Haiti en de wereld volgens rechts.

>> Wednesday, January 27, 2010

zie Update 29/1
Bij het volgen van berichtgeving in rechtse media over Haïti begin ik me te voelen als Bill Murray in Groundhog Day: het is nog geen voorjaar en steeds weer de zelfde ellende: wat een arm land is Haïti en dat hebben de Haïtianen vooral aan zich zelf te danken!. Maar gelukkig is het in Nederland niet zo erg als in Amerika, constateerde ik in mijn vorige post. Daarop kom ik terug na lezing van de berichtgeving in Elsevier over Haïti [1] geschreven door Robbert de Witt, "sinds februari 2009 chef van de redactie buitenland". Niet omdat de problemen worden toegeschreven aan Voodoo, afspraken met de duivel of "barensweeën" en meer van dergelijke onzin maar omdat het op een veel subtielere manier de waarheid verdraait.

"Al twee eeuwen ellende"
Haïti is een vervloekte natie, zo begint de Witt:
Een vervloekte natie, zo spreken de diepgelovige Haïtianen zelf vaak over hun land. Er zijn inderdaad maar weinig plaatsen op aarde waar een aardbeving harder had kunnen toeslaan dan op Haïti.
Het land is straatarm en wordt geplaagd door geweld, terwijl de Spanjaarden vijfhonderd jaar geleden nog zo onder de indruk waren van de rijkdom van het land met zijn uitgestrekte groene bossen. Die zijn nu allemaal gekapt door de bevolking voor brandstof, met als gevolg dat na elke topische regenbui de straten onderlopen en de grond wegspoelt.
Hoe heeft het zover kunnen komen volgens Robbert de Witt?

Opstand
Al direct na de "gewelddadige opstand" waarmee het land is ontstaan gaat het mis want:

Het land is ontstaan uit een gewelddadige opstand [...] West Afrikaanse slaven werken op de suiker en koffieplantages, totdat zij na de eerste succesvolle slavenopstand in 1804 een eigen republiek stichten.
Maar vanaf dan gaat het bergafwaarts. Een hele reeks dictators buit de bevolking uit, en kan alleen met geweld worden verjaagd. De krankzinnigste is ongetwijfeld François Duvalier, de plattelandsdokter die zichzelf presenteert als hoge priester van de voodoo.

Maar ook nadat de Duvaliers zijn verdwenen wordt het niet beter, pas nadat Aristide is verdreven gaat het iets beter, maar dat is voornamelijk dankzij de VN "kosten: ruim een half miljard dollar per jaar". Alleen de handel in drugs en hulpgoederen bloeit. Hulporganisaties zullen daar overigens niet over klagen, want zoals bekend zijn die maar wat al te blij met deze werkverschaffing want Haïti biedt werk aan zeker tienduizend hulporganisaties!

De zwarte bevolking
Op het randje is de volgende paragraaf:

Niet alleen vanwege de zwarte bevolking wordt het land ' een stukje verdwaald Afrika' genoemd: het land bungelt onder aan alle treurige internationale lijstjes, tussen de armste Afrikaanse landen.

Met andere woorden: het zijn negers, en kijk maar, net als in Afrika maken die er niets van. Het staat er niet letterlijk, maar men kan het wel makkelijk zo lezen als men dat wil.

Merk ook op dat de Witt op een eigenaardige manier schrijft over het ontstaan van Haïti. Hij heeft het over een "gewelddadige opstand" waaruit Haïti is ontstaan. Maar kun je dat niet ook zeggen van Amerika? Hebben de de blanke kolonisten zich niet ook op gewelddadige wijze verzet tegen de Engelse overheersers? Waarom wordt over Haïti slechts vermeld dat het om een slavenopstand ging, is dat soms minder glorieus? Blijkbaar is het wat anders wanneer blanke kolonisten in opstand komen dan wanneer zwarte slaven dat doen.

De andere wereld van Elsevier
Dit bedekte racisme is echter nog niet eens mijn grootste bezwaar tegen dit verhaal. Het venijn zit hem in wat niet verteld wordt. Niets over de uitbuiting door de Fransen - Haïti is de 'Parel van de Cariben', waar het pas na de slavenopstand mis gaat. Niets over de isolatie door Amerika en Frankrijk en ook over de herstelbetalingen aan Frankrijk horen wij niets. Over de Amerikaanse bemoeienis met Haiti wordt alleen gezegd dat zij bezorgd zijn voor de grote stroom vluchtingen.

De toestroom van duizenden Haïtianen was in 1994 reden voor Washington om militair in te grijpen. Amerikanen bezetten het land ook al tussen 1915 en 1935

Zoals Elsevier het beschrijft is het net of het land onbestuurbaar is geworden door de domheid van het zwarte ras waardoor de Amerikanen af toe wel moeten ingrijpen. Door de armoede wil iedereen het land verlaten en is er een grote stroom van vluchtelingen. Het enige dat de Amerikanen doen is zich zelf beschermen voor deze instroom van minderwaardige mensen. Het is als of de ellende "spontaan" ontstaat, er zijn geen externe oorzaken waardoor Haïti zoveel problemen heeft.

Zoals ik in mijn vorige post al schreef, en voor de zekerheid herhaal ik het nier nog maar eens, de Duvaliers ontvingen steun van Amerika in ruil voor het voorkomen dat Haïti communistisch zou worden.

Vrije Markt
In ruil voor IMF steun werd het land economisch geopend. Zo konden westerse bedrijven zich er vestigen en nuttig gebruik maken van goedkope arbeidskrachten in sweat shops voor naaiwerk. Uit een rapport blijkt dat vrouwen er 70 uur per week werken, 50 dagen achter elkaar, zonder vrije dagen. Dat heet vrije markt economie en die staat zoals bekend in hoog aanzien bij rechts. Zou het daarom door de Witt niet vermeld worden?

Elsevier heeft geen oplossing voor de problemen van Haïti, maar op het weblog Geen Stijl weten ze wel raad. Ook bij Geen Stijl staat de Vrije Markt hoog in aanzien en volgens hen is het maar het beste als we het ingezamelde geld gewoon cash uitkeren aan elke Haïtiaan.
Dat is een extreme ultraboost van de economie die nu op z'n gat ligt. En bedenk dan dat er in bijna IEDER land ter wereld dit soort bedragen worden binnengeharkt. Dan heb je dus binnen een maand een McDonalds, een Lidl, een ABN-Amrobank, hypotheekadviseurs en Dirk Scheeringa maak je er minister van Financiën. Kortom. Beschaving!
Dit is dubbele winst in de ogen van rechts natuurlijk: de Vrije Markt doet het werk en die vervelende linkse hulporganisaties hebben het nakijken.

De wereld volgens rechts
Van Elsevier en Geen Stijl leren we weinig over Haïti, maar des te meer over rechts. Dit is de wereld volgens rechts: geef arme mensen geld dan worden ze rijk en verder heeft iedereen zijn problemen aan zichzelf te danken. Zelf zullen zij zeggen dat ze geen racisten zijn maar dat cultuur de oorzaak van de problemen is.

Ook kan rechts Haïti aanvoeren als goed voorbeeld waarom ontwikkelingshulp niet werkt: het maakt de ontvangers afhankelijk van hulp - en het helpt toch niets. En, ik zou het haast nog vergeten, hulpgevers zijn alleen maar uit op eigen belang, uiteraard, want iets anders past niet in hun mensbeeld.

----
Update 29/1: De ontwikkelingsexpert van Elsevier, Arend Jan Boekestijn, in de Elsevier van deze week (29/1):
In Haïti zijn de slaven er echter in geslaagd zich van hun ketenen te verlossen. Wat was er mooier geweest als de ex-slaven een staat hadden gesticht die was uitgegroeid tot een baken van vrede, veiligheid en welvaart?
Ja, toe, doe een serieuze poging om die vraag te beantwoorden. Maar helaas, het is nog steeds Groundhog Day bij Elsevier:
[direct aansluitend] Het heeft niet zo mogen zijn. Haïti lijkt gevangen in corruptie, slecht bestuur en staatsgrepen. Buitenlandse interventies haalden weinig uit. En het wrange is dat daar waar de slavenopstanden in het verleden mislukten, de nakomelingen van de slaven er beter voor staan dan in Haïti. Armoede heeft dus kennelijk meer vaders dan de koloniale erfenis alleen.
Voor Boekestijn is Haïti een mooie blanco-test om het effect van kolonialisme te meten: wat gebeurd er als je een land in de derde wereld snel de-koloniseert? De wereld is voor hem een groot laboratorium van landen met verschillend niveau van kolonisatie.
De rest van zijn column gebruikt Boekestijn om uit te leggen dat ontwikkelingshulp ook niet helpt. Hij ziet echter wel een andere mogelijkheid: handel is beter dan hulp - de Haïtiaanse regering moet eigendomsrechten gaan beschermen en bureaucratie afschaffen:
Als de Haïtiaanse regering vanaf nu eigendomsrechten gaat beschermen en allerlei bureaucratische regels afschaft die het leven ondernemers zuur maken, kan het wat worden.
Nee, Groundhog Day is voorlopig nog niet voorbij.

Update 28/1: spelfout gecorrigeerd.
----
Noten:
[1]: Elsevier, 23 januari 2010, gedrukt op versnipperd hout. Ik heb helaas geen link kunnen vinden.
----
Figuren:
[1]: Tom Tomorrow over Pat Robertson. Bekijk de complete strip bij Salon.com.
[2]: François "Pap Doc" Duvalier. (Bron: Wiki Media).
[3]: John Trumbull's painting "Declaration of Independence" (bron: Wiki Media)
[4]: Een markt in Haïti. (bron: Wiki Media).

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP