Woordspelletjes

>> Sunday, September 27, 2009Zie Update: video van Law & Order over martelen


Onenigheid

Omdat de Republikeinen niet willen dat er onderzoek wordt ingesteld naar de misstanden die onder het bewind van Bush hebben plaatsgevonden stappen zij uit de Senaatcommissie dat hier onderzoek naar doet. Officieel stappen ze er uit omdat Eric Holder, Obama's minister van Justitie, na lang te hebben geaarzeld, heeft besloten om CIA agenten te vervolgen.
"Had Mr. Holder honored the pledge made by the President to look forward, not backwards, we would still be active participants in the Committee's review," the ranking Republican on the intelligence panel, Sen. Christopher S. Bond of Missouri, said in a statement. "What current or former CIA employee would be willing to gamble his freedom by answering the Committee's questions? Indeed, forcing these terror fighters to make this choice is neither fair nor just."
En dat, ondanks de bescheidenheid van Obama en zijn team, want er wordt alleen vervolgd daar waar medewerkers de richtlijnen van het Office of Legal Council (OLC) hebben overschreden:

"His decision was made in line with his duty to examine the facts and to follow the law," said spokesman Matthew Miller. The department "**will not prosecute anyone who acted in good faith and within the scope of the legal guidance given by the Office of Legal Counsel** regarding the interrogation of detainees."
Richtlijnen
Zoals ik al zei, het doel van Holders vervolging is heel bescheiden, het gaat alleen om medewerkers die de richtlijnen van het Witte Huis hebben overtreden. Om te begrijpen hoe bescheiden dat is moet je weten wat deze richtlijnen inhouden.

Wat wel en niet was toegestaan bij het verhoren van gevangenen werd bepaald door de Office of Legal Council Dit is de juridische afdeling van het Witte Huis. Door de OLC zijn richtlijnen opgesteld volgens welke het was toegestaan om verdachten te martelen, b.v. door  het beruchte water boarden. Natuurlijk stond in de richtlijnen  niet letterlijk dat martelen was toegestaan maar werd geherdefinieerd wat martelen was.

Iets is pas martelen, volgens het Bybee memo als de pijn gelijk is aan de

[...] intensity to the pain accompanying serious physical injury, such as organ failure, impairment of bodily function, or even death.


Een ander kenmerk van marteling zou zijn dat men pijn doet om het pijn doen. Daarvan was bij deze verhoren natuurlijk geen sprake: het ging immers om het inwinnen van informatie over terrorisme.

Dit Bybee memorandum (maar geschreven door John Yoo) en latere memo's van gelijke strekking zijn een schaamteloze verkrachting van het recht, en zijn later door Bush dan ook ingetrokken. Maar desondanks dat, dit zijn de richtlijnen waaraan Holder refereert als hij zegt dat hij alleen mensen zal vervolgen als zij deze hebben overtreden.

Er is nog een bijzonderheid op te merken over deze memo's: ze waren geheim. Het is toch merkwaardig dat een regering beleidsrichtlijnen - wat in feite neerkomt op wetgeving voor de betrokken medewerkers -  geheim houden?

Neurenbergverdediging


Gegeven het misdadige nivo van deze richtlijnen kun je stellen dat Holder de CIA medewerkers toestaat de neurenbergverdediging te gebruiken. Dat is het rechtvaardigen van misdaden met het argument dat je niet verantwoordelijk bent voor je handelen omdat het opdracht was van hogerop.

Zij die hebben gehandeld volgens het Bybee memorandum worden niet vervolgd. Of, om het maar eens plat te zeggen: martelen van verdachten tijdens verhoor is toegestaan als het maar in opdracht is.

Ik ga er vanuit dat ik hier niet hoef uit te leggen hoe zwak deze verdediging is.

spelen volgens de regels

Dit is ernstig, waarom?

De Democraten spelen het spel altijd volgens de regels, in tegenstelling tot de Republikeinen die dat niet altijd doen:
The Republicans' decision is a blow to the goal of Sen. Dianne Feinstein (D-Calif.), the committee chairman, to produce a bipartisan report that cannot be described as a political attack on Bush-era policies.
De "regel"  die wordt overtreden is dat na een wisseling van de wacht, het beleid van de vorige regering niet onderwerpen mag worden aan juridisch onderzoek. Nu doet alleen de regeringspartij nog mee aan het onderzoek waardoor de oppositie partij nu alle beschuldigingen kan afdoen als partijdig. Het onderzoek kan zo dus makkelijk - althans voor de eigen gelovigen en aanhangers - verdacht gemaakt worden.

Niet alleen heeft het consequenties voor de politiek maar er is nog een tweede reden dat dat ernstig is: de Republikeinse partij, neemt impliciet afstand van het principe van de rechtstaat.

In en rechtstaat martelt men geen gevangenen, zet ze niet jaren lang, vaak nog onschuldig (alsof dat al iets uitmaakt) in de gevangenis - in kooien in de open lucht - om ze jarenlang te laten rotten zonder enige vorm van proces.  Ook Obama aarzelt nog steeds met rechtsvervolging van de verdachten omdat hij bang is dat een aantal van hen vrij gesproken zal worden. Maar verdachten van eenmisdrijf, ook als het om terrorisme gaat, hebben recht op een een eerlijk proces.

Een ander fundament van een democratie is dat men volgens de regels speelt, en deze regels consequent toepast, ongeacht wie er in de regering zit. Soms komt het je goed uit, maar soms ook niet.  De huidige oppositie partij heeft 8 jaar lang geregeerd en er zijn wetten overtreden. Nog niemand heeft daarvoor verantwoording afgelegd en met vervolging is nog niet eens een begin mee gemaakt: alleen wat lage medewerkers die de verhoren hebben uitgevoerd worden nu - misschien - vervolgd.


Als een politicus iets stouts gedaan heeft is een van de manier om daar onderuit te komen door te zeggen dat hij het niet heeft gedaan want "het was eigenlijk wat anders". Zo durfde Bill Clinton te beweren dat hij geen seks had gehad met Monica Lewinsky. Hiervoor is hij bijna uit het presdentschap ontheven.


Blijkbaar is voor Republikeinen het hebben van buitenechtelijke seks een ernstiger vergrijp dan het martelen van (onschuldige) gevangenen.

Update: Toevallig, vlak nadat ik deze post had klaargezet zag ik dat er een speciale Law & Order aflevering is uitgekomen, de eerste aflevering van seizoen 20 in deze TV-serie, die gaat over dit onderwerp. Meer hierover bij Marcy Wheeler. Dit is de trailer:

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP