Politiek voetbal: de wedstrijd VVD - PvdA

>> Sunday, June 3, 2012Politiek is een vorm van vermaak, goedkoop en plat vermaak. Dagelijks worden wedstrijden uitgezonden op TV waarin we politici zien die niet op de bal, maar op de man spelen. En net als bij het Songfestival mogen de toeschouwers stemmen wie de beste is, vroeger één keer in de vier jaar, tegenwoordig gemiddeld één keer per twee jaar. Gezien het niveau is het amateurklasse voetbal. Afgelopen maandag was de klassieke derby VVD – PvdA op TV, deze keer bij de EO met arbiters Andries Knevel en Tijs van den Brink. De PvdA speelt uit met Diederik Samsom en de VVD heeft Stef Blok opgesteld.

... Lees de rest op Sargasso.

Ik heb lang niet alle pareltjes van wijsheid van de heren in de post op Sargasso kunnen gebruiken, anders zou het verhaal veel te lang worden. Voor de liefhebbers daarom nog een paar howlers zoals Bob Somberby zou zeggen.

Schulden
Als Samsom het heeft over consumentenvertrouwen gaat Blok daar overheen met vertrouwen van investeerders:

Samsom: Onze export, onze export groeit. Het grote probleem is dat wij in een recessie zitten omdat de binnenlandse bestedingen terugvallen en de bedrijfsinvesteringen wegvallen. Het vertrouwen is nergens in Europa zo snel gedaald. U pocht over uw vertrouwen, maar nergens in Europa is het zo snel gedaald in het afgelopen jaar als in Nederland. De binnenlandse bestedingen vallen stil.
Blok: Schulden leiden niet tot vertrouwen.
Niet alleen doet Blok hier of zijn neus bloed, door het onderwerp subtiel te veranderen, het is ook onzin. Investeerders vluchten uit de schuldenlanden, niet omdat de schulden zo hoog zijn maar omdat ze bang zijn voor het uiteenvallen van de eurozone. Daarom is bij ons de rente zo laag en in Spanje en Italië zo hoog. Investeerders zitten überhaupt niet op deze crisis te wachten, en houden hun geld liever in hun zak, of steken het in veilige obligaties van landen als Nederland, Duitsland, de USA of Japan. Blok lijkt dit niet te beseffen en hij is degene die met vuur speelt, niet Samsom. Een andere reden waarom niet wordt geïnvesteerd is dat er onvoldoende vraag is. Er is genoeg ongebruikte productiecapaciteit, dus waarom zou een ondernemer uitbreiden, of mensen in dienst nemen?

De kleine Staat
Samsom onderbreekt Blok als hij zit te pochen over zijn succes met het kleiner maken van de Staat:
Samsom : Maar dit doet u nou anderhalf jaar, hoe succesvol is dat?
Blok: Terechte vraag. De eerste stap van dit kabinet was minder ministers, minder ministeries. Wat mij betreft dringend noodzakelijk. Dat levert geld op. Dat betekent ook minder bureaucratie. Ook in dit pakket waar we het nu over hebben wordt er opnieuw bezuinigd op ministeries, opnieuw bezuinigd op gemeentes. Dat vind ik een belangrijke keuze. Ik vind eigenlijk jammer dat in die goede jaren toen dat ook gekund is [sic] dat niet gebeurd is. Maar nogmaals dat vind ik een hele wezenlijke want dat betekent dat je minder [onverstaanbaar] uitgeven.
Het is werkelijk lachwekkend wat Blok hier zegt: het kleiner maken van de regering en de ministeries levert geld op. Hoeveel geld eigenlijk? Enige tientallen miljoenen? Het bezuinigen op gemeentes levert natuurlijk wel veel geld op, maar wie is daarmee geholpen? Dit zal er alleen maar voor zorgen dat de economie verder krimpt doordat lokale voorzieningen worden wegbezuinigd. De kwaliteit van het bestuur wordt minder omdat er minder ambtenaren op ministeries en in de gemeentes zijn die dit kunnen uitvoeren. Blok gaat er blijkbaar vanuit dat ambtenaren niets anders doen dan nutteloze en hinderlijke regeling maken. Bureaucratie noemt hij dat. Hij schets een Kafkaiaans beeld van de ambtenaar: cynische bureaucraten die nutteloze regels bedenken om onschuldige burgers onder de duim te houden. Het zegt meer over Blok dan over de ambtenaar.
Samsom krijgt geen kans voor verweer, want de talkshow hosts onderbreken de discussie omdat ze willen weten wanneer de heren "begrotingsevenwicht" denken te bereiken.

Gemiste kans
Blok laat keer op keer zien dat hij niet weet waar hij over praat. Maar helaas laat Samsom bijna alles passeren. Bijvoorbeeld in het volgende fragment. Hij begint goed door er op te wijzen dat bezuinigen niet helpt, sterker nog, de praktijk heeft dat bewezen: het begrotingstekort is niet minder, maar meer en de economie groeit niet, maar krimpt na 2 jaar Rutte.
Samsom: En daarom zit u op een begrotingstekort van 4,6 % en krimpt de economie en stijgt de werkloosheid, dat is het recept van Rutte de afgelopen anderhalf jaar.
Blok: Nou dat is een punt daar wil ik op ingaan, want dat is een punt wat mensen ook merken. En je ziet dat de landen die gekozen hebben voor hoge schulden een veel hogere werkloosheid hebben dan Nederland. En ik vind het dus een heel gevaarlijke redenering om te zeggen dat, terwijl je overal ziet hoe het misgaat, omdat die landen veel meer geld kwijt zijn aan rente, geld dat je dus niet kunt uitgeven aan onderwijs …
Samsom: Maar u schiet door naar de andere kant, ik kies niet voor hoge schulden …
Op dit soort momenten zit echt te kijken zoals de toeschouwers in de foto boven dit artikel: ja, ja, ... hij gaat scoren, hij schiet .... ooohhh... net er naast.
Samsom begint goed, maar Blok "pakt de bal af" zou je kunnen zeggen. Hij begint over schuldenlanden die er voor gekozen hebben om hoge schulden te maken. Dit is onzin. Alleen de Grieken hebben zich onverantwoordelijk gedragen. Spanje en Ierland zijn het slachtoffer van de instroom van goedkope euro's in de tijd toen iedereen dacht dat de bomen tot hemel zouden groeien. Overal in Europa was de rente gelijk en de markt ging er vanuit dat er een effectieve muntunie was. Dit jaagde de economie in die landen op hol en er ontstond een vastgoedbubbel. Je kan het Spanjaarden en Ieren verwijten dat ze dat lieten gebeuren, maar het is evengoed de verantwoording van bestuurders in Duitsland en van de ECB. Die keken alleen maar toe, verdienden er aan, en lieten het gebeuren.
Blok redeneert precies andersom: hij begint bij de gevolgen, de hoge schulden en zegt dat dat de oorzaak is. Samsom staat echter toe dat Blok de bal op deze manier overneemt en bevestigt indirect dat Blok gelijk heeft door te zeggen ... ik kies niet voor hoge schulden. Als of dat het punt was! Misgeschoten dus.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP