Gevangenen van onze vrijheid. Over de detentie en behandeling van Fayiz Al Kandari en Fouad Al Rabiah.

>> Monday, May 3, 2010

Morgen is het 4 mei. Wij herdenken dan dat we 65 jaar geleden zijn bevrijd van een wrede bezetter en we eren onze bevrijders op 5 mei. Ieder jaar ben ik er bij in Wageningen als de steeds kleinere ploeg oude mannen in de parade voorbij loopt.

Ook nu weer vechten de Amerikanen voor onze vrijheid.  Goed toch zou je denken. Hoewel … stelt u zich het volgende voor:

U bent zich van geen kwaad bewust. Toch wordt u op een dag opgepakt omdat u op de verkeerde plaats bent op het verkeerde moment. U bent daar omdat u zich als hulpverlener het lot aantrekt van de vluchtelingen die daar zijn gestrand. In het dagelijks leven heeft u gewoon een baan. Maar gelukkig: al snel hoort u dat u wordt uitgeleverd aan de Amerikanen. U vindt dat helemaal niet vervelend, integendeel: de Amerikanen hebben nog geen 20 jaar geleden uw land bevrijd van een wrede bezetter: Saddam Hoessein. U hebt dus niets te vrezen want u heeft niets gedaan en de Amerikanen staan toch aan de goede kant?

Fout gedacht.

Deze blogpost gaat over Fayiz Al Kandari en Fouad Al Rabiah. Twee Koeweiti die in 2001 zijn gevangen genomen in Afghanistan. Al Rabiah is vorig jaar december 2009 vrij gelaten is weer terug in Koeweit. Al Kandari zit nog steeds gevangen op Guantanamo Bay en wacht op voorgeleiding voor een rechter. Zij worden verdedigd twee militairadvocaten [1] Lt. Col. Barry Wingard and Lt. Cmdr. Kevin Bogucki. Ik baseer deze post op de speciale “Guantanomo Town Hall” podcast van BlogTalkRadio. Zie ook Scott Horton op zijn onvolprezen No Comment die regelmatig blogt over deze en soort gelijke zaken. Ook Andy Worthington heeft over deze zaak geschreven.

Fouad Al Rabiah
Al Rabiah heeft 8 jaar onschuldig gevangen gezeten is vorig jaar vrijgelaten. Het heeft 7 jaar geduurd voordat hij aan een rechter werd voorgeleid om gehoord te worden over zijn aanhouding. (In het Engelse taalgebied noemt men dit grondrecht Habeas corpus). Toen de rechter de bewijzen van de Amerikaanse overheid zag had zij geen andere keuze dan hem vrij te laten omdat er geen enkel bewijs tegen hem was.

Al Rabiah is een gelovig moslim, van 42 jaar en in dienst bij Kuwait Airways. Het is niet de eerste keer dat hij als hulpverlener in diverse oorlogsgebieden aanwezig was. Elke keer met toestemming van zijn werkgever die volledig op de hoogte was van zijn verblijf en activiteiten. Zo ook deze keer. In juli 2001 was hij 10 dagen in Afghanistan als hulpverlener om de situatie in vluchtelingenkampen te onderzoeken. In oktober 2001 ging hij voor een tweede bezoek naar Afghanistan. Ook deze keer moest hij daarvoor verlof opnemen: 14 dagen vakantie. Zijn werkgever wist dus steeds wat hij ging doen. Maar deze keer kwam hij niet terug. In oktober 2001 werd hij opgepakt toen hij probeerde terug te keren via Iran. Hij werd bij de grens tegengehouden. Voordat hij werd gearresteerd heeft hij nog contact gehad met zijn broer en via hem zijn baas gevraagd om extra vakantie dagen. Dat is controleerbaar en het is niet iets dat een terrorist zal doen.
Het staat 100% vast dat Al Rabiah een onschuldige hulpverlener is. Er is geen enkele reden om iets anders te geloven.

Hij is gearresteerd enkel omdat hij Arabier is. Een Arabier in Afghanistan op dat moment was in de ogen van de Amerikanen per definitie verdacht. Maar als er verder geen enkel bewijs was waarom is hij dan zo lang vast gehouden? Voor een deel komt dat door een cultureel misverstand.
[8:20] The united states government new there was an important member of Al-Qaeda Adull Abdalla al-Kuwaiti. It just so happens that mr Al Rabiah also goes by the name Abdull Abdalla al-Kuwaiti. And this is why I say it’s cultural misunderstanding. Because to American ears Abdull Abdalla al-Kuwaiti sounds like such a specific name. It sounds like Kevin Bruce Kevin Bogucki and you ask yourself how many Kevin Bogucki’s can there really be in one particular geographic location? But Abdull Abdalla al-Kuwaiti. All that means is Son of Abdulla from Kuwait or the Father of Abdulla from Kuwait. So it would be like describing someone as Johns father from New York.[transcript KKB]

Uit dit citaat wordt duidelijk hoe naïef en slecht voorbereid de Amerikanen deze oorlog zijn begonnen.

Het meest schokkerende is dat men hem door langdurige en zware verhoren zover heeft gekregen dat hij misdaden heeft bekend die hij niet heeft begaan. Deze misdaden waren bovendien zo absurd dat de rechter dit omschreef “volkomen ongeloofwaardig”:
It defines logic that in October 2001 after completing a two week leave from Kuwait Airways where he had worked for 20 years Al Rabiah traveled to Tora Bora and began telling senior Al Qaeda leaders how they should organize there supplies in fixed square mile mountain complex that he had never previously seen and it was occupied by people who he had never previously met.[11:07] while at the same time acting as supply technician and mediator of supply disputes that arose among various fighting factions. This man who had previously beyond dispute only visited Afghanistan only for 10 days a few months earlier was somehow now in charge of supplies at the Tora Bora mountain complex. This is absolutely ridiculous and yet the interrogators managed to get him to admit that. And how did they do that? They did it by telling him that he was never to go home if he didn’t admit to something, because no one leaves Guantanamo Bay as an innocent man.

So eventually over time despite his initial protestations of his innocence mr Al Rabiah eventually started saying exactly what they wanted him to say. The interrogators would hear a random unreliable peace of information from an other detainee and then they would tell mr. Al Rabiah that exact same piece of information and he would give it back to them because that’s what they wanted him to say.[transcript KKB]

Dus zo doet men dat tegenwoordig - “inlichtingen verzamelen” - tijdens een moderne oorlog die wordt gevochten met de meest geavanceerde apparatuur en computers die te krijgen zijn. Ik blijf me verbazen om de domkoppigheid van de Amerikanen, maar dat terzijde.

Ondanks het feit dat de bewakers en ondervragers dus wisten dat het allemaal onwaar was (zij vertelden de gevangene immers zelf wat het antwoord moest zijn) werden steeds wredere en brutalere verhoormethoden gebruikt. De Geneefse Conventies waren volgens hen toch niet van toepassing omdat het geen reguliere soldaten waren maar terroristen. Wel pech wel natuurlijk als je geen terrorist bent. De Amerikaanse regering wist dat elk bewijs tegen hem waardeloos was. Het enige wat de regering tegen hem had was zijn schuldbekentenis, die een valse – want afgedwongen - bekentenis was.

Al Rabiah is in december 2009 vrijgelaten en terug gekeerd naar Koeweit. Dat kon pas gebeuren nadat hij na 7 jaar onschuldig vastgehouden te zijn de mogelijkheid kreeg zijn zaak voor de rechter te verdedigen. Voor de rechter bleek dat de regering geen enkel argument of bewijs had om Al Rabiah nog langer vast te houden. Al Rabiah is nu vrij, maar deze zaak bewijst dat er onschuldige mensen in Guantanamo Bay zitten. Dit is zo on Amerikaans zegt een van de militairadvocaten – het gaat in tegen alles waar wij voor staan.

Fayiz Al Kandari
Luitenand Kolonel Wingard vertegenwoordigt Fayes Al Kandari. Een 34 jaar oude Koeweiti die nu voor het 9e jaar gevangen zit zonder dat er beschuldigingen tegen hem zijn uitgebracht. Al Kandari is even onschuldig als Al Rabiah.
Blogger GottaLaff op Political Carnival schrijft over de behandeling die Al Kandari heeft moeten ondergaan.

(hij vraagt aan de lezer: stel u voor dit werd uw kind of broer of geliefde aan gedaan)

Now imagine this: That person you adore...
  • enduring wood screws piercing his scull during a 24-hour plane ride to Cuba where he'd be imprisoned
  • having his ribs broken by strangers who don't speak his language
  • choking on blood from a head laceration after having been beaten
  • being exposed to temperatures that chilled him to the bone, then having cold water thrown all over him
  • having his eardrums nearly explode from excruciatingly loud music
  • suffering from severe sleep deprivation night after night until he had no idea what day it was, or if he was even sane any more
  • being left for days chin-deep in sewage and blood-infested icy water
  • hearing death threats whispered into his ear
  • being stripped naked and humiliated in front of men and women who taunted him.... and worse.
Al Kandari is door troepen van de Noordelijke Alliantie gevangen genomen dus niet door Amerikanen. Hij is tegen betaling aan de Amerikanen uitgeleverd. Er is geen enkel bewijs dat hij heeft deelgenomen aan vijandelijke handelingen tegen Amerikanen. Toen hij hoorde dat zou worden uitgeleverd aan de Amerikanen was hij zelfs blij: als Koeweiti is hij juist pro-Amerikaans. De Amerikanen hebben hem zelfs bevrijd van Saddam Hoessein tijdens de eerste golfoorlog.


Als hij aan de Amerikanen wordt overgedragen beginnen ze meteen met de “enhanced interrogation” – marteling dus. De eerste Amerikaan die hem ziet heeft hem een vuistslag in het gezicht. Zomaar, zonder enige reden. Vanaf dat moment is hij de meeste tijd geketend. Soms wordt hij dagen lang met handen aan het plafond vastgebonden. Dagenlang wordt hij wakker gehouden. Van het ene op het andere moment is hij in een nachtmerrie terecht gekomen. Een nachtmerrie die nu 9 jaar heeft geduurd en nog niet is afgelopen. De enige aanklacht die er tegen hem is, is dat hij als Arabier in Afghanistan was. In 2002 wordt hij overgebracht naar Guantanamo Bay. Een vrouw zegt tegen hem: “you are going to hell you son of a bitch for what you did on 9/1”. Een misdaad waar Al Kandari part nog deel aan had. Duizenden foto’s worden hem getoond van mannen die hij niet kent. Dat zegt hij ook, maar zijn ondervragers blijven vol houden: we weten dat jij deze mensen kent. Al Kandari blijft bij zijn verhaal - in tegenstelling tot veel anderen die wel bekennen.

Uiteindelijk zijn er twee mogelijke aanklachten die volkomen absurd zijn:
1. Hij is een soort super Al Qaeda lid – dit alles op basis van “bekentenissen” van andere gevangen. Volgens deze theorie heeft hij duizenden uren video opnamen gemaakt en verspreid in het MO. (Van deze tapes is er overigens niet een terug gevonden, de Amerikaanse regering heeft niet een voorbeeld voor de rechtszaak kunnen vinden)
2. Hij was in een trainingkamp – ook gebaseerd op bekentenissen van andere gevangenen.

De gang van zaken bij dit soort “bewijzen” is als volgt: een gevangen hoort van andere gevangenen dat die of die zus of zo heeft gedaan. Deze gevangen “bekent” dat tijdens zijn verhoor. Dit wordt vertaald voor de ondervrager. De ondervrager maakt daarvan een rapport en geeft dat door aan zijn superieur. Deze vat dit vervolgens samen geeft het door aan zijn superieuren. Dit is alles bewijs dat er is. Veel mensen zijn alleen maar opgepakt omdat de Amerikanen $20.000 betaalden per Arabier die in Afghanistan aanwezig was op het moment van de inval.

Obama v.s. Bush
De regering Bush is intussen al meer dan een jaar afgetreden en vervangen door de regering Obama. Dit heeft echter geen enkel verschil gemaakt voor de bandeling van deze gevangen, of voor de mogelijkheid dat zij een eerlijk proces zouden krijgen hebben. Obama is naar het schijnt nog steeds bezig om een wet voor te bereiden waardoor het mogelijk moet worden om mensen zonder enige vorm van proces vast te kunnen houden voor de rest van hun leven.

Bij veel mensen in Europa, links en rechts, bestaat de indruk dat er met Obama een einde is gekomen aan deze praktijken. O, het martelen is wel gestopt maar dat is al onder Bush gebeurd. Het vasthouden van onschuldige mensen zonder dat de mogelijkheid hebben tot een eerlijke rechtszaak gebeurd nog steeds.

Het is mij niet duidelijk welke zaak er wordt gediend door (veelal onschuldige) mensen zo lang te mishandelen en zonder rechtszaak gevangen te houden. Is het dan misschien toch waar dat Barak Hussein Obama stiekem werkt aan het stichten van het nieuwe Kalifaat? Want als er een beweging voordeel heeft van deze praktijken dan zijn dat wel radicale, anti-Amerikaanse moslimfundamentalisten zoals Al Qaeda.

Natuurlijk zijn niet alle mensen op Guantanamo Bay onschuldig. Maar zoals deze twee verhalen laten zien zaten en zitten er nog steeds onschuldige mensen. Al jaren lang. Onder de meest inhumane omstandigheden. In naam van onze vrijheid. De vrijheid waarvoor wij onze bevrijders van 65 jaar geleden nog steeds zo dankbaar zijn.

----
Noten
[1] Dit zijn Advocaten in een militaire tribunaal neem ik aan. Het zijn zelf ook leger-officieren. Van de website: Lt. Col. Barry Wingard and Lt. Cmdr. Kevin Bogucki, the U.S. military attorneys for Kuwaiti Guantanamo Bay detainee Fayiz Al Kandari, […] Lt. Col. Wingard, a Judge Advocate General (JAG) in the Air Force, has served 26 years in the U.S. military and is a veteran of both the Bosnia and Iraq conflicts. Lt. Cmdr. Bogucki, a Judge Advocate General (JAG) in the Navy, previously represented former Kuwaiti detainee Fouad Al Rabiah, an innocent man who was released from Guantanamo Bay in December 2009. Fayiz Al Kandari, who was sold into U.S. custody in 2001, has been imprisoned for more than eight years.
----
Figuren
[1] Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
[2] Fouad Al Rabiah
[3] Rechter Kollar-Kotelly. Door Reagan benoemd, zeker geen bleeding heart liberal

[4] Khogyani District, Nangarhar Province, Afghanistan. Looking south to the Tora Bora (Koh-i-Safed) mountains (bron: Wikimedia)
[5] Fayes Al Kandari
[6] Gevangenen in Guantanamo Bay (Washington Post)
[7] Kaart oost-Afghanistan met Tora Bora  (WikiMedia)
[8] Bevrijding in Nederland (http://www.mijngelderland.nl/snuffelen-in/foto-video/fotogalerie-festival-gelderland-1900-2000/galerie-6/)


----
Update 3/5/10: de radio applet van BlogTalkRadio verwijderd omdat deze automatisch start bij laden van de pagina.

2 comments:

Bart May 15, 2010 at 12:02 PM  

Eigenlijk is het hele Guantanamo Bay en de martelingen een collectieve uiting van Punishment by Proxy en Selective Amnesia (http://www.mailmandelivers.net/narcissism2/narcissists-punishment-by-proxy.html voor een heldere uiteenzetting van het verschijnsel).

Het is absoluut niet goed te praten, maar het is de psychologische reactie op een moeilijk identificeerbare bedreiging. Wij [het slachtoffer], als westerse wereldburgers weten niet goed _wie_ terrorist [de agressor] is, dus projecteert men [de verenigde staten via de media, dus uiteindelijk de wereldbevolking met westerse denkbeelden] de woede op de gehele groep die herkenbare kenmerken vertoont ván de agressor.

Het enige dat deze globale waanzin zal doen stoppen is tijd, het wegnemen van de bron van de trauma dus het executeren van Osama Bin Laden òf een door een mediator afgedwongen publiek _welgemeend_ excuus van de agressor alsook het slachtoffer en het tonen van de wil samen door één deur te kunnen, zoals we vroeger op school hebben geleerd; waarbij de eerste oplossing leidt tot het langzaam helen van de wond, maar een lelijk litteken achterlaat; het tweede slechts een tijdelijke pleister is op de etterende wond welke regelmatig moet worden vervangen en alleen het laatste overblijft voor een duurzame, constructieve oplossing.

Koekebakker May 15, 2010 at 11:03 PM  

Hoi Bart,

Democratieën zijn bijzonder kwetsbaar voor terreur. Als je het nuchter beschouwt is het eigenlijk vreemd dat een paar doden (zelfs 3000) zo'n reactie kunnen oproepen. Ik ken de statistieken niet maar volgens mij worden per jaar in de VS veel meer mensen vermoord, of overlijden door verkeersongelukken. Toch maakt niemand zich daar druk over.

De aanslag van 9/11 kwam op een bijzonder "goed" moment en de beelden deden het goed op TV. (N.B. ik wil het niet kleineren: het is een massamoord op ongekende schaal.) Maar het belangrijkste was dat er op dat moment een politieke stroming in de VS aan de macht was die deze gebeurtenis goed kon gebruiken: de NeoConservatieven. Al lange tijd wilden zij dat Amerika haar macht zou kunnen ontplooien - het liefst in het Midden-Oosten.

Wat er daarna gebeurd is weten we. Het opzij zetten van "ouderwetse regels" zoals de Geneefse Conventie is daar een onderdeel van.

Volgens mij begrijpen wij in Europa nog niet hoe Amerika aan het veranderen is. Wat ooit onze bevrijders waren begint steeds meer op een "empire" te lijken. Een evil empire dan.

Ik moet steeds aan "Star Wars" denken, een van de films begint op de planeet waar de rebellen zich hebben verscholen. We zien dan hoe onbemande "drones" (verkenners) de rebellen ontdekken.

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP