Geen ideologie maar economie

>> Saturday, June 18, 2011

Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt Nout Wellink geïnterviewd. Over de EU doet hij de volgende uitspraak:

De Europese Unie is geen ideologisch project, het is een rationeel economisch project. Maar als het niet goed wordt uitgelegd, ontstaat het gevoel dat de technocratie het project overneemt. Politici moeten de voordelen van Europa meer durven benoemen, in plaats van zich te richten op nadelen zoals ‘ze pakken onze belastingcenten af'.

De EU in 1952 is begonnen als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) - maar het was natuurlijk maar een eerste begin. We moeten niet vergeten dat Duitsland nog maar net was verslagen ook mee deed in dit samenwerkingsverband. Het was een eerste stap op de lange weg naar eenheid in Europa. Na twee wereldoorlogen twijfelde niemand aan de noodzaak daarvan.

We zijn het niveau van de EKSG niet overstegen: metaal en brandstof en zijn nu vervangen door "economie" maar waar is de grotere samenwerking en het besef van lotsverbondenheid? Volgens Wellink moeten we het alleen beter uitleggen aan de burger, maar dit is niet meer uit te leggen. In naam van de economische gemeenschap wordt nu Griekenland leeggeplunderd en is onze regering bezig te hard te snoeien in culturele voorzieningen, de zorg, onderwijs en zelfs ons leger wordt koud gesaneerd.

Geef mij dan maar een beetje meer ideologie en minder economie.
----
Correctie EKSG = EGKS, dank @fzwaan

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP