Marteling

>> Tuesday, May 12, 2009

Update 17 Mei: (via Digby) Zie Torture Versus Freedom van Botocchio voor een goed overzicht van alle argumenten en vindplaatsen over marteling.


Er komt de laatste wat meer informatie naar buiten over de martelpraktijken van de vorige regering in de States.

Dick Cheney heeft op TV nu toegegeven dat hij ervan op de hoogte was - dat was al bekend - maar nu heeft hij er aan toegevoegd dat dit op "presidentieel nivo" (mooi eufemisme) is gebeurd.(Transcript hier)

Cheney verdedigd dit beleid met drie argumenten:
1. het werkt. Om dit te bewijzen heeft hij de CIA opdracht gegeven een aantal geheime memo's te declassificeren. Als hij uit deze memo's mag citeren kan hij aantonen dat het goed gewerkt heeft: door martelverhoren heeft men een aantal aanslagen kunnen voorkomen.

2. Het was geen martelen, bovendien volgens de juristen van OLC was het legaal en niet strijdig met internationale verdragen.

3. Het is niet erg: "wij gebruiken het ook op onze eigen mensen", n.l. het SERE programma - een trainingsprogramma dat militairen leert hoe marteling te doorstaan.

Van de CIA-memo's weten we nog niets, dus dat wordt nog spannend. Volgens Juan Cole laat het geval van de onlangs door "zelfmoord" overleden Ibn al-Shaykh al-Libi zien dat punt 1 onjuist is. Marteling geeft geen betrouwbare informatie.

Om in te zien dat punt 2 niet houdbaar is kan men het beste de onlangs gepubliceerde Rode Kruis rapporten lezen.

Wat punt 3 aangaat: er is een groot verschil of je "gemarteld" wordt door de tandarts of door een beul met een tandartsboor. Gebruik uw fantasie - dit advies is blijkbaar niet aan Dick Cheney besteed.

En, stel nu dat het werkt, willen we het dan? Waarom niet om kinder-verkrachters op te sporen, dat is - na moord - ook een van de ergste misdaden. En als het voor kinder-verkrachters werkt, waarom dan niet voor "gewone" verkrachters. U begrijpt: dit is inderdaad een glibberig en hellend vlak waar men zich beter niet op kan begeven, het zou u zelf kunnen overkomen.... oh u bent ontschuldig? Aj, jammer dan.

Wat mij nog niet duidelijk is is waarom de Democraten in Congres geen vaart maken met het onderzoek: het lijkt er niet op dat zij niet officieel op de hoogte waren en dus gecompromitteerd zijn. Als dat zo is, wat weerhoud ze er dan van om een grondig onderzoek te starten. Of zijn ze toch niet zo schoon?

Hoewel het om veel ergere dingen gaat dan tijdens Watergate - inbraak, liegen toen, martelen en liegen om een oorlog te rechtvaardigen nu - is het veel minder spectaculair, in het nieuws hier, maar ook in de USA zelf. Maar weinig mensen staan hierbij stil.

Dat het ondanks de spectaculaire misdaden op hoog nivo zo langzaam gaat is geen goed teken. Blijkbaar is het niet meer mogelijk om, zoals in de tijd van Watergate, de zaak goed aan te pakken. Na 35 jaar contra-revolutie is er veel veranderd, niet alleen in de politiek maar ook in de journalistiek.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP