Wie gaat dat betalen?

>> Sunday, August 2, 2009

En weer is het Geert Wilders gelukt om in het nieuws te komen, nog wel met iets dat ons Nederlanders na aan het hart ligt: geld. Hij wil weten wat de buitenlanders ons kosten. Hij hoefde er niet eens een persbericht voor te maken of er een persconferentie voor te geven. Het stellen van schriftelijke vragen was genoeg. Na een paar dagen werd het ontdekt door een oplettende reporter van Trouw.

Geert Wilders’ fractiegenoot Sietse Fritsma is voor die kosten-batenanalyse een bombardement begonnen van schriftelijke Kamervragen aan alle leden van het kabinet die iets te maken hebben met migrantenbeleid. In één beweging adresseerde hij begin deze week zijn verzoeken aan de departementen van financiën, sociale zaken, volksgezondheid, volkshuisvesting, onderwijs, economische zaken en defensie. De kern van Fritsma’s vragen is steeds dezelfde: Den Haag geeft onevenredig veel geld uit aan (niet-westerse) allochtonen en ziet daar weinig voor terug.


De media pakken het bericht daarna meteen op alsof het slagroom is. Door sommigen wordt zelfs al ijverig gerekend. Als een andere partij of organisatie die vragen had gesteld dan had niemand er aandacht aan besteed, maar nu het van Geert komt is licht dat anders. Door Pieter Lakeman is dit al eens uitgerekend - Binnen zonder kloppen.

Geert en zijn jongens van Jan de Wit hoeven niets meer te doen. Al het werk, de publiciteit en zelfs het rekenwerk (In papieren Elzevier van 30/7, geen link gevonden) wordt al voor hen gedaan. De jongens en meisjes van Elzevier hebben verstand van geld dus hun bereking zal wel kloppen: we kunnen een rekening van minstens 100 200 Miljard (inclusief rente) versturenboeken.

Oeps..., foutje, wie zei daar versturen? Naar wie gaan we die rekening versturen?

Helaas gaat niemand in op het enige interessante aspect van deze kermis: naar wie mogen we de rekening sturen? Wie hebben er in het verleden geld verdiend aan deze mensen? De bedrijven die in de jaren '50 en '60 gastarbeiders naar Nederland haalden? Of De Nederlandse Staat, de Shell en andere bedrijven, de erfgenamen van de koloniale bezittingen? Daar hebben we deze kermis aan te danken.
ZijWij allemaal hebben in het verleden geprofiteerd, en nu de rekening betaalt moet worden is niemand thuis.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP