Geschienisles van Amanda Kluveld: "de Islam is achterlijk en Obama is haar appeaser"

>> Sunday, October 18, 2009zie update
Amanda Kluveld beweert dat Job Cohen van de Islam af moet blijven. Maar wat beweert Amanda zelf over de Islam? Ik vraag mij af of de Islam in betere handen is bij de historicus Amanda Kluveld dan bij de politcus Job Cohen. In het artikel doet ze ook enkele andere bijzondere uitspraken over de invloed van wetenschap en media waar in een latere post misschien nog op terug kom.

Volgens Job Cohen is in het debat over de Islam teveel aandacht voor extremen. Een van de oorzaken hiervan is dat er te weinig aandacht voor de Islam is in de wetenschap. Cohen denkt dat wetenschappers meer orde en evenwicht in dit debat kunnen brengen.
Job Cohen constateert dat in het publieke debat over de islam, vooral aandacht uitgaat naar de extremen. Een oorzaak daarvan is volgens hem dat de wetenschap zich niet voldoende bezighoudt met dit specifieke debat en daarom nalaat er orde en evenwicht in aan te brengen.

Hij rekent het tot de maatschappelijke taak van wetenschappers om dat wel te doen. Tegelijkertijd beschuldigt Cohen opiniemakers ervan dat zij wetenschappelijke inzichten negeren. Mede hierdoor, en dit is volgens Cohen zelfs exemplarisch, is het boek van Dalia Mogahed en John Esposito Who speaks for Islam, nauwelijks tot politici en andere beleidsmakers doorgedrongen.

Toevallig was Amanda vorige week te horen in het programma ObaLive (Vrijdag 9 oktober 2009, 19:00 - 21:00 uur, Radio 5, de paneldiscussie in het 2e uur) van de Humanistische Omroep. In deze uitzending gaf zij geschiedenisles over de Islam en de 2e Wereldoorlog en het is interessant om eens te kijken hoe een historicus en wetenschapper als Amanda dit doet.

Geschiedenisles van een wetenschapper
Naar aanleiding van het winnen van de Nobelprijs voor vrede vraagt Theodoor Holman aan Amanda of zij denkt dat hij deze verdiend heeft. Haar antwoord is negatief zoals te verwachten. Zij geeft als reden dat hij een schandalige speech heeft gehouden in Cairo (transcript Koekebakker):

Theo: Ja de Cairo rede, waarom vind je die schandalig, leg dat eens uit?
Amanda: Omdat hij het daar heel gewoon vond om de hele geschiedenis van ons in te leveren, door bijvoorbeeld de boekdrukkunst en de uitvinding van het magnetisch kompas - hij dacht er zitten toch geen chinezen in de zaal - om die toe te schrijven aan de moslims. Iedereen vond dat - ik heb het hier ook wel eens hier aan tafel te berde gebracht en toen vond men dat een manier om de gastheer te coifferen. Ik vind dat gewoon liegen. Ik vind het een uitverkoop van de geschiedenis en waar je voor staat, alleen om een handreiking te maken. Hij is ook iemand die het heeft over de Holy Koran en de Holy Ramadan. In het Witte Huis vierde hij de Holy Month of Ramadan, dat vind ik bespottelijk. Sinds wanneer is dat een heilige maand en voor heel mensen, niet-moslims, is dat helemaal geen heilige maand, waarom moet hij dan zeggen dat het wel zo is. Dus hij doet allerlei handreikingen ook nu met zijn nieuwe adviseur voor interreligieuze zaken, een Moslima die een groot fan is van de sharia. Die eigenlijk vindt dat dat een toppunt van genderrechtvaardigheid is. En die wil eigenlijk dat de wijsheid van moslims en ideeën van moslims overal ter wereld in het Witte Huis terecht komen zodat ook Obama daar zijn voordeel mee kan doen. Daar doet hij helemaal niets tegen. Ik heb niet het idee dat Obama wel weet hoe er vrede moet komen en dat is namelijk door je volkomen te onderwerpen aan dit soort merkwaardige ideeën van de Islam. En dat wil hij doen.

Theo: vind jij eigenlijk dat Chamberlain II de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen?
Amanda: (lacht hard) nou ik denk dat dat ... ja.
In haar column in de Volkskrant over de Nobelprijs, haalt zij op vergelijkbare wijze uit:
Kortom, wie denkt dat Obama alleen maar uit woorden bestaat en niet uit daden, heeft het toch echt verkeerd. Obama doet alles voor de wereldvrede. Hij weet dat je vrede alleen kunt bereiken door alles in te leveren wat je lief hebt. Door nederig plat op de grond te gaan liggen, jezelf overleverend aan de wil van je vijand.

Geef je vijand wat hij wil. Keer hem niet alleen jouw linkerwang toe, maar draai ook de wang van je vrienden, je vrouw en je kinderen zijn richting uit. De vijand heeft dan opeens veel minder problemen met jou. En dan is er vrede. Obama heeft dat begrepen. Daarom krijgt hij de prijs.
Geschiedenisles van een politicus
Wat heeft Obama nu eigenlijk gezegd? Hier is de gewraakte passage van Obama's speech, gehouden op 4 juni 2009 in Cairo waarin hij de Islam prijst (vetdruk van mij):
As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam - at places like Al-Azhar University - that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality.
Geschiedenisles van Koekebakker
Zulk hooggeleerde docenten - Amanda Kluveld is historicus en professor aan de universiteit van Maastricht en Barak Obama is President van de Verenigde Staten, niet de minsten dus - en toch zijn ze het zo met elkaar oneens. Amanda heeft elders zelfs geschreven dat Obama slijmde door keihard te liegen.

Zoals in huize Koekebakker gebruikelijk nemen we dit soort uitdagingen graag aan, en deze keer is het een hele waslijst. Aangezien Koekebakker overdag zijn dagelijks brood moet verdienen in de koekebakkerij duurt dat enige tijd. Het onderzoek en denkwerk voor deze post heeft veel tijd gekost. Het is maar goed dat Mevrouw G. zoveel geduld heeft.


Het is waar dat de Arabieren het magnetisch kompas niet hebben uitgevonden maar het is ook waar dat zij hebben (pdf) bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Het woord algebra komt nota bene uit het Arabisch het is een verbastering van Hisab al-jabr w'al muqabala, geschreven rond het jaar 830 door de astronoom en wiskundige Mohammed ibn-Musa al-Khowarizmi. Ons woord "algoritme" is een verbastering van de naam van de auteur al-Khowarizmi.

Ook voor de boekdrukkunst geldt dat deze weliswaar niet is uitgevonden door de Arabieren maar zij hebben het wel op grote schaal toegepast in de tijd dat wij in Europa nog met een ganzeveer op perkament schreven.


Wat mij nog het meest heeft geërgerd is de vergelijking met Chamberlain. Het zal we grappig bedoeld zijn geweest, Theo Holman houdt zoals bekend wel van een grapje, maar leuk is de grap niet. Omdat deze vergelijking door Geert Wilders en andere conservatieven vaak wordt gemaakt heb ik toch maar eens de belangrijkste feiten op een rij gezet.

In de eerste plaats ben ik mij gaan afvragen wat Neville Chamberlain voor iemand was en waarom hij deed wat hij deed. Het blijkt dat hij in eerste instantie eigenmachtig met Hitler ging onderhandelen toen het er naar uitzag dat oorlog onvermijdelijk was. Bedenk dat het jaar 1938 was niet 1928 toen er nog wel wat aan het fascisme gedaan had kunnen worden. Hitler was een feit, een gegeven dat niet meer uitgegumd kon worden, ook niet door te slijmen, om Amanda's term maar te gebruiken.

In 1938 onderhandelde Chamberlain met Hitler over de onafhankelijkheid van Sudetenland - een deel van Tsjecho-Slowakije dat grensde aan Duitsland en waar veel Duitsers woonden. Uiteindelijk kreeg Hitler zijn zin, Hitler, Chamberlain, Daladier en Mussolini tekenden het verdrag van München.

Wat Chamberlain deed, deed hij uit het besef dat oorlog het ergste is wat er kan gebeuren en dat al het mogelijke gedaan moest worden om het te voorkomen
War is a fearful thing, we must be very clear before we embark on it, that it is realy the great issues that are at stake.


Volgens Churchill nam Chamberlain het risico vernederd te worden in ruil voor de mogelijkheid van vrede. Maar uiteindelijk werd hij vernederd èn kreeg hij een oorlog. Ondertussen werkte Chamberlain wel degelijk verder aan de verdediging van Engeland. Maar het was eigenlijk al te laat. Al ruim 5 jaar waren verstreken sinds de machtsovername van Hitler en de Gleichschaltung.

Geschiedenis
Het verbaasd mij dat Amanda die toch historicus is, zo onnauwkeurig opinieert. Ik kan het niet anders zien. Eerst maakt ze van de betekenis van de Islam een karikatuur en met een paar zinnen wordt een cultuur naar de vuilnisbelt afgevoerd, alsof het heel gewoon is.
Daarna maakt ze de vergelijking van Obama met Neville Chamberlain. Dit is een slechte vergelijking. Chamberlain heeft een verkeerde inschattingen gemaakt. Maar hij is niet verantwoordelijk voor de oorlog die Hitler even later begon en die hij al lang daarvoor had gepland. Er was al geen andere keuze dan oorlog sinds de Gleichschalting in 1933.
Wat Chamberlain deed maakte helemaal niets meer uit, behalve dan dat hij hiermee wat tijd won, tijd die Engeland nodig had om zich te bewapenen. Dus misschien was de appeasement
wel helemaal niet zo dom. Maar ik ben geen historicus en laat het oordeel hierover graag over aan de deskundigen.
Maar er is nog een andere reden waarom dit zo'n vervelende vergelijking is. Kijk voor een goed begrip maar eens naar dit Youtube filmpje:
De dreiging die uitging van Hitler en het fascisme, aan de vooravond van WOII is onvergelijkbaar met de Islam. De Islam is een godsdienst, beleden door miljarden mensen. U kunt het een onzinnig of vervelend geloof vinden, maar zo weet ik nog wel een paar andere godsdiensten en onzinnigheden waarin hele heerscharen geloven. Maar moet daar iedere keer het fascisme bij gehaald worden? Het is dezelfde fout die ook gemaakt wordt door de bestrijders van Geert Wilders, door hem een fascist te noemen.

Islam en het Westen
En dan is er nog iets. De politiek van Bush & Co. van de afgelopen 8 jaar kwam neer op "je bent het met ons eens of je bent een terrorist, en wie niet horen wil zal voelen". Hij heeft dit ook gedaan en is een oorlog tegen Irak begonnen. In het Midden-Oosten in het algemeen is er nog maar weinig begrip voor het Westen dat zogenaamd vrijheid en democratie komt brengen. Nog zitten er miljoenen Palestijnen in kampen en zijn er door de oorlog in Irak miljoenen vluchtelingen bijgekomen. Obama heeft in Caïro laten zien dat hij zich bewust is van de gevoeligheden die er zijn. Daarvoor is hij terecht geprezen. Eindelijk een president die het begrijpt.

Maar de nieuwe koers van Obama wordt door Amanda belachelijk gemaakt en de Islam beledigd. Wat is haar probleem? De Islam? In het Midden-Oosten is de Islam nu eenmaal een belangrijke godsdienst, net zoals voor Amerikanen het Christendom een belangrijke godsdienst is.
Het is voor mij geen probleem dat Amanda rechts is. Maar het lijkt er op dat zij het met Obama alleen maar oneens omdat hij links is en dat is kinderachtig.

De Nobelprijs
Heeft Obama nou de Nobelprijs verdiend of niet? Ik ben het eens met Co Colijn dat hij er meer last dan baat van heeft. Maar heeft ie de prijs nou verdiend of niet? Hij heeft inderdaad nog niet veel gedaan. Zijn belangrijkste verdienste is dat hij geen Republikein is, zo ver zijn die gezonken. De wereld is blij dat George mission accomplished Bush weg is.  Ik citeer als besluit met instemming Digby. Naar aanleiding van een beleidswijziging door het Pentagon - men neemt afstand van de Bush Doctrine - schrijft zij (benadrukking in origineel):

[...] the Bush Doctrine and the other primitive policies of violent aggression adopted over the past decade made America less safe.
And I'm confident that was one of the main reasons why a majority of Americans and pretty much the rest of the planet were vastly, overwhelmingly relieved when Barack Obama was elected. It's why he earned the Nobel Peace Prize. The whole world was destabilized by America becoming a rogue superpower run by a bunch of nuts who declare they have a right to invade any country that looks at them sideways. The repudiation of that policy was intrinisic to Obama's victory.

----
Update 30/1/10: Meer over Islam en wetenschap:
  • CNN heeft nog veel meer voorbeelden van bijdragen uit de moslimwereld aan de wetenschap en techniek, van vliegen tot gezondheidszorg. Muslim inventions that shaped the modern world
  • Ik heb vaak kritiek op Elsevier maar eer wie eer toe komt, in de aflevering van 23 januari 2010 (alleen op opgedroogd houtpulp helaas) schrijft Simon Rozendaal over de bijdragen van de moslimwereld aan scheikunde, wiskunde en geneeskunde: Met dank aan Mekka. Al zijn er ook die het natuurlijk niet kunnen geloven.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP