Van de rijken, voor de rijken door de rijken

>> Saturday, January 14, 2012

Bill Moyers is weer terug. Er is nu een opvolger voor Bill Moyers Journal.  De eerste aflevering van Moyers & Company gaat over - hoe kan het ook anders - de toegenomen ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving. Een uitgebreid interview met de auteurs van het boek Winner Take All Politics, Jacob Hacker en Paul Pierson.

Hoe is het mogelijk dat een klein deel van de bevolking, de rijkste 1% als enige groep geprofiteerd hebben van de groei van de economie de afgelopen 30 jaar.  Het is niet (alleen) de globalisering, want waarom zien we die toegenomen ongelijkheid vooral in de VS en in minder mate in de Groot Britannie.

Hacker & Pierson schrijven over de belastingverlaging van Bush voor de rijken, en dan met name de 0.1% en 0.01% van de rijke bovenlaag van de bevolking. Maar het zijn niet alleen de belastingverlagingen, ook zijn er veel maatregelen door de Amerikaanse overheid genomen die rijken bevoordelen.

Zij laten zien dat de ongelijkheid geen proces is dat "vanzelf" gebeurde, de toename van de ongelijkheid was geen natuurverschijnsel maar een uitkomst van de politiek. De maakbare samenleving is geen utopie van links, maar een realiteit van rechts. Het motto van Lincoln dat de regering van zijn land van het volk voor het volk door het volk is  kan tegenwoordig beter herschreven worden als van de rijken voor de rijken door de rijken.

Bekijk het hele programma (1 uur):


Moyers & Company 101: On Winner Take All Politics from BillMoyers.com on Vimeo.

Update: Het "bewijsmateriaal". Deze grafiek laat goed zien wat er is gebeurd. Vanaf de jaren 70 het gemiddelde (*) inkomen per familie niet of nauwelijks veranderd maar het Bruto Nationaal Product per persoon is gewoon door gegroeid. Waar is al dat geld heen gegaan? (Via Krugman)(*) de mediaan = inkomen waarbij 50% van de bevolking meer verdient (of minder) dan dit bedrag.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP