De Priesters van Phineas

>> Monday, June 2, 2008

Lezend bij (via Dave Neiwert) wordt ik geconfronteerd met de geweldadigheid die ook deel is van de Joods-Christelijke cultuur.

De Priesters van Phineas. Deze secte laat zich inspireren door Numeri 25:

Terwijl Mozes en heel Israël bij de ingang van de ontmoetingstent aan het weeklagen waren, bracht een van de Israëlitische mannen voor hun ogen toch nog een Midjanitische vrouw naar zijn tent. 7 Toen Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op, greep een speer, 8 volgde de Israëliet tot in zijn slaapvertrek en doorstak hem en de vrouw, dwars door hun onderbuik.
In de nederlands vertaling wordt de priester "Pinechas" genoemd. Het doden van een vrouw door haar in de onderbuik te steken met een speer is volgens mij - maar ik ben geen doktor - bijzonder pijnlijk. Bovendien ga je er niet meteen aan dood.

Er zijn mensen die beweren dat je in sommige gevallen iemand mag doden om het leven van een groot antal mensen te redden. In dit geval kwam er een einde aan een plaag die al 24000 mensen het leven had gekost. Dus Phineas kunnen we het misschien niet eens kwalijk nemen: hij maakte een morele keuze. Maar wie roept God ter verwantwoording?

(Updated, 25/8/09, introductie toegevoegd)

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP