen wat is er nou met die wet gebeurd? Joe zit dat? Er gebeurd nooit iets in die politiek die zitten maar uit hun neus te eten en wij arme mensen .... begrijp je. Dus er is een hitserigheid rond een onderwerpje waardoor de mensen thuis denken oh daar is iets aan de hand.
JP [door elkaar]: maar dat komt door ...
FdJ: Maar opeens laten ze het onderwerpje los en dan...
JP: omdat als de minister president de eerste keer als het hem wordt gevraagd zou zeggen ik heb een contract met dit land of eh namens de koningin zit ik hier....
FdJ [er doorheen] Hij zegt ik ben geen kandidaat.
JP: ja maar nee, daarom het is altijd close reading, "ik ben geen candidaat nou ja" en als ie gevraagd wordt is ie het opeens wel.
[20:01]

Read more...

Een nog grimmigere discussie

>> Monday, November 9, 2009


Gisteren heb ik geblogd over het grimmige karakter van de discussie in Nederland, maar de grimmigheid hier is niets vergeleken bij de discussie in de Verenigde Staten op dit moment.

Van M.J. Rosenberg deze video van een debat in het Amerikaanse parlement:en van Batocchio komen deze foto's van een demonstratie (tekst op het spandoek: Nationaal socialistische gezondheidszorg Dachau, Duitsland -1945)
Beide foto's zijn genomen tijdens protest tegen de hervormingen in de financiering van de gezondheidszorg. Het debat in de US is dermate verziekt door het gedrag van de Republikeinen dat het tijd wordt om ons eens af te vragen waar de werkelijke bedreiging vandaan komt. Naar mijn mening is het niet de Islam of het terrorisme dat voor de huidige grimmigheid zorgt. De grootste problemen komen uit Amerika of hebben oorzaken die te maken hebben met de politiek in Amerika. Irak en de kredietcrisis zijn beiden vruchten van neoconservative Republikeinse politiek. En nota bene, dit zijn fundamentalistisch Christelijke politici, geen fundamentalistische moslims.

Read more...

Een Grimmige Discussie

>> Sunday, November 8, 2009


Zoals in de Buitenhofserie Grimmig Nederland al is gebleken spelen de media een grote rol op de manier waarop het politieke debat wordt gevoerd. Afgelopen vrijdag werd in het VARA programma Vrouw en Paard duidelijk waarom de discussie zo grimmig verloopt.

Het misverstand tussen Links en Rechts
Men debateerde afgelopen vrijdag over de vraag wat de politieke kleur is van de Publieke Omroep. Deze vraag is actueel omdat aan een idealistische en linkse omroep alle zendtijd wordt ontnomen (LLINK) en er twee omroepen bij komen, één cynische omroep (PowNet) en één rechtse omroep (Wakker Nederland - WNL). Dit zou te rechtvaardigen zijn als de Publieke Omroep als geheel een overdaad aan links en idealistisch geluid laat horen. Is dat zo?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je natuurlijk weten wat de politieke kleur is van de omroepen èn wat de begrippen links en rechts betekenen. Bovendien zou het handig zijn als je weet  hoe je dat kan meten. Het is interessant om eens te kijken hoe daar in Vrouw en Paard over gediscussieerd wordt.

Deelnemers:

- Hanneke Groeteman
- Fidan Ekiz
- Marianne van den Anker
- Barbara Barend
- Heleen Mees
Hanneke: En hebben jullie een mening over [het] bestaansrecht [van de de nieuwe omroepen], dat ze zeggen: "de publieke omroep is zo links geworden". De TROS en de AVRO's kun je natuurlijk ook niet rechts noemen want die zijn eigenlijk gewoon TROS en AVRO, "Wij moeten dat gat vullen"?
Marianne: Dat vind ik wel. Ik vind dat de publieke omroep ontzettend links is.
Hanneke: Oh ja?
Marianne: Ja dat vind ik echt. Daar zullen we het straks over hebben met onze gast, niet over dit onderwerp van die Televisie.
Hanneke: Wat vind je links aan de publieke omroep?
Marianne: De algemene opinie dat alles wat we te zien krijgen toch vooral heel erg is: [a] links en de juiste dingen zeggen, [b] sociaal wenselijke antwoorden geven en [c] moeilijke discussies uit de weg gaan, dus ik hoop wel dat met geen Geen Stijl.

We zien hier hoe Rechts over Links denkt. Marianne zegt bij [a] "links en" en noemt dan 2 slechte karaktereigenschappen [b] en [c]. Maar let op ze zegt niet dat het linkse eigenschappen zijn. Niemand kan haar verwijten dat ze dit links verwijt. Maar wat ze wel doet is deze eigenschappen in een zin samen met "links" noemen.

In logische termen doet ze het volgende:

     ( a en (b en c) ) = waar

Maar wat volgens mij wordt bedoeld is dit:

     a = (b en c)

Strikt genomen mag je  het dus niet concluderen maar het wel het (on)bedoelde effect.

Misschien komt er meer duidelijkheid over [a] als we de eigenschappen [b] en [c] eens wat beter bekijken.


Wenselijke dingen zeggen
Volgens Marianne is "wenselijke dingen zeggen" een probleem van Links. Dit is de bekende mantra van Rechts: de elite houdt het volk een wortel voor. Dit kunnen zij doen doordat zij de controle hebben over de media. Deze linkse media houden het volk dociel door de pijnlijke waarheid te verdoezelen.

Wat Marianne hier bijna ongemerkt toepast is een techniek die al jaren met veel succes (sinds Spiro Agnew) door Rechts in de Verenigde Staten wordt beoefend. Nu al bijna 40 jaar wordt door hen verkondigd dat journalisten over het algemeen links zijn en dat de Main Stream Media (MSM), de pers en de grote networks, ABC, NBC en CBS, het nieuws brengen met een linkse twist. Na 40 jaar consequent klagen over deze veronderstelde afwijking naar links is iedereen dit gaan geloven, inclusief de zogenaamde linkse journalisten. Niet dat het waar is, uit onderzoek blijkt dat het tegendeel het geval is.

Het is belangrijk om hier even bij stil te staan: als je iets maar vaak genoeg herhaalt, zoals Marianne hier doet, gaan zelfs je politieke tegenstanders er in geloven. Het is niet waar, althans in de politiek, dat woorden geen daden zijn.


Een mooi voorbeeld hiervan is de gang van zaken rond de erfenis belasting. Door Rechts wordt dit consequent doods belasting genoemd. Als je maar vaak genoeg giftaal
gebruikt dan wordt het onderwerp van de giftaal zelfs bij politieke tegenstanders verdacht. Ook zij internaliseren dan onbewust de kwaadsprekerij.

Populistisch Rechts probeert dat vuurtje over de linkse media brandend te houden, waar ze maar kan. Links moet dit weerspreken, maar hoe doet ze dit? Laten we verder kijken hoe linkse Hanneke en Heleen het er af brengen.

Moeilijke discussies uit de weg gaan
 
Volgens Hanneke zijn de omroepen niet links omdat:

Hanneke: De Tros en de AVRO kun je niet rechts noemen want die zijn eigenlijk gewoon Tros en Avro

Het is wat tenenkrommend maar met enige goede wil klopt het wel: de omroepen zijn niet links want je hebt ook een AVRO en een Tros. Die zijn misschien wel niet rechts, maar zeker ook niet links, tja wat zijn ze eigenlijk? Hanneke maakt zich er van af door te zeggen dat deze omroepen "gewoon Tros en Avro" zijn. In de logica noem je de bewering

     ( (a = a) en ( b = b) ) = waar

een tautologie. Helaas legt Hanneke ons niet uit waar [a] en [b] voor staan. Geen sterk weerwerk tegen Marianne, zij bevestigd hiermee de karikatuur van links die Marianne zoëven schetste: links gaat de discussie uit de weg.


Wat is Rechts?
Wat nog rest is de vraag: "wat is dan Rechts"?

Een ding is wel duidelijk: de nieuwe omroepen zijn niet links (wat dat dan ook mag zijn). Maar wat is dan dat nieuwe geluid?
Hanneke: Nee, want ik vind de publieke omroep op zich helemaal niet links, dus uh.
Fidan: Nou ik ben het wel met Marianne eens dat ook een ander geluid gehoord moet worden. Wakker Nederland is denk ik prima.
Hanneke (door elkaar): vind ik ook.
Fidan: Als je een fatsoenlijk liberaal geluid laat horen OK, maar dat is PowNet niet.
Hanneke (door elkaar, richt zich tot Heleen): Heleen gaan we Fox achterna, Fox in Amerika?
Heleen: nou ja, juist niet want FOX die heeft in ieder geval nog echt gewoon ideologische issues of het nou gaat over het gezondheidszorgdossier en over het begrotingstekort.
Marianne (door elkaar): Heleen die wordt toch betaald door de Republikeinen?
Heleen: [...] maar het punt is daar zit de ideologische [...] maar juist aan GS zit helemaal geen greintje ideologie. Het enige wat ze doen is mensen afzeiken en al die bange [onverstaanbaar] en Geen Stijl lezers [onverstaanbaar] gaan genieten.
Blijkbaar is het nieuwe rechtse geluid deels "fatsoenlijk liberaal" en deels nihilistisch. Het is in ieder geval niet links, daar zullen de meningen wel niet over verschillen. Echt duidelijk wat het inhoud is het nog niet.


Wat tot nog toe wel opvalt is dat de manier waarop links en rechts worden gedefinieerd op zijn best karikaturen zijn. Het verdere verloop van het gesprek maakt misschien meer duidelijk (direct aansluitend):
Hanneke (door elkaar): Maar stel dan, om het in voetbal termen te zeggen, dat we het gat op rechts gaan vullen.
Marianne: Of het gat op wat gewoon de mensen bezig houd, waar ze voor een deel om met een knipoog kunnen lachen wat ook belangrijk is.
Hanneke (door elkaar, deels onverstaanbaar): [...] dat doet Boer Zoekt Vrouw hoor, dat hebben we al.
Marianne: Nee [trekt een zuur gezicht] ik ben opzoek naar meer satire en meer met een knipoog kijken naar ook hoe dat er soms in Den Haag aan toe gaat "wat een onzin"
Hanneke: OK, dus jij verheugt je in ieder geval wel op de komst van de twee nieuwelingen?
Marianne: ja.
Helaas, ook hiervan worden we niet veel wijzer. Volgens Marianne is het nieuwe rechtse geluid datgene "wat gewoon de mensen bezig houd". Zij geeft hiervan een voorbeeld: het volk vindt de Haagse politiek onzin. Hanneke oppert nog Boer Zoekt Vrouw maar moet het gesprek af kappen om het volgende onderdeel aan te kondigen. Ook nu wordt niet de tijd genomen om uit te zoeken wat de begrippen links en rechts inhouden.
Verder dan de conclusie dat er "een gat op rechts" is en dat dit gat wordt gevuld wordt met nietszeggendheden als "fatsoenlijk liberaal", "wat gewoon de mensen bezig houd" en "Geen Stijl-nihilisme", komen we niet.

Het misverstand

Hieruit blijkt hoe zinloos dit soort discussies zijn als de partijen over verschillende dingen praten. Het is het duidelijk dat linkse Hanneke en rechtse Marianne een heel verschillend idee hebben over wat de begrippen links en rechts betekenen. Maar daar besteden ze geen aandacht aan. Rustig gaan ze door met het meningsverschil over de mate van linksigheid van de omroep. En er wordt al helemaal niet gesproken over de vraag hoe je linksigheid zou moeten meten. En passant wordt Barbara niet weersproken die beweert dat heel Nederland denkt dat de Publieke Omroep links is.

Van beide kampen weten we nu alleen maar welke karikatuur elk van de ander heeft. We leren er niets van maar het pept de stemming natuurlijk wel op.

Direct aansluitend op de deze discussie kwam Bas Heijne uitleggen waarom de discussie over de politiek in Nederland zo grimmig is. Maar dat was al mooi geïllustreerd met dat wat we tot dat moment in het programma zelf gezien hebben.

Read more...

Niet "Brazil" maar wel naar Syrie

>> Thursday, November 5, 2009


Het 2e hof van beroep (Second Circuit Curt of Appeals) in de V.S. heeft een bizarre beslissing genomen: het heeft Ashcroft in de zaak Arar versus Ashcroft [1] in het gelijk gesteld. Waarom is deze beslissing zo gek?

In 2002 kwam Maher Arar ingenieur en student aan Montreal's McGill Universiteit terug van vakantie uit Tunesie. Arar is van oorsprong Syriër maar leefde al 17 jaar in Canada. Bij zijn overstap op de vlucht naar Canada werd hij in de VS gearresteerd. De Canadezen hadden de Amerikanen getipt, men vermoedde dat hij een terrorist was.
Dit was echter een vergissing van de Canadezen. Arar was onschuldig van enige misdaad, behalve dan dat hij was geboren in Syrie en zich 17 jaar geleden in Canada had gevestigd.

Door de Amerikanen werd Arar naar Syrie gestuurd om daar gedurende 10 maanden te worden verhoord en gemarteld. Gedurende al die tijd was hij incommunicado, zonder advocaat, zijn familie wist niet waar hij was. Zo gaat men toch met terroristen, niet?

De Canadase regering heeft al in 2006 toegegeven dat zij fout was en heeft 9 miljoen dollar aan smartengeld betaald aan Arar.

Zo niet de VS. in de door Arar aangespannen zaak tegen de Amerikaanse overheid (in de persoon van voormalig minister van justitie Ashcroft dus) is nu in hoger beroep negatief beslist door 7 van de 11 rechters. De reden? Arar wist niet de namen te noemen van de functionarissen die hem hebben gearresteerd. Ook wordt - uiteraard - als reden genoemd dat het hier ging om zaken van staatsveiligheid.

Ik heb bij dit artikel de voorpagina gezet van Der Prozess van Franz Kafka, om mijn verbijstering uit te drukken voor deze gang van zaken. Door Nederland worden nog steeds mensen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, wij vechten zij aan zij met Amerikanen in Afghanistan en we zijn over het algemeen een brave bondgenoot. Gegevens van burgers die naar de Verenigde Staten reizen worden keurig overhandigd aan de overheid van dat land. Hopelijk worden hiermee er geen fouten gemaakt, want anders zou de reis zou dan wel eens omgezet kunnen worden in een enkeltje Syrië.


Omdat veel mensen hier misschien hun schouders ophalen - het was maar een foutje, wat nou rechtstaat? - zou ik willen vragen om bijgevoegd verslag te lezen van wat Arar is overkomen. Bedenk dat hij volkomen onschuldig was, hij was op terugreis van een vakantie en had geen enkel vermoeden wat hem zou overkomen - om daarna 10 maanden lang door de Syrische geheime dienst te worden gemarteld.

De gang van zaken doet mij denken aan de film Brazil van Terry Gilliam waarin Archibald Buttle wordt gearresteerd, gemarteld en vermoord door de staat (van het kaliber 1984). Net als Arar is ook Buttle onschuldig. In de film is sprake van een persoonsverwisseling: men heeft Buttle verward met Tuttle. Het is al weer een tijd geleden dat ik de film gezien heb, maar er was iets vlieg of vliege poepje waardoor de T in een B veranderde.

Dit is het verslag van wat Arar heeft meegemaakt in Syrie (overgenomen van Glenn Greenwald, klik op de figuren om te vergroten)----
[1] de zaak werd nog aangespannen tegen minister van justitie Ashcroft die later is vervangen door Gonzales, en daarna Mukasey
----
Figuren: (1) voorkant van mijn exemplaar van Kafka's Der Process en (2) Screenshot uit Brazil

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP