Eurotop of Euroflop: Wat als het fout gaat?

>> Friday, July 13, 2012Dit is deel 3 in de serie Eurotop of Euroflop:


Stel: Angela en de heren komen er niet uit, er ontstaat trammelant en de eurozone scheurt. Is dat nu een ramp of een zegen?

Sommige economen, politici en stukjesschrijver pleiten voor een ordentelijke boedelscheiding tussen het rijke noorden en arme zuiden. Het opsplitsen van de muntunie in een neuro en zeuro biedt voordelen. Zo kunnen de exporterende zuiderlingen hun munt devalueren. Dat betekent dat de producten goedkoper worden, hun export stijgt en de economie weer aantrekt.

Als typisch progressief weblog wordt Sargasso uiteraard verteerd door interne machtsstrijd. Kortom: wij worden het niet eens. Daarom richten we ons op jou: de reaguurder. Wij schetsen hier twee mogelijke scenario’s. Scenario A: opsplitsing is Europa’s enige kans op verlossing en scenario B, Opsplitsing is helemaal geen oplossing, maar rommelt Europa regelrecht in een jarenlange depressie.

2/7/12: Zie update met scenario C!

Scenario A: Ja, het is een goede oplossing

De zeuro zal direct na het creëren ervan devalueren. Dit heeft tot gevolg dat de landen die er gebruik van maken meer concurrentiekracht krijgen. Na een initiële dip zal de economie weer gaan groeien. Argentinië heeft bewezen dat dit mogelijk is.
Lees de rest op Sargasso


Het was de bedoeling om er een stukje van te maken waarin voor en nadelen van uitsplitsen op een rij worden gezet, maar een commentator merkt al op dat het wel erg eenzijdig was tegen opdeling van de euro. En inderdaad: het kost me gewoon moeite om de voordelen er van te beschrijven. Maar is dat omdat ik niet voorbij mijn eigen voorkeur kan kijken of is dat om dat de nadelen in werkelijkheid zo groot zijn? Ik denk toch echt het laatste. Maar goed, aan u lezer, zoals altijd, de keuze.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP