Transcript interview Lex Hoogduin

>> Sunday, June 13, 2010

Opmerking: Dit transcript hoort bij een commentaar waarin ik dit interview bespreek.

Link naar mp3; programmastreams van 11/6/10 van 16:31 tot 18:31, 1e stream.

[16:20] Bert van Sloten: En dan de economie. De economie groeit dit jaar iets meer dan waar ze bij de De Nederlandse Bank een half jaar geleden nog van uitgingen. Maar het houdt niet over zeggen ze daar. “Een gematigd herstel”, zo luidt de terminologie van de De Nederlandse Bank en de groei van iets meer van 1 procent die we dit en het volgend jaar zien is vooral te danken aan de export en de groei in Azie en is niet te danken aan het feit dat we hier meer geld uitgeven. Het is eigenlijk ook al weer een normaal patroon, zegt directeur Lex Hoogduin en hij is dus van De Nederlandse Bank.

[16:48] Lex Hoogduin: Het is het normale patroon dat we in Nederland altijd zien na een dip en dan komt het eerste herstel uit het buitenland en dan volgt de rest. In die zin is het niet teleurstellend maar het leidt er wel toe dat het een gematigd herstel is. En als je vooruit kijkt dan zijn de voorruitzichten voor een héél snel herstel van de binnenlandse bestedingen die zijn niet zo heel groot.
André Meinema: Dus eigenlijk best een beetje somber beeld zo.
Lex Hoogduin: Het is een groei tempo dat je kunt verwachten van een economie die net als veel andere economieën die overigens ja [sic] buffers moet herstellen. En dat vergt dat je wat terughoudend bent met uitgeven. Veel meer kun je ook niet verwachten moeten we heel eerlijk toegeven.
André Meinema: Nou hebben we in de voorbije weken wel gezien, hoe snel opeens het sentiment kan omslaan. Zijn dat ook nog factoren die een hele belangrijke, dominerende rol kunnen spelen?
Lex Hoogduin: Ja, ik zei net het herstel is gematigd. Dat is één sleutelwoord. Een ander sleutelwoord voor het huidige beeld is hele grote onzekerheid die hangt samen, voor een heel groot deel, direct of in indirect met de situatie in de overheidsfinanciën. Je ziet een heleboel landen dat er fors bezuinigd zal gaan moeten worden. Dat er onhoudbare tekorten zijn. In welk tempo en wanneer dat precies gebeurt dat is onzeker. In Nederland komt daar nog bij dat we op dit moment nog niet een kabinet hebben. Dat we nog geen programma hebben. Dat we nog niet precies weten wat er in Nederland gebeurt. En er is onzekerheid omdat we niet zeker weten of en in welke mate de onrust op de financiële markten van de laatste maanden doorwerkt in de reële economie van de groei en werkgelegenheid.
André Meinema: Zou je kunnen zeggen dat Nederland door de val van het kabinet en verkiezingen en dus het formeren van het nieuwe kabinet eigenlijk 2010 verloren heeft?
Lex Hoogduin: ik denk niet dat 2010 verloren is. Wat veel belangrijker is wat betreft overheidsfinanciën moeten voorkomen dat 2011 een verloren jaar wordt.
André Meinema: Als het aan de de Nederlandse Bank zou liggen zou je dan kiezen voor het woordje “voorzicht” of voor het woordje “voortvarend”, bezuinigen, begroting op orde helpen.
Lex Hoogduin: Ik denk dat het van belang is om dat voortvarend te doen. Want als je te voorzichtig bent dan stel je maatregelen die hoe dan ook genomen moeten worden. Die stel je uit. En het is hier zo dat van uitstel kan geen afstel komen. Sterker nog als je uitstelt dan zul je sterkere maatregelen later moeten nemen omdat inmiddels het overheidstekort en vooral de overheidsschuld verder is opgelopen. Het tweede waar je rekening mee moet houden is dat je in zo’n situatie waarin je probeert de zaak te ver weg te schuiven, de overheidsfinanciën als een soort grauwsluier over de economie blijven liggen wat mensen onzeker kan maken want ze weten dat op enig moment wat moet gebeuren. Ze weten niet precies wanneer, niet precies wat er gebeurt. Dat kan leiden tot een aantasting van het vertrouwen wat op zichzelf ook weer slecht is voor de economische groei, zelfs zonder dat je maatregelen hebt genomen. En het laatste effect is dat je dan langer wacht met het herstel van de buffers in de overheidsfinanciën, en die buffers zijn er niet voor niets. Die zijn er om klappen die je in de economie kan krijgen, waarvan we hopen dat ze zich niet voordoen, maar dat kun je nooit uitsluiten, kunt opvangen. En als je minder buffer hebt of geen buffers hebt dan werk een gegeven tegenslag veel harder door in je economie dan wanneer je buffers hebt.
André Meinema: En dan is de electorale verwarring die ontstaan is of de politieke versplintering dan niet de negatieve factor?
Lex Hoogduin: Ja dat zijn woorden die u gebruikt. Ik probeer te kijken naar wat er economisch nodig is. Duidelijk dat er op dit moment we in vele landen maatregelen moeten nemen. Dat Nederland daar ook bij hoort. Dat we een goede uitgangspositie hebben, Dat het heel belangrijk is dat het nieuwe kabinet, hoe dat er ook maar uitziet, dat huiswerk voorvarend ter hand pakt.
André MeinemaBert van Sloten: en dat zei directeur Lex Hoogduin, hij is van De Nederlandse Bank. En hij was in gesprek met André Meinema. [20:30]

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP