Mark Rutte's cliché's in de Linkse Hoogmis

>> Monday, November 30, 2009


De Linkse Hoogmis
Het is zondagmiddag en er wordt over politiek gepraat op de Publieke Omroep, bij het enige alternatief, de commerciële TV, is hiervoor geen belangstelling. We kunnen dus kijken naar  kinderprogramma's, een Kerk Dienst met stichtelijke gezangen of de hoogmis van de Linkse Kerk, het programma Buitenhof van de linkse publieke omroep.

Het leven is moeilijk voor een volwassen en ongelovige Gast of HOERRRRRR.

Maar dat viel afgelopen zondag in ieder geval best mee. De eerste gast was Mark Rutte en de 3e gast een conservatieve "Neder Waal" die Den Haag - terecht overigens - de les kwam lezen hoe je moet opereren in Brussel. Het enige dat voor links zou kunnen doorgaan was het interview met Anne-Mei The, een antropologe. Zij kwam vertellen hoe artsen tegenwoordig om gaan met de dood. Echt links is dat niet, ik noem dit eerder liberaal: mensen moeten de vrijheid hebben om zelf te kunnen beschikken over hun leven en dus ook het beëindigen daarvan. Ik meen te weten dat ze er bij de VVD ook zo over denken.

Get Microsoft Silverlight

Niets doen
Wat had Mark Rutte te vertellen? Hij kwam vertellen wat de huidige regering fout doet, wat links fout doet en wat de VVD goed zal gaan doen als de burgers zo vriendelijk willen zijn om op haar te stemmen.

Wat doet de regering fout? Deze regering doet wat links altijd doet: om de problemen heen draaien. Mark gebruikt elke mogelijkheid die hij heeft om dit punt te benadrukken: links is soft, analyseert de problemen niet en schuift die voor zich uit:

Rob Trip: De inhoud komt nog aan de orde maar eerst over de vorm die is wel van belang omdat die toon, dat is wel interessant, is dat de VVD toon die u nu als partij te pakken heeft?
Mark Rutte: ik denk dat wij die in onze geschiedenis al heel lang te pakken hebben. Wij zijn een partij die wil laten dat de problemen niet alleen moeten worden aangepakt maar dat we ook bereid zijn om aan te pakken. En wat je nu ook ziet is dat Nederland dat ook meer begint te zien, dat er een kabinet is dat heel weinig doet dat besluiten uitstelt als het ware naar commissies en dergelijke en dat er een VVD is die zegt ja wij willen wel die moeilijke maatregelen nemen. Wij maken wel die analyse van de problemen en komen met de oplossingen. Dat beginnen mensen meer te zien. Dat is geen verandering aan onze kant maar geleidelijk aan wordt het wel zichtbaarder omdat die tegenstelling tussen het kabinet en de VVD zichtbaarder wordt.
Het is zelf zo erg dat Mark heimwee heeft naar Joop den Uil. Joop den Uil!
Rob Trip: maar wacht even, een politiek leider van de VVD die een motie van wantrouwen indient tegen een kabinet met VVD in de oppositie, dat is niet dagelijks natuurlijk he?
Mark Rutte: Er is ook iets unieks aan de hand he? Een crisis die eigenlijk net zo erg is als een crisis uit de jaren dertig en misschien nog wel erger als je kijkt naar de enorm snel oplopende staatsschuld, de crisis in de staatsfinanciën. En dan zit er een kabinet dat niets doet, sterker nog dat ambtenaren vraagt om adviezen uit te brengen. Mijn boodschap bij de algemene beschouwingen aan de Premier was: niet "wees in vorm", daar ging het mij helemaal niet om of ie in vorm was of niet. Nee: "regering regeer of stap op en als u niet regeert dan moet u opstappen". Ik had de dag erna Hans Wiegel aan de lijn, ik zeg Hans jij had in jaren zeventig die conflicten met met Joop den Uil hè, en jij hebt nooit een motie van wantrouwen ingediend. Hij zegt: "Nee maar het grote verschil was dat Joop den Uil nog wel eens wat vond. Die deed dingen - daar waren wij het net mee eens, en dan bestrijd je elkaar en dan vecht je het uit bij de stembus." Maar als het kabinet niets doet ja dan moet je als verantwoordelijke oppositiepartij wel zeggen: er is een keuze u gaat iets doen of u stapt op.
De regering doet volgens Rutte dus wat links altijd doet: zij doet niets, zij aarzelt en draait om de hete brei heen - het favoriete thema van rechts, daar heb je hem weer! Ik hoef de TV maar aan te zetten en af te stemmen op de linkse Publieke Omroep om in vrijwel ieder politiek programma wel een conservatief te zien of te horen die vertelt dat "links niets doet, er omheen draait en geen harde maatregelen durft te nemen". En uiteraard vergeet men er nooit bij te vermelden dat de VVD/PVV/rechts Nederland niet zal aarzelen maar handelen. Kordaat, krachtig en doelgericht, niet van die twijfelaars en vergaderaars die er nu zitten.
Kijk maar hoe ze nu commissies hebben benoemd om te gaan nadenken over bezuinigen die in de toekomst moeten worden uitgevoerd! Rechts kan haar minachting hiervoor nauwelijks meer onderdrukken. Commissies nog wel, het instrument voor politici die niet weten wat ze moeten doen. Maar niet alleen dat is fout, het zijn ook nog eens commissies van ambtenaren. Ambtenaren!

Wat is er toch mis met ambtenaren?

Ik begrijp niet waarom zoveel mensen denken dat de omroep links is en dat er behoefte is aan een 'ander geluid', een rechts geluid. Ik hoor bijna niets anders dan rechtse meningen die ongezouten worden opgediend en zelden of nooit worden ze weersproken door een linkse journalist. De vraag moet eerder zijn: waar zijn ze, die linkse journalisten?

Conservatisme
Op een punt was Rutte wel verrassend. Ik heb net geleerd van Jerome (J.L.) Heldring wat het ware conservatisme is - behoudend en met een pessimistische visie op de samenleving en de mens. Mark Rutte, leider van een conservatieve partij, ziet dat anders:
Wij zijn de partij die wel die problemen wil oplossen, de partij die wel een optimistische toekomstvisie heeft.
Maar over het algemeen heeft het verhaal van Rutte een hoog conservatief rechts cliché gehalte: de staat moet klein zijn, de belasting moet verlaagd worden om de vrijheid te bevorderen en links is slecht.

De rechtse cliché's  van Mark op een rij:
  • Een grote overheid is slecht, de staat moet klein zijn.
  • Links draait om de hete brei.
  • Wees bang voor het overheidstekort.
  • Wees bang voor links.
    • Omdat ze belastingen verhogen.
    • Multicultie links is lief zijn buitenlanders. Bovendien moet de (massa) immigratie moet nu maar eens ophouden.
  • Vrijheid is: zelf bepalen waaraan je je geld uitgeeft. Belasting betalen is daarom een beperking van de je vrijheid.
De belangrijkste argumenten om op de VVD te stemmen zijn A. voorkomen dat links aan de macht komt en B. wij moeten bang zijn voor het overheidstekort.  Dat is het zo ongeveer wel, meer kan ik er niet uithalen. Punt A. is natuurlijk inhoudsloos. Wie dit kan overtuigen om op de VVD te stemmen is niet goed wijs.

Belasting en bezuinigen
Gelukkig wordt er nog wel wat over punt B gezegd - het enige onderdeel van het interview dat echt ergens overging, niet over politieke manoeuvres en de slechtheid van links:

Mark Rutte: Het allerbelangrijkste wat er de volgende keer moet gaan gebeuren, dat is de crisis in de staatsfinanciën, dus die 35 miljard per jaar waarmee de staatsschuld oploopt, dat we die onder controle krijgen omdat anders de belastingen omhoog zullen moeten.
Rob Trip: En dat betekent verder bezuinigen.
Mark Rutte: Dat betekend hervormen, niet blind bezuinigen.
Rob Trip: Maar noem daar dan het kern punt uit, "hervormen", wat gaat er aan?
Mark Rutte: Laat ik er drie noemen, je kunt niet een punt ... ja dat kan niet, je kunt er niet een noemen want dan zult u zeggen dat ene punt levert te weinig op dus ik moet een top drie noemen. Dus dat is in de eerste plaats toch de sociale zekerheid die zal activerender moeten worden. Ik wil niet dat jongeren met ADHD, wat nu gebeurt, de rest van hun leven in een uitkering zitten. Dat was 1. Het tweede is:  we moeten iets doen om die sterk stijgende gezondheidszorgkosten onder controle te houden en het derde wat we moeten doen ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben nog steeds dat gevoel dat we ons schuldig moeten voelen over onze welvaart. Ik voel me niet schuldig over onze welvaart. Ik wil wel helpen in de derde wereld om het daar beter te maken. Dus dat moet efficiënter, dat kan voor de helft van het geld. We moeten stoppen met dat maar blijven steunen van begrotingen van die derdewereldlanden. Het moet veel meer gericht zijn op de ontwikkeling van de middenklasse, op de economie in die landen.
Nog een korte opmerking hierover. Het is onverstandig om nu te gaan bezuinigen zoals Mark wil, en dan nog wel op sociale zaken. Dat zeg ik niet omdat ik begaan ben met het leed van de uitkeringstrekkers maar omdat de uitkeringen op dit moment juist een stabiliserende factor zijn in de economie. Als dat zou weg vallen door bezuinigen dan zou de economie nog verder krimpen.

Rutte stelt zelfs dat deze crisis misschien nog wel erger dan de depressie van de jaren dertig omdat de begrotingstekorten nu nog groter zijn. Daar ligt Mark Rutte dus meer van wakker dan van de massale werkloosheid die het gevolg was van het daadkrachtige bezuinigen door Colijn. Door het krimpen van de economie kwam minder belastinggeld binnen. Om de begroting toch sluitend te krijgen - dit had hoogste prioriteit in die dagen - moest er bezuinigd worden. Door de bezuinigingen en het duurder worden van het geld (deflatie) verloren mensen hun baan, werd hun salaris gekort en werden dus nog meer mensen werkloos. Waardoor de economie nog meer afgeremd werd en waardoor er nog minder belastinggeld binnen kwam, waardoor er nog meer bezuinigd moest worden ... u begrijpt het. Het resultaat was de Grote Depressie. [1] Er zijn meer oorzaken geweest maar één les is wel duidelijk volgens mij: de crisis bestrijden met bezuinigen werk averechts. In ieder geval in het begin. De overheid moet juist de overheidstekorten laten oplopen. Dat we nu met dubbel zo hoge tekorten zitten komt omdat we in goede tijden onder Zalm niet (genoeg) hebben bezuinigd.

Waar helemaal niet over gesproken wordt is dat het ook mogelijk is om de belasting (tijdelijk) te verhogen. [2] Waarom wordt dit helemaal niet overwogen? En vergeet ook niet de grootste subsidie klant in Nederland: de huizenbezitters. Het is blijkbaar belangrijker om werklozen te activeren een baan te zoeken in een economie die in een ernstige recessie zit waardoor er maar weinig banen zijn. Ik kan me niet goed voorstellen dat dat nou zo veel geld zal opleveren. Maar het wordt Mark niet gevraagd door de linkse journalist van linkse Publieke Omroep. Het gesprek ging helemaal niet over de economie maar over de politieke strategie die de VVD volgt om weer aan de macht te komen.

De geluksmachine van Mark Rutte
Het mooiste vond ik wat hij zij over de Geluksmachine. Mark legt uit dat het verlagen van belasting geen doel op zich is. Het is een middel om er voor te zorgen dat mensen zelf keuze's kunen maken:


Mark Rutte: nee dat doen we niet, want wij zijn tegen hogere belasting. Dat is ook iets dat voor liberalen in de genen zit. Dat is niet omdat wij de belastingen zo laag willen houden, maar omdat wij er in geloven dat de vrijheid van mensen bevorderd wordt als ze een groter deel van hun salaris zelf kunnen uitgeven. Wij willen een overheid die krachtig is maar vooral ook compact en vooral ook niet als een soort geluksmachine uw en mijn geluk zit te bevorderen
Hoe zit dat met die Geluksmachine? Toen ik jong was droomde ik van de Huiswerkmachine en op mijn oude dag zou een Geluksmachine wel van pas kunnen komen. Maar helaas, Rob Trip ging over tot de orde van de dag:
Rob Trip: En dan hebben we het nog helemaal niet over Geert Wilders gehad.

transcript buitenhof 28 nov 2009
aanwezig: Rob Trip, Mark Rutte. Andere gasten: Derk Jan Eppink, Anne- Mei The

Rob Trip vraagt waarom Mark Rutte niet over de VVD wil praten
[3:44] Mark Rutte:  Volgens mij zitten de mensen in het land niet te wachten op partijvoorlieden die alleen maar over de eigen partij praten. Volgens mij zitten de mensen in het land te wachten op politici die praten over problemen in het land en hoe ze die willen aanpakken.
Rob Trip: maar dat het goed gaat met uw partij dat Charlie Aptroot de sterren van de hemel debatteert in de tweede kamer over .. inhoudelijk de kilometerheffing, ik bedoel dat is wat mensen op het netvlies hebben.

Mark Rutte: ja en dan heb ik de keuze dan kan ik praten over hoe Charlie Aptrood dat debat aanpakt, of ik kan met u praten over waarom wij tegen de kilometerheffing zijn en dan vind ik dat tweede ... overigens ik ben het met u eens over Charley Aptroot, ik vind dat hij dat goed deed. [4:33] Maar ik praat liever over de inhoud anders heb je die politici en die journalisten die in die kaasstolp alleen maar met elkaar bezig zijn in plaats van met de problemen.
Rob Trip: De inhoud komt nog aan de orde maar eerst over de vorm die is wel van belang omdat die toon, dat is wel interessant, is dat de VVD toon die u nu als partij te pakken heeft?

Mark Rutte: ik denk dat wij die in onze geschiedenis al heel lang te pakken hebben. Wij zijn een partij die wil laten dat de problemen niet alleen moeten worden aangepakt maar dat we ook bereid zijn om aan te pakken. En wat je nu ook ziet is dat Nederland dat ook meer begint te zien, dat er een kabinet is dat heel weinig doet [5:06] dat besluiten uitstelt als het ware naar commissies en dergelijke en dat er een VVD is die zegt ja wij willen wel die moeilijke maatregelen nemen. Wij maken wel die analyse van de problemen en komen met de oplossingen. Dat beginnen mensen meer te zien. Dat is geen verandering aan onze kant maar geleidelijk aan wordt het wel zichtbaarder omdat die tegenstelling tussen het kabinet en de VVD zichtbaarder wordt.
Rob Trip: maar wacht even, een politiek leider van de VVD die een motie van wantrouwen indient tegen een kabinet met VVD in de oppositie, dat is niet dagelijks natuurlijk he?
Mark Rutte: Er is ook iets unieks aan de hand he? Een crisis die eigenlijk net zo erg is als een crisis uit de jaren dertig en misschien nog wel erger als je kijkt naar de enorm snel oplopende staatsschuld, de crisis in de staatsfinanciën. En dan zit er een kabinet dat niets doet, sterker nog dat ambtenaren vraagt om adviezen uit te brengen. Mijn boodschap bij de algemene beschouwingen aan de Premier was: niet "wees in vorm", daar ging het mij helemaal niet om of ie in vorm was of niet. Nee: "regering regeer of stap op en als u niet regeert dan moet u opstappen". Ik had de dag erna Hans Wiegel aan de lijn, ik zeg Hans jij had in jaren zeventig die conflicten met met Joop den Uil hè, en jij hebt nooit een motie van wantrouwen ingediend. Hij zegt: "Nee maar het grote verschil was dat Joop den Uil nog wel eens wat vond. Die deed dingen - daar waren wij het net mee eens, en dan bestrijd je elkaar en dan vecht je het uit bij de stembus." Maar als het kabinet niets doet ja dan moet je als verantwoordelijke oppositiepartij wel zeggen: er is een keuze u gaat iets doen of u stapt op.
Rob Trip: maar zit nooit in uw achterhoofd dat u ooit daar een prijs voor zult moeten betalen? Bij die CDA'ers die dat horen en die denken dat wordt weer vier jaar oppositie als dat de toon is die de VVD aanslaat.
Mark Rutte: als je politiek bedrijft met constant in je achterhoofd of je nog wel vriendjes kunt blijven met deze of gene, ik zit in de politiek om te laten zien waar mijn partij staat. Dat is wat ik aan de kiezer wil laten zien. Wij zijn de partij die wel die problemen wil oplossen, de partij die wel een optimistische toekomstvisie heeft. Als ik dan moet gaan denken, O hoe zou dat vallen bij Pieter van Geel]of bij Wouter Bos of Marjet Hamer of bij Alexander Pechtholt] eerlijk gezegd dat interesseert me geen bal, dat zien we wel na de verkiezingen.
Rob Trip: Want u zit uiteindelijk toch wel met het CDA in een nieuw kabinet?
Mark Rutte: Dat weet ik niet, wij sluiten niemand uit, het kan met de SP zijn, het kan met de PVV zijn, het kan met het CDA zijn, dat zien we na de verkiezingen wel. Ik wil een kabinet waarin ik een zo groot mogelijk deel van mijn programma kan uitvoeren.
Rob Trip: noem eens wat helemaal boven aanstaat, niet de complete riedel, maar wat is nou een kernpunt waarvan u zegt als ik nou VVD stem, straks in een Kabinet waar de VVD zit, waarvan u zeg dat gaat in ieder geval gebeuren.

Mark Rutte: Het allerbelangrijkste wat er de volgende keer moet gaan gebeuren, dat is de crisis in de staatsfinanciën, dus die [7:33] 35 miljard per jaar waarmee de staatsschuld oploopt, dat we die onder controle krijgen omdat anders de belastingen omhoog zullen moeten.
Rob Trip: En dat betekend verder bezuinigen.
Mark Rutte: Dat betekent hervormen, niet blind bezuinigen.
Rob Trip: Maar noem daar dan het kern punt uit, "hervormen", wat gaat er aan?
Mark Rutte: Laat ik er drie noemen, je kunt niet een punt ... ja dat kan niet, je kunt er niet een noemen want dan zult u zeggen dat ene punt levert te weinig op dus ik moet een top drie noemen. Dus dat is in de eerste plaats toch de sociale zekerheid die zal activerender moeten worden. Ik wil niet dat jongeren met ADHD, wat nu gebeurt, de rest van hun leven in een uitkering zitten. Dat was één. Het tweede is:  we moeten iets doen om die sterk stijgende gezondheidszorgkosten onder controle te houden en het derde wat we moeten doen ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben nog steeds dat gevoel dat we ons schuldig moeten voelen over onze welvaart. Ik voel me niet schuldig over onze welvaart. Ik wil wel helpen in de derde wereld om het daar beter te maken. Dus dat moet efficiënter, dat kan voor de helft van het geld. We moeten stoppen met dat maar blijven steunen van begrotingen van die derdewereldlanden. Het moet veel meer gericht zijn op de ontwikkeling van de middenklasse, op de economie in die landen.

[... deel weggelaten...]

[10:14]
Rob Trip: hoe gaat u zorgen dat de VVD in het centrum van de macht in de gemeente raden komt?

Mark Rutte: Kijk bij die gemeenteraadsverkiezingen ligt er een heel belangrijke vraag voor en die ziet de kiezer, namelijk de vraag, [10:22] hoe voorkomen wij dat er in Nederland linkse colleges komen, dat zal de grote vraag daar zijn. D66 stijgt in de peilingen, PvdA daalt, maar als je naar de peilingen in de steden kijkt dan zie je dat dat wel meevalt. De Partij van de Arbeid zakt wel, maar lang niet zo erg als in de landelijke peilingen. Dat betekent dat de combinatie van een partij van de arbeid die een beetje daalt en D66 die fors groeit zal gaan leiden tot de mogelijkheid van linkse colleges. Dat zijn dus colleges die A het risico lopen van belastingverhoging B D66 multiculti hè, die zegt ach laat iedereen maar naar Nederland komen en integratie is geen probleem laat mensen gewoon doen waar ze zin in hebben, dus dat risico bestaat van linkse colleges.
Rob Trip: Maar de vraag was hoe denkt u te voorkomen dat dat gebeurd. De vraag was eigenlijk letterlijk "hoe gaat u zelf in het centrum van de macht komen". U schets juist hoe er overal nog meer linkse colleges komen.
Mark Rutte: ja wij gaan dat dus voorkomen ... [door elkaar] door te laten zien dat er een alternatief is  voor die linkse colleges. Dat is kiezen voor de VVD, dat is een partij die bijvoorbeeld zegt, wij willen op het platte land 1000 agenten erbij omdat op het platteland de aanrijtijden van de politie veel te lang zijn. Mensen maken zich daar zorgen over. Wij zijn de partij die zegt in die colleges, wij zullen die belastingen verlagen, in plaats van verhogen. Wij zorgen voor gezondere financiën in die steden zodat je met minder geld en een kleinere overheid en kleinere krachtige staat de dingen kunt doen die nodig zijn.
Rob Trip: maar mag ik u even onderbreken door hier de zelfde vraag te stellen als landelijk. Dus in gemeenten waar ik stem op de VVD heb ik de garantie dat als de VVD in het gemeentebestuur zit dan gaan de belastingen omlaag.
Mark Rutte: Wij zullen dit als een centraal punt van de onderhandelingen zetten.
Rob Trip: Ja u gaat geen achterdeurtjes open laten a la Eurlings [... door elkaar]
Mark Rutte: Eurlings zit in het Kabinet en die laat nu al achterdeurtjes open, dat is een ander verhaal.
Rob Trip: nee, nee, nee.
Mark Rutte: maar luister als je aan mij vraagt, d'r komen dadelijk verkiezingen wat wil de VVD, dan is het volstrekt duidelijk en dat hebben we ook waar gemaakt de afgelopen jaren. Kijk naar een stad als Den Haag daar zijn met de VVD in het College de lasten met 10 gedaald. Onze lijsttrekker in Den Haag, Sanne Dekker zegt tegen de bevolking stem VVD dan zullen we dat opnieuw laten zien. We hebben hier geloofwaardigheid - dan zal met de VVD in het college de belastingdruk opnieuw met 10% dalen.
Rob Trip: Ja, en u gaat niet in colleges zitten waar dat niet gebeurd?
Mark Rutte: nee dat doen we niet, want wij zijn tegen hogere belasting. Dat is ook [12:41] iets dat voor liberalen in de genen zit. Dat is niet omdat wij de belastingen zo laag willen houden, maar omdat wij er in geloven dat de vrijheid van mensen bevorderd wordt als ze een groter deel van hun salaris zelf kunnen uitgeven. Wij willen een overheid die krachtig is maar vooral ook compact en [12:53] vooral ook niet als een soort geluksmachine uw en mijn geluk zit te bevorderen.
Rob Trip: En dan hebben we het nog helemaal niet over Geert Wilders gehad.
[12:59]

----
[1] Opmerking terzijde: deflatie is veel erger dan inflatie, Paul Krugman spreekt van de "deflation trap" waar het heel moeilijk is om uit te komen.
[2] Bij voorkeur in de hoogste tariefgroepen.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP